Etusivu Vuosikertomus 2017 Vuosikatsaus 2017

Vuosikatsaus | 2017

Firan suunta

Toimitusjohtajalta

Viime vuosi oli jälleen Firalle vahvaa kehittymisen ja kasvun aikaa. Konsernin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 217,4 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 5,5 miljoonaa euroa. Rakentamisen tulos oli 8,1 miljoonaa euroa eli noin 4,3 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 85%.

Työmaiden tapaturmat vähenivät viime vuonna 12,5 (17,6) tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Jatkamme systemaattista työtä myös tänä vuonna vähentääksemme tapaturmien määrää merkittävästi.

Konsernin liiketoiminta muodostuu rakentamisesta sekä uusien palvelukonseptien ja älyliiketoiminnan ratkaisujen kaupallistamisesta. Rakentamisen kaikissa kategorioissa haluamme olla asiakkaiden arvostama edelläkävijä. Rakentaminen on liiketoimintamme kivijalka, joka muodostaa erinomaisen alustan ja rajapinnan rakentuvaan elinympäristöön. Näin se mahdollistaa skaalautuvien palvelukonseptien ja tietopohjaisten älyratkaisujen kehittämisen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Investoimme kehityksen vauhdittamiseen

Me uskomme, että arvo kumuloituu tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisiin alustoihin. Vauhdittaaksemme kehitystä olemme käynnistäneet kaksi merkittävää Tekes-rahoitteista hankekokonaisuutta, joiden arvo on yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Olemme myös rekrytoimassa joukkoomme uudenlaisia osaajia, esimerkiksi käyttökokemuksen asiantuntijoita, ohjelmistoasiantuntijoita ja tekoälyosaajia. Samalla kehitämme innovaatiotoiminnan systematiikkaa ja yhteistyömalleja kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Uudistimme viime vuonna konsernin rakennetta ja johtamista tukemaan kehittymistämme. Rakentamisen liiketoiminta keskitettiin Fira Oy:hyn ja yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin avainpelaajiimme kuuluva Topi Laine. Talousjohtaja Kimmo Kärkkäisen rooli laajeni konsernin operatiiviseen johtamiseen. Itse keskityn jatkossa erityisesti toiminnan skaalautumisen, kansainvälistymisen ja älyliiketoiminnan eteenpäin viemiseen sekä konsernin johtamiseen. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa Fira vaikuttaa myönteisesti myös maailmalla ja saamme liikkeelle kansainvälisen ilmiön.

Kohti ilmaista asumista

Haluamme, että tulevaisuudessa ihmisten vaikutus rakentuvassa ympäristössä kasvaa. Uudet teknologiat ja liiketoimintamallit tekevät töitä ihmisten kanssa ja ihmisten hyväksi. Visiomme ”kohti ilmaista asumista” on lähes mahdoton toteuttaa, mutta se on tahdonilmaisu ja suunta. Se muuttaa jo matkalla maailmaa paremmaksi ja antaa tilaa ihmisten luovuudelle. Kehittämämme tietopohjaiset ratkaisut vähentävät suunnittelun ja rakentamisen aikaista hukkaa ja hävikkiä, parantavat tuottavuutta sekä säästävät luontoa. Ratkaisumme asumiseen ja elämiseen ovat puolestaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja pitkävaikutteisia. Esimerkkejä kehitystyöstämme ovat osuuskuntamuotoinen asuminen, uusiutuvan ja hajautetun energian hyödyntäminen, ryhmärakentaminen, modulaarinen rakentaminen sekä työntekoa ja asiakkaiden valintoja tukevat ohjelmistot ja palvelut.

Uudet teknologiat, palvelualustat, käyttäjälähtöiset sovellukset, digitaalisuus ja asennemuutos demokratisoivat elinympäristöämme ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon palvelukseen. Me Firassa viemme tätä muutosta eteenpäin ja kutsumme sitä nimellä Building Movement.

Uskomme, että viiden vuoden kuluessa olemme saavuttaneet vaikuttavuudeltaan ja arvoltaan merkittävän kansainvälisen aseman. Tavoittelemaamme tulevaisuutta ei voida rakentaa yksin, ja haluammekin olla avoimia kaikkien yhteistyöstä kiinnostuneiden tahojen suhteen.

Ennakoimme, että tänä vuonna saavutamme yli 250 miljoonan euron liikevaihdon ja onnistumme keskeisessä kehitystyössä. Arvioimme myös tuloksen paranevan viime vuodesta.

Kiitän asiakkaitamme, jokaista firalaista ja kumppaneitamme yhteistyöstä. Yhdessä rakennamme huikeaa tulevaisuutta.

Jussi Aho, Firan toimitusjohtaja


Fira Lyhyesti

Kaupungit kasvavat ja elävät ihmisten mukana ja asukkaidensa ehdoilla. Fira on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, joka haluaa olla mukana tässä megatrendissä ja kehittää rakennusalaa kohti asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa.

Fira-konserniin kuuluvat monipuolisia uudis-, korjaus- ja modernisointirakentamisen hankkeita päätoteuttajana tekevä Fira Oy, uusia palvelukonsepteja kehittävä ja rakennusalaa digitalisoiva Fira Palvelut Oy sekä kokonaan uudenlaisia toimintamalleja kehittävä älyliiketoiminta.

Konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet kannattavasti vuodesta 2009 ja kasvun ennustetaan jatkuvan.


Fira rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja suuntaa kohti ihmistä

Fira suuntaa kohti ihmistä
Ihmiset haluavat sujuvaa arkea niin kotona kuin työssä. Digitaalisuus, uudet teknologiat ja alustatalous mahdollistavat elämää helpottavia ja helppokäyttöisiä palveluita ja älykkäitä ratkaisuja ihmisille. Edelläkävijyys rakentamisessa ja palvelulähtöinen toimintatapamme on luonut meille ymmärrystä asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeista.

Digitalisoimme ja vapautamme tiedon virtaamaan osapuolten käyttöön. Näin voimme kehittää tietopohjaisia ratkaisuja sujuvoittamaan ammattilaisten työtä, vähentämään suunnittelun ja rakentamisen aikaista hukkaa ja hävikkiä sekä tehostamaan materiaalien ja ajan käyttöä. Samalla säästämme luontoa ja tuottavuus nousee.

Kiihtyvä kaupungistuminen tuo ihmiset yhteen, mikä luo uusia mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja vaatimuksia kestävien elinympäristöjen rakentumiseen. Haluamme nostaa ihmisen unelmineen ja tarpeineen rakentamisen keskiöön. Kehitämme asumiseen ja elämiseen liittyviä palveluita ja ratkaisuja, joiden avulla ihmiset pääsevät itse vaikuttamaan elinympäristöönsä. Näin pystymme tarjoamaan terveellisempiä, edullisempia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja asiakkaillemme.

Kohti ilmaista asumista. Building movement.

Visiomme on edetä kohti ilmaista asumista. Se antaa suunnan liike- toimintamme kehittämiselle, ohjaa vapauttamaan tiedon virran ja kehittämään älykkäät ratkaisut mahdollistavan alustan. Näin lisäämme ihmisten valinnanvapautta, vähennämme omistamisen tarvetta ja autamme ihmisiä vaihtamaan palveluita yhteisön sisällä. Esimerkkejä kehitystyöstämme ovat osuuskuntamuotoinen asuminen, modulaarinen rakentaminen, uusiutuvan ja hajautetun energian hyödyntäminen sekä työntekoa ja asiakkaiden valintoja tukevat uudet ohjelmistot.

Edelläkävijänä jatkamme totuttujen tapojen kyseenalaistamista, uusien vaihtoehtojen lanseeramista ja paremman yhteiskunnan rakentamista. Vahvasti tietoon perustuva toiminta on paremmin skaalattavissa myös kansainvälisesti. Teemme läpinäkyvästi yhteistyötä, rakennamme luottamusta yli rajojen ja välitämme aina ihmisistä.

Firan henkilöstön osaamisen kehittyminen, motivaatio sekä hyvinvointi ovat keskeisimpiä menestyksemme kulmakiviä. Vahvistamalla yhteisömme houkuttelevuutta työnantajana ja kumppanina kykenemme vastaamaan kasvavan liiketoiminnan sekä uusien liiketoiminta-alueiden vaatimiin yhä monipuolisempiin rekrytointitarpeisiin.

Uudet teknologiat, käyttäjälähtöiset sovellukset, digitaalisuus ja asennemuutos demokratisoivat rakentamista ihmisten, yhteiskunnan ja rakennetun ympäristön palvelukseen. Me Firassa viemme tätä muutosta eteenpäin, ja kutsumme liikettä nimellä Building Movement.


Kohti unelmien toteutumista

Fira suuntaa kohti ihmistä
Emmalla oli ajatus unelmakämpästä. Mutta häneltä puuttuivat keinot toteuttaa unelmansa. Miksi asuntoasiat eivät voisi olla yhtä helppoja kuin ruoan tilaaminen Woltista tai kyydin tilaaminen Uberilla, Emma mietti. Hän haikaili persoonallista pohjaratkaisua, omalta tuntuvaa kylppäriä ja keittiötä sekä hyvää sijantia mahdolliseen hintaan. Koko yhtälö tuntui mahdottomalta.

Mutta tässä hän on neljä vuotta myöhemmin vuonna 2023. Hän asuu kaksiossa New Yorkissa lähes täydellisessä asunnossa.

Kohti fiksumpaa työtä

Samaan aikaan kun Emma paini asuntohaaveensa kanssa, mietti rakentaja-Antti, miten voisi paremmin toteuttaa asukkaiden toiveita. Niin usein hän teki vain standardiratkaisuja omistajan asettamien taloudellisten pakotteiden takia. Innokkaana remppaajana ja sisustajana hän ymmärsi asukkaiden yskän. Miksi uudisasunnon valmistumista piti odottaa niin kauan? Miksi valinnanvapautta oli rajattu? Antti halusi fiksumpaa rakentamista.

Merkkejä paremmasta oli jo. Facebookissa hän näki mainoksia Firan kahden viikon putkiremontista. Oman työnsä järjestelyä hän tehosti digitaalisilla työkaluilla. Kunpa saman tehon saisi kaikkeen tekemiseen, Antti mietti.

Asu missä haluat

Lähtölaukaus Emman unelmien toteutumiselle tuli, kun hän sai linkin ohjelmistofirmassa työskentelevältä ystävältään. Sivustolta, joka oli “Powered by Fira”, Emma pääsi kuikuilemaan vapaita kämppiä eri puolilta maailmaa. Suosikkikohteeksi valikoitui pian New York, jonne hän zoomasi, tutki kaupunginosia ja ahmi tietoa eri puolille muotoutuvista yhteisöistä.

Seuraavaksi saitti ohjasi hänet rahoitusratkaisuihin. Chatin kautta hän sai nopeasti neuvoja oikealta firalaiselta. Emman kiikarissa olleen parin korttelin yhteisö olisi energian suhteen omavarainen Qheatin ansiosta. Jos syntyisi ylijäämää, se myytäisiin, mikä pienentäisi Emman asumiskuluja. Pian Emma jo teki valintoja asunnon pohjaan, pintoihin sekä keittiöön liittyen. Too good to be true, Emma hihkui newyorkilaisille kavereilleen.

Parin vuoden aikana myös Antin tilanne oli kohentunut. Hän oli reippaasti rohkaissut työnantajaansa tarttumaan uusiin työkaluihin, ja koko toiminta rullasi hyvin digitaalisten hallintasysteemien avulla. Hän sai komennuksen työnjohtajaksi New Yorkiin, jossa rakennettiin uutta kortteliyhteisöä modulaarisesti. Konseptin oli luonut Fira. Työt oli organisoitu aiempaa tehokkaammin, vaikka asunnot oli pitkälle räätälöityjä.

Kyläyhteisön comeback

Vuosi 2023, syyskuinen kirkas iltapäivä. Antti astelee uuden asuinalueen sisäpihalle New Yorkissa. Kotiutuneiden asukkaiden kokemuksia kuunnellessa hänet valtaa tunne, että on työllään aidosti aut- tanut ihmisiä saavuttamaan haluamansa.

Emma tapaa Antin pihalla. Hänkin sai toteutettua toiveensa, vaikka ei tiennyt miten siinä onnistuisi. Kun Emma äskettäin sairasti viikon kotona, hän sai kokea yhteisön hienouden täysillä. Kortteliyhteisön yhteen linkittävän alustan ansiosta tieto sairastelijasta meni myös kakkoskerroksen eläkkeellä olevalle kokille, joka teki oloa helpottavaa teetä ja soppaa. Terveyspalvelut sai samasta korttelista ja kaksi- vuotiaan perhepäivähoito järjestyi alakerrasta. Yhteisö piti huolta omistaan kuin vanhanaikaisessa kyläyhteisössä, nyt vain nykyteknologian mahdollistamana.


Rakentamisliiketoiminta

Rakentaminen kasvaa ja sen johtaminen kehittyy

 

Fira Oy:n vuosi 2017 sai komean päätöksen, kun joulukuussa allekirjoitettiin yhtiön kaikkien aikojen suurin urakkasopimus. Työn alle on tulossa Espoon Tapiolaan nouseva Raitinkartanon asunto- ja liikekiinteistö, jonka hankekehitys tehtiin Firan Verstas-mallilla.

”Tämä on jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että hankekehitysvaiheessa rakennettu luottamus poikii myös tuotantosopimuksia”, Topi Laine toteaa 50 miljoonan euron urakasta. Laine toimi aiemmin Fira Oy:ssä rakentamisesta vastaavana liiketoimintajohtajana, ja syyskuussa 2017 hänet nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi.

Uudistuksia organisaatioon ja johtamiseen

Fira Oy:n liikevaihto ylsi vuonna 2017 jo lähelle 187 miljoonaan euroon. Kasvua tuli edellisvuoteen verrattuna reilu viidennes, ja kannattavuus pysyi aiemmalla hyvällä tasolla.

Firassa tehtiin viime vuonna päätös keskittää kaikki rakentaminen Fira Oy:n alle, mukaanlukien Fira Palveluiden putkiremonttituotanto. Samalla organisoitiin toiminta palvelemaan paremmin tulevaisuuden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia.

”Päätimme, että rakentaminen jaetaan vuodesta 2018 alkaen hallinnollisesti neljään kategoriaan. Muutos liittyy ennen kaikkea johtamisvastuun jakamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ihmisillä on mahdollisuus toimia yhden tai useamman kategorian alla, ja prosesseissa sekä hankinnassa haetaan synergioita”, sanoo Laine.

Myös rakentamisen uusi johtamisjärjestelmä ajettiin vuonna 2017 läpi kaikkiin projekteihin. Sen ideana on oman tekemisen jatkuva tarkastelu ja siitä oppiminen.

”Hankesuunnittelut ja rakennusurakat on jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin, ja kunkin osuuden jälkeen käydään porukassa mennyttä jaksoa läpi”, Laine kuvaa. ”Parhaat opit viedään mahdollisimman nopeasti käyttöön seuraavalle työmaalle. Lisäksi laadullisten ja kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät palautteet käsitellään johtoryhmätasolla.”

Kaikki työmaiden tieto digimuotoon

Erittäin merkittävä kehitysprojekti on kaiken työmailla liikkuvan tiedon digitalisointi 5D -teknologian ja iTWO -sovelluksen avulla. Isona tavoitteena on tuoda työmaille 360 asteen näkymä työmaan kaikkien osapuolten käyttöön. Digimuotoon tallennettu tieto mahdollistaa vahvemman tiedolla johtamisen poistamalla epäjatkuvuuskohtia hankekehityksen ja tuotannon väliltä, tarkentamalla kustannusarvioita ja hävittämällä epätarkkuudet aikataulutuksesta ja hankinnasta. Näin saadaan parannettua hankeosapuolten yhteistyötä, hankkeen tuottavuutta ja riskien ennalta ehkäisyä.

Tähän on nyt saatu entistä paremmat välineet kansainvälisen järjestelmäkumppanin myötä. Uutta digijärjestelmää pilotoitiin kolmessa projektissa vuonna 2017, ja tänä vuonna se on käytössä jo suurimmalla osalla työmaista.

”Firassa on rakennettu tiedolla johtamisen kulttuuria jo monta vuotta, mikä helpottaa uudistusta huomattavasti. Tämä hankkeen tulokset tulevat näkymään sidosryhmien selvästi parempana palvelutasona jo vuoden 2018 aikana”, Laine sanoo.


Kategoriat

Modernisointi ja toimitilarakentaminen

Rakentaminen - modernisointii

Erikoisala: Olemassa olevien toimistorakennusten muuttaminen moderneiksi toimitiloiksi
Kiinnostavaa juuri nyt: Fira palvelumallin avulla modernisointihankkeet pystytään optimoimaan asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja reunaehtojen mukaan. Näin asiakasarvo ja -tyytyväisyys ovat huipputasoa.
Esimerkkihanke vuodelta 2017: Yleisradion eläkesäätiön omistaman Ison Pajan tilakokonaisuuden remontointi VR Groupin pääkonttoriksi toteutettiin Firan osallistavalla mallilla. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja samalla haettiin parhaat ratkaisut uudelle työympäristölle, jotka tukevat yhtiön tavoitteita ja yrityskulttuuria.

Liike- ja toimitilarakentaminen

Erikoisala: Uudet toimistotalot, parkkihallit, teollisuustilat, hoivakodit yms.
Kiinnostavaa juuri nyt: Firan teollisuus- ja logistiikkakonsepti on saanut vuoden 2017 aikana ensimmäisen kansainvälisen asiakkaan.
Esimerkkihanke vuodelta 2017: Lidlin yli 60 000 neliömetrin kokoinen logistiikkakeskus Järvenpäässä on saattanut Firan hyvään vauhtiin logistiikkarakentamisessa.


Asuntorakentaminen

Erikoisala: Uudet omistus- ja vuokrakodit
Kiinnostavaa juuri nyt: Asuntorakentamisen green tech -ratkaisuja testataan jo, ja ensimmäinen konsepti tullaan lanseeraamaan 2018 aikana.
Esimerkkihanke vuodelta 2017: A-Kruunun vuokra-asuntohanke Kirkkonummen Tarutiellä on ensimmäinen Firan omia kylpyhuonemoduuleja hyödyntävä kerrostalokohde.

Putkiremontit

Rakentaminen - putkiremontit

Erikoisala: Asuinkerrostalojen linjasaneeraukset
Kiinnostavaa juuri nyt: Putkiremonttien asiakaskokemuksen, tuottavuuden ja prosessien parantaminen jatkuu. Esimerkiksi esivalmistuksessa ja logistiikan kehittämisessä on hyödyntämätöntä potentiaalia.
Esimerkkihanke vuodelta 2017: Helsingin Porvoonkadun putkiremontti, jonka töiden aikataulu tehostui Firan omalla Sitedrive-aikataulutusohjelmalla. 24 asunnon remontoimiseen kului aikaa yhteensä 6 viikkoa. Kullekin asunnolle se tiesi vain 4 viikon haitta-aikaa asukkaan kannalta.


Fira Modules – vuodessa ideasta tuotantoon


Moduulirakentamisen startup Tilatra oli yksi Firan Starters-ohjelman yrityksistä vuonna 2016. Vuonna 2017 firman nimeksi tuli Fira Modules, ja sen tuotteeksi valittiin pinottava kylpyhuonemoduuli, johon sisältyy myös lämpöä, vettä, ilmaa ja sähköä kuljettava talotekniikka-elementti.

Tuotanto ja koeasennukset käynnistyivät syksyllä, ja ensimmäiset moduulit asennettiin kerrostaloon Kirkkonummen Tarutiellä tammikuussa 2018.

”Ensimmäisen vuoden aikana edettiin ideasta tuotantoon asti. Tavoite on, että Hämeenlinnan tehtaalta valmistuu vuonna 2018 jo 400 moduulia”, sanoo Sami Purtola, Fira Modulesin operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja.

Tulevaisuuden visiot liittyvät älykoteihin

Varsinainen moduulituotanto ja sen kehittäminen ovat kuitenkin vain osa Fira Modulesin toimintaa. Moduulien kautta on nimittäin tarkoitus tutkia muitakin rakennusalan uudistumiseen liittyviä aihioita.

Tutkimuskohteista ensimmäinen liittyy kylpyhuonemoduulin talotekniikkakuiluun. Sen kautta voitaisiin tuoda kerrostaloasukkaille myös älyasumisen tekniikkaa. Ehkä rakennusyhtiö voisi tarjota alustan kaikille älykodin palveluille ja tuottaa sitä kautta arvoa asukkaille rakennuksen elinkaaren ajan?

Toinen tutkimuskohde liittyy tuotannon hajauttamiseen ja globalisoitumiseen.

”Autoja ja lentokoneita tehdään pienissä osissa eri puolilla maailmaa. Miksei myös taloja? Jotta modulaarisen rakentamisen globaali hajauttaminen onnistuisi, tarvitaan yhteisiä liitäntäpintoja ja muotokirjastoja. Näiden kehittämisestä ja suojaamisesta voi muodostua meille kiinnostavia mahdollisuuksia”, sanoo Modulesin liiketoiminnan johtaja Ville Wikström.

Moduulirakentamisen tuotteita ja palveluita on ylipäätään tarkoitus tarjota jatkossa myös Firan ulkopuolelle.

”Markkinat ovat jo nyt osoittaneet suurta kiinnostusta”, Wikström toteaa.


Palveluliiketoiminta

Fira Palvelut keskittyy jatkossa konsepteihin ja digiin

 

“Fira Palveluiden vuoden 2017 isoin onnistuminen oli Fira Ketterän vakiintuminen ja kaupallinen läpilyönti”, toteaa Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy:n toimitusjohtaja.

Edellisvuonna pilotoitu Fira Ketterä on putkiremonttituote, joka laittaa linjasaneerauksen suunnittelun ja toteutuksen toimintatavat uusiksi. Lopputuloksena on kaikkien osapuolten kannalta fiksumpi remontti.

Kauppa kävi, ja Ketterän menestys auttoi palauttamaan Fira Palveluiden kannattavuuden oikeille urille. Vuoden 2016 kehitysinvestointien aiheuttamasta tappiosta loikattiin nyt selvästi plussan puolelle.

”Tuloksen kääntäminen positiiviseksi oli tämän vuoden keskeinen must-win battle. Työ eteni suunnitelmien mukaisesti ja onnistumiset vauhdittivat tekemistä entisestään. Voimme olla erittäin tyytyväisiä”, Kokkonen kommentoi.

Uusi yritysrakenne avaa ovet ulkomaille

Ketterän ohella Fira Palveluiden vuotta leimasi yksi tärkeä oivallus. Mitä jos muut rakentajat eivät olisikaan kilpailijoita, vaan potentiaalisia asiakkaita?

Oivallus johti yritysrakenteen muutokseen, joka erottaa toisistaan rakentamisen konseptit ja tuotannon. Vuoden 2018 alusta Fira Palveluiden urakointiliiketoiminta siirtyi Fira Oy:lle, ja Fira Palvelut Oy keskittyy uusien palvelukonseptien kehittämiseen sekä rakennusalan digitalisoimiseen.

”Ajatuksena on tarjota Firan parhaat ideat ja työkalut koko rakennusalan käyttöön, ja tehdä se niin, ettei Firan tarvitse aina olla itse mukana käytännön urakoinnissa. Näin meillä on mahdollisuudet valtakunnalliseen ja jopa kansainväliseen liiketoimintaan”, Kokkonen kuvaa.

Ensimmäiset näytöt tästä toimintatavasta on jo saatu, sillä Fira Ketterä -hankemallia alettiin syksyllä 2017 levittää paikallisten toteutuskumppanien avulla koko Suomeen.

Systemaattisesti uusia liikeideoita testaamaan

Yritysrakenteen muutoksen myötä Fira Palvelut lähtee vuoteen 2018 startup-asetelmasta. Liikevaihto putoaa kymmenekseen aiemmasta, ja kehitysinvestointien myötä tavoitteena on nollatulos.

Fira Palveluilla on kymmeniä aihioita sisältävä ideapankki, jonka sisältöä ryhdytään nyt systemaattisesti testaamaan markkinoilla.

”Testausprosessi on tarkkaan mietitty, pilotteja on jo myyty, ja liiketoimintamalleja kasataan. Palveluliiketoiminnassa yksittäiset arvoa tuottavat ideat voivat olla hyvinkin pieniä, vaikka vain tuhannen euron arvoisia. Olennaista, on, että niitä voidaan skaalata ja monistaa”, Kokkonen summaa.


Fira Ketterä laajeni valtakunnalliseksi

Fira Ketterä on putkiremonttituote, jossa kiteytyy Fira Palveluiden kahdeksan vuotta kestänyt ajatus- ja kehitystyö. Se laittaa uusiksi putkiremontin hankemallin, aikataulutuksen, logistiikan, asiakaspalvelun ja tietovirrat. Lopputuloksena on asukkaiden tarpeita paremmin vastaava remontti, ennakoitavin kustannuksin ja lyhyemmällä asumishaitalla.

”Firan omat Ketterä-hankkeet keskittyvät pääkaupunkiseudulle, mutta kyselyitä tulee paljon myös muualta Suomesta. Vastauksena kysyntään Ketterästä alettiin muokata versiota, jossa käytännön toteutuksesta huolehtii sopiva paikallinen kumppani”, kertoo Fira Ketterästä vastaava johtaja Marko Niskanen.

Projekti eteni ripeästi: ensimmäinen kumppanimallilla toteutettava Fira Ketterä käynnistyi Turussa vuoden 2017 lopulla, ja Oulussa ja Raumalla aloitetaan alkuvuodesta 2018. Ruotsiin on tarkoitus ehtiä 2019.

Konseptin laajamittaisessa kaupallistamisessa testaillaan vielä eri vaihtoehtoja. Yksinkertaisimmillaan putkiremonttiurakoitsija voisi ottaa käyttöön Fira Ketterään kuuluvat suunnittelu-, tietotyö- ja logistiikkapalikat ja tehdä niiden avulla työnsä tehokkaammin ja laadukkaammin.

”Toisen ääripään visio on, että taloyhtiö vetää Ketterä-paketin avulla koko putkiremontin itse, kiinnittäen eri vaiheisiin sopivat tekijät”, Niskanen kuvaa.

Toteutustavasta riippumatta tavoitteet ovat korkealla. Visiona on, että puolet kotimaisista putkiremonteista tehdään Ketterä-mallilla vuonna 2022.


Fira Kotyo kehittää asumisen palveluita koko rakennusalalle

Huipputason palvelukokemus on Firan myyntivaltti ja ylpeydenaihe. Tämän valttikortin hyödyntäminen vietiin uudelle tasolle keväällä 2017, kun Fira-konsernin palveluinsinöörien toiminta keskitettiin Fira Kotyo -nimiseen tytäryhtiöön.

Kotyon tehtävänä on kehittää rakentamisen asiakaskokemusta ja tutkia asumisen palveluihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Firan palveluinsinöörit ovat vuosittain tekemisissä noin tuhannen eri kodin asukkaiden kanssa”, kertoo Kotyon liiketoiminnasta vastaava Anni Tölli. ”Tätä kannattaa hyödyntää käyttäjälähtöisten asumisen palveluiden ja palvelualustojen muotoilussa ja myynnissä.”

Myös rakennusaikaisten tietomallien yksityiskohtia voidaan soveltaa rakennuksen myöhemmissä vaiheissa.

”Yksi esimerkki arvoa tuottavasta palvelusta voisi olla asunnon sähköinen huoltokirja. Se muistuttaisi räätälöidysti siivousten, huoltojen ja korjausten tarpeesta ja auttaisi näiden palveluiden hankinnassa”, Tölli kuvaa.

Muutamia uusiin elinkaaripalveluihin liittyviä kokeiluja tehtiin jo vuonna 2017. Samalla Kotyossa on meneillään nykyisen palvelutyön tuotteistaminen.

”Kun asiakaspalvelu ymmärretään helposti ostettuina palvelupaketteina eikä työtunteina, sitä on helpompi sekä parantaa että myydä”, sanoo Tölli.

”Tavoitteena on, että Kotyon palveluosaamista voitaisiin jatkossa tarjota myös Fira-konsernin ulkopuolisille rakennusalan toimijoille.”


Älyliiketoiminta

Skaalautuva startupeja ja uusia kehittämisen malleja

 

Firan älyliiketoiminta sai vuonna 2017 päätökseen Starters-kierroksen, jossa annettiin neljälle tiimille mahdollisuus uudistaa rakennusalaa ketterästi, Firan itsenäisinä tytäryhtiöinä. Tarkoituksena oli löytää uutta, skaalautuvaa liiketoimintaa, joka voi jatkaa itsenäisenä yhtiönä.

“Starters-kierroksella löytyi kaksi helmeä, jotka jatkavat itsenäisinä yrityksinä suurin kasvuodotuksin. Fira Sitedrive ratkaisee dynaamisesti rakennusalan aikataulutusongelmaa. Fira Modules puolestaan edustaa
tulevaisuuden rakennustapaa. Muiden kahden osalta osaaminen ja kehitystyön hedelmät siirtyvät osaksi konsernin muuta liiketoimintaa”, Starters-ohjelmasta vastannut Henry Salo sanoo.

”Pitkällä aikavälillä vuoden parhaaksi tulokseksi saattaa kuitenkin osoittautua Firan innovaatiokulttuurin vauhdittaminen entisestään. Käteen jäi myös aivan konkreettisia oppeja siitä, miten innovaatioita pitää johtaa ja rahoittaa.”

Sitedrive kasvaa ja tähtää ulkomaille

Starters-ohjelman yrityksistä Fira Sitedrive, työmaiden aikataulutus- ja tuotannonohjausjärjestelmä, on Starters-joukon toinen itsenäisenä liiketoimintana jatkava. Kasvu- ja kansainvälistymistavoitteet ovat mittavat.

Fira Flow kehitti palvelua, jossa rakennustyön tarjoajat ja tekijät kohtaavat uudella tavalla. Sen osia siirretään Fira Ketterään, jossa niitä hyödynnetään sujuvoittamaan putkiremontteja.

Fira Hive taas lanseerasi palvelun, jossa kimppa-asumisesta tehdään toimivaa saattamalla yhteen asunnot ja sopivat yhteisöt. Tämän antia hyödynnetään kuluttajapalveluiden jatkokehittämisessä.

Myöhemmin Starters-ohjelmassa perustettiin neljäs yritys, Tilatra. Se on päässyt konseptissaan vakuuttavasti eteenpäin ja odotukset sen kehittymiseen ovat korkeat. Tilatra jatkaa toimintaansa itsenäisenä liiketoimintana nimellä Fira Modules.

Ala kaipaa bisnesmalli-innovaatioita

Fira haluaa uudistaa rakennusalan toimintatapoja, mistä Starters-ohjelma oli vuonna 2017 kenties näkyvin osoitus. Avainsanoja ovat digitalisaatio ja alustatalous.

”Rakennusala kaipaa innovaatioita etenkin toimintatavoissa ja liiketoimintamalleissa, ja niitä me Firalla haluamme olla synnyttämässä”, Salo sanoo.

”Digitaaliset toimintamallit ja alustatalous mahdollistavat aivan uudenlaisia toimintamalleja koko alalla: rakentajien ja tulevien asukkaiden vuorovaikutus voi olla läheisempää ja aidosti kaksisuuntaista, rakennusyhtiöt voivat pitää toisia rakennusyhtiöitä asiakkainaan eikä kilpailijoinaan, ja niin edelleen.”


Fira Sitedrive: fiksumpi aikataulutus löysi nopeasti kysyntää rakennusalalla

 

Sitedrive osoittautui Firan Starters-ohjelman helmeksi: toimivaksi, skaalautuvaksi ja asiakkaiden kriittisiä tarpeita ratkaisevaksi.

Sitedrive perustettiin vuonna 2016 kehittämään samannimistä ohjelmistoa. Firan Starters-ohjelman siipien alla syntynyt Sitedrive oli aluksi vain Firan omassa käytössä, mutta vuoden 2017 aikana sitä ryhdyttiin suunnitelman mukaisesti tarjoamaan myös muille rakentajille. Vuoden 2017 lopussa asiakkaita oli kahdeksan, käynnissä olevia projekteja 14 ja rekisteröityneitä käyttäjiä noin 200.

Nyt Sitedrive jatkaa itsenäisenä kasvuyhtiönä kunnianhimoisin tavoittein. Suunnitelmiin kuuluu myös kansainvälistyminen: jo nyt yksi asiakkaista on ruotsalainen rakennusyhtiö.

Aikataulutus on helpommin sanottu kuin tehty

”Rakentamisessa tärkein yksittäinen asia virtaustehokkuuden parantamiseksi on asioiden tekeminen oikeaan aikaan. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Tarvitaan jatkuvasti päivittyvä aikataulu, mutta tällaisen ylläpitämistä on pidetty hankalana varsinkin rakentamisessa, jossa tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja työtehtäviä voi olla tuhansia”, Sitedriven perustaja Andreas Bergenwall sanoo.

”Markkinoilta puuttui tuote, joka ratkaisee tämän ongelman hyvin. Tätä puutetta paikkaamaan syntyi Sitedrive. Halusimme tarjota rakennusalalle dynaamisen aikataulutuksen työkalun, jota niin tekijöiden, työnjohdon kuin liiketoimintajohdonkin on helppo käyttää.”

Sitedriven avulla työmaan aikataulutus tarkentuu viikkojen tai päivien tasolta jopa tuntikohtaiseksi. Työnjohto saa reaaliaikaisen ja automaattisesti päivittyvän näkymän työmaan tilanteeseen. Tekijät pääsevät keskittymään oikeaan tehtävään ilman häiriöitä ja keskeytyksiä, ja liiketoimintajohdon päätöksenteko helpottuu seurantatiedon ja läpinäkyvän kokonaiskuvan avulla.

Sitedrive edustaa uudenlaisia arvoketjuja

Sitedrivessa kiteytyy myös Firan halu uudistaa rakennusalan toimintatapoja ja arvoverkkoja. Vanhassa maailmassa Sitedriven kaltainen, tuottavuutta parantava työkalu haluttaisiin kenties pitää visusti vain omassa käytössä. Uudessa maailmassa rakennusyhtiö voi kuitenkin olla myös ohjelmistojen tuottaja ja pitää muita rakennusyhtiöitä asiakkainaan.

Tuotteen jatkokehityksessä on Bergenwallin mukaan tarkoitus miettiä etenkin uusia käyttäjäryhmiä ja integroitumista muihin ohjelmistoalustoihin.

”Nykymuotoista Sitedrivea käyttää lähinnä pääurakoitsija, joka keskittyy yhteen työmaahan kokonaisuutena. Mutta ajateltavissa olisi esimerkiksi versio aliurakoitsijoille, joilla on tarve aikatauluttaa monta rinnakkaista työmaata samaan aikaan”, Bergenwall sanoo.

Hän toteaa vielä, että integraatiot muihin rakennusalalla käytettäviin ohjelmistoihin toisivat monenlaista lisäarvoa.


Tunnustukset ja palkinnot

Iloksemme Firan työ toimialan uudistamiseksi ja paremman yhteiskunnan rakentamiseksi on huomattu. Olemme listanneet sivulle vuoden 2017 keskeiset tunnustukset ja palkinnot.

SABRE Awards
Real Estate and Construction -kategoria
Fira Ketterä – Fira Palveluiden kahden viikon putkiremontti
”Tuntuu ihan uskomattomalta, että Helsingin Roihuvuorelaisen kerrostalon remontti päihittää finaalissa Dubain maailman korkeimman rakennuksen ja Panaman kanavan.”

European Business Awards 2017
Ones to Watch
Fira
”In the 2016/2017 Awards, the EBAs engaged with over 33,000 organisations in 34 countries.”

Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinto
Fira Ketterä
”Kahden viikon putkiremontin konsepti, Fira Ketterä, on pitkän kehitystyön tulos, jossa koko Fira Palveluiden henkilöstö on ollut mukana. Fira Ketterä toteutetaan allianssimallilla.”
Fira on saanut asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinnon myös vuonna 2015 korjausrakentamisen kehittämisen tavasta, jossa hankesuunnitteluun otetaan kaikki osapuolet mukaan.

Tekla BIM Awards
Kunniamaininta tietomallinnuksesta
Karavaanikuja 2-4
”Tietomallinnus oli oleellinen osa projektin BIG Room –työskentelyssä, jossa innovoitiin käänteentekeviä ratkaisuja.”
Fira on vuonna 2018 mukana Karavaanikujan kunniamaininnalla myös kansainvälisessä Tekla Global BIM Awards 2018 -kilpailussa.

Dun & Bradstreet
Certificate
Fira
“Lowest Credit Risk in the Dun & Bradstreet Credit Risk Classification.”

Poliisin kultainen ansiomitali
Jussi Aho työstään korruption ja harmaan talouden ennaltaehkäisyssä.
”Ansiomitali on harvinainen siviilitehtävissä työskenteleville ja ainutlaatuinen yritysjohdon edustajalle.”

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Rakennusalan diplomi-insinööri
Jussi Aho
”Alan myönteinen edistäjä, jonka vahvuuksiin kuuluvat innovatiivisuus ja rohkea riskinottokyky.”

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS)
Vuoden Strategiateko 2017

MTL Communications Awards
Vuoden viestintäteko 2017

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry
Vuoden putkiremontti 2017

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
Jussi Aho
Vuoden johtaja 2017