Etusivu uutiset Tesi vahvistamaan Firan muutosvoimaa

Ajankohtaista Tiedote

Tesi vahvistamaan Firan muutosvoimaa

October 3, 2019

Uutiset

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) sijoittaa Firaan ja tulee mukaan uudistamaan rakennusalaa ihmisiä ja ympäristöä palveleviksi ratkaisuiksi. Firan tavoitteena on kasvattaa vaikuttavuuttaan ja yhdessä asiakkaiden ja kumppaniverkoston kanssa tuottaa elinympäristöön liittyviä markkinaa mullistavia liiketoimintamalleja kansainvälisesti hyödynnettäväksi. Sijoitus on jatkoa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhtiöön tekemille sijoituksille.

”Tesin sijoitus laajentaa Firan omistuspohjaa, edistää osaltaan kansainvälisten sijoittajien mukaantuloa ja muokkaa omistusta myös tulevaa listautumista varten. Olen erittäin iloinen, että markkinoiden nopeutuva kehittyminen ja yhtiömme kehitysvaihe niveltyvät hyvin yhteen. Strategiamme suuntaa näyttävänä palveluyhtiönä tuntuu päivä päivältä paremmalta. Käyttäjä- ja ympäristölähtöiset ratkaisut sekä skaalautuvat tuotantoprosessit ovat tulevien vuosien menestyksen kulmakiviä”, toteaa Fira Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho.

“Strategiamme suuntaa näyttävänä palveluyhtiönä tuntuu päivä päivältä paremmalta.”

Fira aloitti kuluvan vuoden keväällä yhteistyöprojektin amerikkalaisen innovaatiotoimija Xinovan kanssa tarkoituksenaan tuottaa kansainvälisesti hyödynnettäviä liiketoimintamalleja. Skaalautuvien tuotantoprosessien avulla mahdollistetaan rakennushankkeiden nopeampi, virheettömämpi ja laadukkaampi toteutus. Tällaisia tuotantoprosesseja ovat esimerkiksi modulaarinen suunnittelu ja rakentaminen sekä tahtiaikatuotanto. Fira haluaa tuottaa käyttäjälle samanlaista arvoa kuin kahden viikon putkiremontissa.

”Olemme seuranneet Firan kehittymistä jo useamman vuoden ajan. Yhtiö on onnistunut edistämään rakentamisen muutosta omassa toiminnassaan ja luonut merkittäviä asiakashyötyjä. Seuraavaksi Fira pyrkii laajentamaan toimintamalliaan koko Suomeen ja kansainvälisille markkinoille digitaalisten älypalveluiden avulla. Näemme, että Firalla on mahdollisuuksia nousta kansainvälisesti merkittäväksi rakentamisen tuottavuusongelman ratkaisijaksi. Onnistuessaan toimialan systeeminen muutos tuottaa merkittäviä hyötyjä koko yhteiskunnalle”, sanoo Tesin sijoitusjohtaja Juuso Puolanne.

Modulaarisuus eli räätälöity massatuotanto mahdollistaa suunnittelijoille, rakentajille, rakennuttajille, kiinteistönomistajille ja asukkaille vaihtoehtoja ja valinnanvaraa. Moduulien asennus onnistuu työmaalla alle puolessa tunnissa ja valvotussa tehdasympäristössä tapahtuva esivalmistus ja testaus takaavat korkean laadun. Tahtiaikatuotanto varmistaa, että oikea työtehtävä suoritetaan oikeaan aikaan.

Fira on pääosin perustajiensa, johdon ja henkilöstön omistama yhtiö. Suurin institutionaalinen sijoittaja on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Ilmarinen on ollut Firan omistaja vuodesta 2016 saakka.

Lisätietoja:
Jussi Aho, toimitusjohtaja
Fira Group Oy
puh. 040 826 1146

Juuso Puolanne, sijoitusjohtaja
Tesi
puh. 050 570 0235


Fira on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa ja luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Fira-konserniin kuuluu monipuolista asuntorakentamista, liike- ja toimitiloja, modernisointia ja putkiremontteja päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä digitaalisia palveluja, tuotteita ja toimintamalleja tarjoava älypalvelut. Fira työllistää yli 300 ihmistä. Konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2009.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa  www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII

Lue lisää