Etusivu uutiset Tiedote: Fira jatkaa vahvaa kasvuaan – liikevaihto kasvoi 24 prosenttia

Ajankohtaista

Tiedote: Fira jatkaa vahvaa kasvuaan – liikevaihto kasvoi 24 prosenttia

March 7, 2017

Uutiset

Fira-konserni jatkoi viime vuonna pitkään jatkunutta tuloksellista kasvua. Konsernin liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 168,5 miljoonaa euroa. Myös konsernin tulos ennen veroja kasvoi.

Rakennusalaa uudistava Fira-konserni on kasvanut viime vuosina vahvasti, ja sama kehitys jatkui myös vuonna 2016. Fira-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 168,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 135,8 miljoonaa euroa), ja se kasvoi edellisvuodesta 24 prosenttia. Konsernin tulos oli 4,9 miljoonaa euroa (4,1) ennen veroja, mikä on noin 3 % liikevaihdosta.

Fira-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvalla tasolla. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä konsernin omavaraisuusaste on 44 prosenttia (44) ja maksuvalmius quick ratio 2,5 (2,3). Fira-konsernin tilauskanta kasvoi ja oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 noin 170 miljoonaa euroa (160).

– Meillä on erinomainen tilanne lähteä vuoteen 2017. Jatkoimme vahvaa kasvua tavoitteemme mukaisesti. Samalla pystyimme panostamaan hankkeiden suunnittelun ja mallinnuksen kehittämiseen sekä alustaliiketoiminnan käynnistämiseen. Olemme rakentaneet vahvalla tilauskannalla hyvän pohjan kasvulle myös täksi vuodeksi, sanoo Fira-konsernin toimitusjohtaja Jussi Aho.

Rakentamisen liiketoiminnan kasvu ylitti tavoitteet

Firan rakentamisen liiketoiminnan vuodelle 2016 asetetut kasvu- ja tulostavoitteet saavutettiin: liikevaihdon kasvu ylitti tavoitteen ollen 30 %, ja asuntorakentamiselle ennakoitu kasvu 20 miljoonasta lähes 80 miljoonaan euroon toteutui odotusten mukaisesti. Myös liiketoiminnan tulos ennen veroja miltei kaksinkertaistui edellisvuodesta 6,4 miljoonaan euroon (3,4).

Fira-konsernin toiminta-alueella asunto- ja korjausrakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana.

Putkiremonttien läpimenoaikaan suuri harppaus

Putkiremontteihin erikoistuneen Fira Palveluiden toteuttama kahden viikon putkiremonttipilotti oli loppuvuoden suuri onnistuminen. Pilotissa asukkaat joutuivat olemaan poissa kodeistaan vain kahden viikon ajan. Tämä ei syntynyt tyhjästä, vaan siihen tiivistyi vuosia kestänyt Fira Ketterä -mallin kehitystyö. Onnistunut pilotti vahvisti konkreettisesti uuden mallin potentiaalin.

Fira Ketterä on asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty uusi malli, jossa asukkaat otetaan mukaan remontin suunnitteluun ja remontti toteutetaan tehokkaasti. Mallin lähtökohtana ovat asukkaiden ja remontoitavan kiinteistön tarpeet.

Fira Palveluiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 29,2 miljoonaa euroa (29,0). Vuosi ei taloudellisesti ollut tavoitteiden mukainen, ja tulos ennen veroja muodostui 1,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi (+0,7 miljoonaa). Kahden viikon asukashaitta-ajalla toteutetut hankkeet saavuttivat taloudelliset tavoitteet, mutta Fira Palveluiden toteuttama laajempi tuotantotavan muutos aiheutti ennakoitua enemmän kertaluonteisia kustannuksia. Jatkossa uusi tuotantotapa luo merkittävää arvoa kaikille osapuolille.

– Kehitysinvestoinnit on nyt tehty, ja kustannukset näkyvät 2016 vuoden tuloksessa. Halusimme investoida kehitykseen ja saada uuden mallin tarjoamat hyödyt nopeasti markkinoille. Alkaneen vuoden tulos tulee olemaan selvästi positiivinen, Aho sanoo.

Startupeista uusia ideoita

Fira haluaa uudistaa rakennusalan toimintatapoja. Uudistaminen vauhdittui vuonna 2016, kun yhtiön Starters-ohjelma käynnistyi. Ohjelmassa tiimeille annetaan mahdollisuuksia rakentaa uudenlaisia, digitaalisuuteen perustuvia palveluita startup-yrittäjinä. Tavoitteena on alustaliiketoiminnan logiikan hyödyntäminen Firan, sen asiakkaiden ja koko rakennus- ja kiinteistöalan hyväksi.

Starters-ohjelma mahdollistaa uusien palveluiden nopean testaamisen. Tavoitteena on pystyä skaalaamaan liiketoimintaa uudella tavalla digitaalista ohjausta hyödyntäen.

– Haluamme saada parhaat ihmiset ja tiimit innostumaan fiksumman yhteiskunnan rakentamisesta, Aho summaa.

Muutoksia konsernirakenteeseen

Viime vuoden aikana Firan konsernirakenteessa ja omistajapohjassa tapahtui muutoksia. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tuli kesäkuussa omistajaksi mukaan vauhdittamaan Firan kehitystä. Ilmarisen omistusosuus on tällä hetkellä 10 prosenttia. Vuoden aikana muokattiin myös konsernirakennetta, ja Fira-konserni jaettiin kolmeen liiketoimintoon: Firan rakennusliiketoiminta toteuttaa monipuolisia uudis- ja korjausrakentamisen kohteita, Fira Palvelut on erikoistunut putkiremontteihin, ja Fira Starters keskittyy uusien liiketoimintojen ja palveluiden kehittämiseen.

Kasvua odotetaan myös tänä vuonna

Vuonna 2017 Fira-konsernin liikevaihdon ennustetaan ylittävän 200 miljoonaa euroa ja konsernin kannattavuuden odotetaan parantuvan verrattuna vuoteen 2016.

 

Firan vuosikertomus 2016: http://vuosikertomus2016.fira.fi/

 

Lisätietoja
Jussi Aho
Toimitusjohtaja
Fira-konserni
+358 40 826 1146
jussi.aho@fira.fi

Lue lisää