Etusivu uutiset Fira kehittää rakennusalan tulevaisuutta

Ajankohtaista

Fira kehittää rakennusalan tulevaisuutta

June 12, 2018

Uutiset

Rakennusala aikoo ratkaista yhdessä Aalto-yliopiston kanssa julkisuudessakin käsitellyt ongelmat vuoteen 2030 mennessä

Suomen rakennusalalle luodaan uutta, tehokkaampaa toimintamallia, Visio 2030 -konsortion työn myötä. Toimialalle halutaan lisää luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä uudistamalla johtamiskäytäntöjä ja ottamalla käyttöön uusia prosessioppeja ja digitaalisia työkaluja.

Visio 2030 -konsortion tavoitteena on nostaa luotettavuus rakennusalalla kärkeen, saavuttaa turvallinen ja toiminnallinen rakennettu ympäristö sekä lisätä tuottavuutta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi tavoitteena on ihmisiä innostava, viimeisimpiä digitaalisia työkaluja ja toimintamalleja käyttävä toimiala, joka houkuttelee sekä parhaita osaajia että startup-teknologiayrityksiä.

”Fira on seurannut tätä linjaa aktiivisesti jo hyvän aikaa ja konsortion tavoite entisestään vahvistaa, että suuntamme on oikea. On hienoa, että koko ala miettii näitä tavoitteita yhdessä. Meidän pitää alana haastaa konservatiivisia tuotantotapoja ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa ihmisille. Firalla on näihin ajatuksiin liittyviä palveluja ja konsepteja jo julkaistu ja tulossa on myös niitä lisää, kuten Fira Modules ja Sitedrive”, sanoo Fira Oy:n toimitusjohtaja Topi Laine.

Fira mukana muuttamassa rakennusalaa

Luotettavuuden ja tuottavuuden lisäämisessä läpinäkyvyys on olennaista. Uusimpien digitaalisten työkalujen avulla voidaan kerätä ja jakaa reaaliaikaista tietoa työmaalta kaikille osapuolille. Niiden avulla pystytään myös vähentämään työmaiden hukka-aikaa, joka parantaa tuottavuutta. Rakennusalalla yleisesti työntekijän ajasta 70 prosenttia menee hukkaan esimerkiksi odottaessa edellisten työvaiheiden valmistumista.

”Laajan kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan esimerkiksi rakennusajan puolittaminen useissa hanketyypeissä olisi jo nyt mahdollista”, kertoo professori Olli Seppänen Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitokselta.

Firalla läpinäkyvä ja reaaliaikainen tieto on jo käytössä kaikilla rakennushankkeen osapuolilla digitaalisten Sitedrive-, Fira Insite- ja RIB iTWO -ohjelmistojen myötä. Niiden avulla myös hukka-aikaa on pystytty vähentämään työmailla.

”Tehokkaammilla johtamisjärjestelmillä ja digitaalisten työkalujen avulla rakentamisessa on mahdollista ennakoida ongelmia ja ratkaista ne riittävän ajoissa, jolloin yllättäviä lisäkustannuksia tai viivästymisiä ei synny. Tällöin myös lopputuotteet ovat laadukkaita ja valmistuvat ajallaan ja budjetissa”, sanoo professori Olli Seppänen.

Tulevaisuudessa tekoäly tehostaa automaattisen analyysin ja tilannekuvan muodostamista oikeaan aikaan. Myös virtuaali- ja lisätty todellisuus kehittyvät tarjoten mahdollisuuksia tilannekuvan muodostamiseksi.

Digitaalisuus parantaa myös tietomalleja, jotka kehittyvät mittatarkoiksi ja sisältävät kaikki asennuksen vaatimat tiedot. Näiden tietojen avulla esivalmistusastetta voidaan nostaa sekä käyttää apuna 3D-tulostusta ja robotiikkaa, myös työmailla. Yhteistyö eri toimijoiden välillä tulee lisääntymään, joka mahdollistaa osaltaan esivalmistuksen lisäämistä hankkeissa.

Modulaarinen rakentaminen lisääntyy

Modulaarinen rakentaminen kasvaa huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Fira yhdistää jo nyt älyä ja talotekniikkaa kylpyhuonemoduuleihinsa, jotka kootaan valmiiksi tehtaassa. Työmaalla ne asennetaan helposti rakennuksen kylpyhuonelinjaan. Niissä olevan älyn avulla kiinteistönhoito helpottuu talon valmistumisen jälkeen.

”Uskomme, että modulaarinen rakentaminen tulee olemaan vallankumouksellista rakennusalalla. Se vaikuttaa tuottavuuteen ja rakennusten älykkyyteen. Tätä voidaan verrata autoteollisuuteen. Autojen valmistus muuttui ensin yksilötuotannosta massatuotantoon liukuhihnavalmistamisen kautta. Nykyään autot kootaan suuresta määrästä tarkasti määriteltyjä osamoduuleita ja yhdessä autossa on myös valtava määrä älyä. Olemme nyt rakennusalalla tekemässä samaa”, kertoo Fira Modulesin liiketoimintajohtaja Ville Wikström.

Aalto-yliopisto ja 13 rakennusalan yritystä ovat perustaneet Visio 2030 -konsortion, joka kehittää Suomen kiinteistö- ja rakennusalalle visiota. Visio pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, vertailuihin muihin aloihin sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen. Visio 2030 konsortio on luonteeltaan avoin ja toivottaa tervetulleeksi muutkin kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot.

Konsortion tavoitteet on kiteytetty viiteen teemaan: luotettavuus, turvallinen ja toiminnallinen rakennettu ympäristö, kestävä kehitys, talouden kasvua ja yhteiskunnan kehitystä synnyttävä ja ihmisiä innostava.

Visio 2030 -konsortioon kuuluvat ohjausryhmän jäsenet A-Insinöörit, Fira, Haahtela, Rakennusliike U. Lipsanen, Skanska, YIT ja muut jäsenet Granlund, Lujatalo, Parma, Ramboll, SRV, Tocoman ja Trimble.

Lue lisää