Etusivu uutiset Tiedote: Fira vauhdittaa kehitystään kohti tulevaa – liikevaihto kasvoi kolmanneksella

Ajankohtaista

Tiedote: Fira vauhdittaa kehitystään kohti tulevaa – liikevaihto kasvoi kolmanneksella

March 16, 2018

Uutiset

Fira-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 29 prosenttia ja oli 217,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen veroja oli 5,5 miljoonaa euroa.  Rakentamisen tulos ennen veroja oli 8 miljoonaa euroa. Vahva tilauskanta antaa hyvän pohjan kuluvan vuoden kehitykselle. Fira kiihdyttää kehitystään kohti skaalautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa.

Fira-konsernin liikevaihto nousi viime vuonna 217,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 168,5 miljoonasta eurosta. Kasvu oli 29 prosenttia. Tilikauden 2017 tulos ennen veroja oli 5,5 (edellisvuonna 4,9 ) miljoonaa euroa.  Myös rahoitusasema ja maksuvalmius olivat hyvällä tasolla.  Konsernin omavaraisuusaste oli 40 prosenttia (43) ja maksuvalmius quick ratio 1,9 (2,5).

Fira on kehittänyt liiketoimintansa palvelulähtöisyyttä ja tiedolla johtamista systemaattisesti jo vuosia. Kertynyttä osaamista aiotaan jalostaa uudeksi liiketoiminnaksi ja innovaatioiksi, joista hyötyvät ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö.

“Digitaalisuus, uudet teknologiat ja alustatalous mahdollistavat elämää helpottavia ja helppokäyttöisiä palveluita ja älykkäitä ratkaisuja ihmisille. Rakentaminen on Firan liiketoiminnan kivijalka ja ydin, joka muodostaa erinomaisen alustan kehittää uusia palvelukonsepteja ja tietopohjaisia ratkaisuja kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jussi Aho.

Firan Starters-ohjelmasta nousi viime vuonna tähtenä Fira Modules, joka kasvoi ideasta tuotantoon yhdessä vuodessa. Ensimmäiseksi tuotteeksi valikoitui talotekniikkaelementin sisältävä pinottava kylyhuonemoduuli. Moduulien mahdollisuuksia tutkitaan laajemminkin. Ne voisivat tulevaisuudessa toimia alustana kodin älykkäille palveluille.  Fira Sitedrive ratkaisee tietopohjaisesti alan aikataulutusongelmia ja jatkaa itsenäisenä yrityksenä kunnianhimoisin kasvutavoittein. Firan palveluinsinöörien toiminta keskitettiin Fira Kotyo-nimisen tytäryhtiöön, jonka tehtävänä on kehittää rakentamisen asiakaskokemusta ja tutkia asumisen palveluihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Aho toteaa, että vauhdittaakseen skaalautuvan liiketoiminnan ja uusien innovaatioiden kehittymistä Fira käynnisti viime vuonna myös kaksi laajaa Tekes-rahoitteista hankekokonaisuutta, joiden arvo on yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Viime vuonna uudistettiin konsernin rakennetta ja johtamista tukemaan tulevaisuuden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Rakentamisen liiketoiminta keskitettiin Fira Oy:hyn, ja yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön avainpelaajiin  kuuluva Topi Laine. Talousjohtaja Kimmo Kärkkäisen rooli laajeni konsernin operatiiviseen johtamiseen.  Konsernin toimitusjohtaja Jussi Aho keskittyy jatkossa erityisesti toiminnan skaalautumisen ja kansainvälistymisen eteenpäin viemiseen.

Rakentaminen kasvaa ja sen johtaminen kehittyy

Rakentamisen liiketoiminta kasvoi 32 prosenttia yli 187 miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja oli yli
8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,3 % liikevaihdosta.  Oman pääoman tuottoaste oli 85 %.  Fira rakentaa pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen kasvukeskuksissa, missä kasvu on vakaata.  Joulukuussa allekirjoitettiin yhtiön kaikkien aikojen suurin urakkasopimus arvoltaan 50 miljoonaa euroa. Espooseen nouseva Raitinkartanon asunto- ja liikekiinteistön hankesuunnittelu tehtiin Firan omalla Verstas-mallilla.

Viime vuonna tehtiin päätös jakaa rakentaminen neljään kategoriaan, jotka ovat asuntorakentaminen, liike- ja toimitilarakentaminen, modernisointi ja putkiremontit.  Toiminta organisoitiin näin palvelemaan paremmin tulevaisuuden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Muutos tähtäsi myös johtamisvastuun jakamiseen ja toimintatapojen tehostamiseen.  Rakentamisen uusi johtamisjärjestelmä vietiin läpi kaikkiin projekteihin. Tavoitteena on oman tekemisen jatkuva tarkastelu ja siitä oppiminen.

Fira digitalisoi viime vuoden aikana kaiken työmaalla liikkuvan tiedon 5D-teknologian avulla.  Isona tavoitteena on tuoda työmaille 360 asteen näkymä työmaan kaikkien osapuolten käyttöön.  Digimuotoon tallennettu tieto mahdollistaa vahvemman tiedolla johtamisen poistamalla epäjatkuvuuskohtia hankekehityksen ja tuotannon väliltä, tarkentamalla kustannusarvioita ja pienentämällä epätarkkuuksia aikataulutuksesta ja hankinnasta.

Fira Palvelut keskittyy digiin ja palvelukonsepteihin

Fira Palveluiden merkittävin onnistuminen oli Fira Ketterä putkiremonttituotteen vakiintuminen ja kaupallinen läpilyönti. Edellisvuoden kehitysinvestointien aiheuttamasta tappioista noustiin Ketterän menestyksen myötä selvästi plussalle.

Konsernin rakenneuudistuksen myötä Fira Palveluihin kuulunut putkiremonttituotanto siirrettiin Fira Oy:hyn yhdeksi rakentamisen kategoriaksi vuoden 2018 alussa toteutetulla osittaisjakautumisella.   Jatkossa Fira Palvelut keskittyy uusien palvelukonseptien kehittämiseen ja rakennusalan digitalisoimiseen. Ajatus on tarjota Firan parhaat ideat ja työkalut jatkossa koko rakennusalan käyttöön.  Fira Ketterää alettiin jo syksyllä 2017 levittää paikallisten toteutuskumppanien välityksellä koko Suomeen.

Kohti ihmistä ja yhteistä hyvää

Rakennusalan edelläkävijänä Fira haluaa valjastaa uudet teknologiat ja liiketoimintamallit tekemään töitä ihmisten kanssa ja ihmisten hyväksi.  Tulevaisuudessa ihmisten vaikutus rakentuvassa ympäristössä kasvaa.

“Visiomme ”Kohti ilmaista asumista” on lähes mahdoton toteuttaa, mutta se on tahdonilmaisu ja suunta, joka houkuttelee uusien innovaatioiden tekemiseen. Näin se muuttaa jo matkalla maailmaa paremmaksi ja antaa tilaa ihmisten luovuudelle. Kutsumme kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet tahot tälle inspiroivalle tutkimusmatkalle”, sanoo Aho.

Firan tietopohjaiset ratkaisut suunnitteluun ja rakentamiseen vähentävät hukkaa ja hävikkiä, parantavat tuottavuutta ja säästävät luontoa.  Firan ratkaisut asumiseen ja elämiseen ovat kestävän kehityksen mukaisia ja pitkävaikutteisia. Esimerkkejä tällaisista ratkaisuista ovat osuuskuntamuotoinen asuminen, uusiutuvan ja hajautetun energian hyödyntäminen, modulaarinen rakentaminen sekä työtekoa ja asiakkaiden valintoja tukevat ohjelmistot ja palvelut.

Fira uskoo valoisaan tulevaisuuteen. Viiden vuoden kuluessa yhtiö arvioi saavuttavansa vaikuttavuudeltaan ja arvoltaan merkittävän kansainvälisen aseman.  Tilikauden päättyessä konsernin tilauskanta oli noussut 205 (170) miljoonaan euroon. Vahva taloudellinen asema ja hyvä tilauskanta antavat hyvän pohjan tämän vuoden kehitykselle. Liikevaihdon ennakoidaan nousevan 250 miljoonaan euroon ja tuloksen paranevan viime vuodesta.

Lue lisää vuosikertomuksesta. 

Lisätietoja:

Jussi Aho, Toimitusjohtaja, Fira-konserni p.040 826 1146

Lue lisää