Etusivu Meistä

Entäpä jos annetaan valta ihmisille?

Me uskomme, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen.

Uutiset ja tiedotteet

 

Visiomme

Me uskomme, että ainoa mahdollinen lähtökohta rakentamiselle on ihminen. Annetaan kaupungin kasvaa ihmisten mukana ja rakennetaan sitä yhdessä. Avaamalla rakentamisen toimintaa ja nostamalla ihmiset hankkeiden keskiöön voimme luoda alan muutosta. Otetaan ihmiset mukaan rakentamaan fiksumpaa yhteiskuntaa ja elävää kaupunkia.

 

Lue 2019 vuosikatsauksemme


Arvomme

Välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys.

Arvomme

Arvomme luovat perustan kaikelle tekemisellemme. Parempaa kaupunkia voidaan rakentaa vain kulttuurissa, jossa ihmisiin luotetaan ja heitä kuunnellaan. Pyrimme aina avoimuuteen niin työmaalla, toimistolla kuin asiakkaiden kanssa toimiessamme.

Olemme yhdessä onnistuneet luomaan Firasta kasvavan ja menestyvän yrityksen. Tahdomme olla edelläkävijöitä niin asiakaspalvelun kuin uusimpien teknologioidenkin saralla. Vauhdikas porukkamme kokeilee rohkeasti uutta, eikä pelkää haasteita.


Tunnusluvut

 

Fira perustettiin vuonna 2002. Matkamme aikana olemme siirtyneet asiantuntijakeskeisestä betonirakentamisesta kohti asiakasta ja siitä eteenpäin kohti ihmistä ja asiakaspalvelua. Fira-konserniin kuuluu monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä linjasaneerauksen hankkeita, joissa päätoteuttajana toimii Fira Oy. Konsernimme pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 217,8 miljoonaa euroa.  Työntekijöitä Firalla on noin 300 henkeä.

Tutustu tarkemmin viime vuoteemme vuosikertomuksestamme.

 


Strategia

Firan tavoitteena on aikaansaada paras rakentamisen virtaus & luoda uutta kysyntää uusilla ratkaisuilla

  1. Modulaarisuudella tarkoitamme vakioitujen ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Suunnittelussa tämä mahdollistaa massaräätälöinnin ja tuotannossa siirtymisen kohti teollista kokoonpanoa. Asiakkaille tämä näkyy parantuvana laatuna ja kustannustehokkuutena.
  2.  Digitaalisuuden avulla on entistä helpompaa saada oikea tieto oikeaan aikaan. Tämä parantaa ennakointia, riskienhallinta ja alentaa transaktiokustannusta. Pitkällä aikavälillä tämä mahdollistaa myös uudenlaisia liiketoimintamalleja.
  3. Tahtiaika tuo tehokkaasti yhteen projektinjohtamisen keskeiset osa-alueet laadun, budjetin ja resurssit parantamalla kommunikaatiota ja koordinointia eri osapuolten välillä.

Luomme kysyntää uusille ratkaisuille parantamalle systeemisesti arvontuottoa, käyttäjille, ympäristölle sekä pääomalle. Firan arvot muodostavat pohjan liiketoiminnalle. Läpinäkyvyys, luottamus ja välittäminen auttavat meitä menestymään joka päivä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.


Hallitus

Firan Groupin hallituksen jäsenet:

Juhani Vanhala (puheenjohtaja)
Tuomas Syrjänen
Tuuli Kaskinen
Tero Luoma
Sampo Hietanen

Hallituksen jäsenet valitaan Firan yhtiökokouksessa. Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko on määritelty osakeyhtiölaissa. Hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.


Ympäristöpolitiikkamme

Firalla vastuullisuus lähtee palvelulähtöisestä liiketoimintamallistamme. Rakennamme ja modernisoimme kohteita vain tarpeeseen tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella ja uusilla teknologioilla vaikutamme myönteisesti elämän laatuun, koko yhteiskunnan toimivuuteen ja kestävyyteen. → Tutustu tarkemmin ympäristöpolitiikkaamme täällä!


Sertifikaatit