Etusivu Vuosikertomus 2018

Fira
Vuosikertomus 2018

Lataa PDF Lue verkkoversio

 

Fira on kasvuyritys, joka luo elinympäristöjä ja mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa.


Firan suunta / Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajalta

 

“Vuosi 2018 oli tulevaisuutemme kannalta merkittävä ja samalla kaksijakoinen. Yhtiömme kehittyi huomattavasti ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet ovat nyt paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Samalla rakentamisen liiketoiminnan kannattavuus kärsi paljon aiempina vuosina aloitettujen yksittäisten ja vaativien asuntorakentamisen hankkeiden loppuunsaattamisesta, ja rakentamisen tuloksemme jäi siitä syystä tappiolliseksi.“

Lue lisää

2018 / Fira lukuina

Fira lukuina 2018


Firan suunta / Firalaisuus

Buildin movement

Building movement – uuden ajan rakennusliike, jonka ihmiset luovat

Kaupunki on jatkuvassa liikkeessä. Se kasvaa ja elää ihmisten mukana. Tiivistyvässä kaupungissa syntyy aina uusia yhteisöllisyyden muotoja. Rakentaminen koskettaa jokaisen arkea. Se määrittää kuinka asumme, miten liikumme ja missä vietämme aikaamme. Siksi on vaadittava parempaa rakentamista.

Lue lisää

Firalaisuus

Firalaisuus on yhdessä tekemistä

“Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä kauas, mennään yhdessä.”

Työkaverit, oman tiimin tuki ja tunnelma työpaikalla ovat firalaisille tärkeitä. Avoin yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja uuden oppiminen toimivat kirsikkana kakussa.

Lue lisää

Rakentamisen palvelut / Katsaus

Rakentamisen palvelut

“Vuonna 2018 onnistuimme erinomaisesti monissa projekteissa, niin tuloksen kuin asiakastyytyväisyyden osalta. Näiden saavutusten rinnalla vuoteen mahtui myös haasteita ja pettymyksiä, jotka näkyivät tuloksessamme.”

Lue lisää

Älypalvelut / Katsaus

Älypalvelut

“Vuosi 2018 oli Firan älypalveluille käänteentekevä. Fira Modulesin yhteistyökonsortiossa kehitettiin seuraavan polven älykäs kylpyhuonemoduuli ja tehtiin ensimmäiset aie- ja puitesopimukset ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Sitedriven käyttäjämäärät kasvoivat huomattavasti ja saimme ensimmäiset kansainväliset asiakkaat.”

Lue lisää

Strategia ja liiketoimintamalli

Investoimme kehityksen vauhdittamiseen

Kasvutavoitteemme liittyvät Firan arvon ja vaikuttavuuden kasvattamiseen – ei suoraan yrityksen koon kasvattamiseen. Haluamme olla asiakkaiden arvostama edelläkävijä. Kilpailuetumme perustuu kehittyvän ympäristön luomien mahdollisuuksien muuttamiseen asiakasarvoksi.

Lue lisää

Firan liiketoiminnan ominaispiirteitä

Perinteinen rakentamisen ansainta on muuttumassa vertikaalisista yritysrakenteista tiedolla johdettavaan liiketoimintaan, missä asiakkaat ja toteuttajat yhdistetään toisiinsa uudella tavalla, hyödyntäen digitaalisuutta ja palvelualustoja.
.

Lue lisää

Tutustu myös aiempiin vuosikertomuksiimme