Etusivu referenssit Kruunuvuorenrannan pysäköintilaitokset

Kruunuvuorenrannan pysäköintilaitokset

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Vuosi
2015 - 2016

Sijainti
Kruunuvuorenranta, Helsinki

Kategoria
Liike- ja toimitilarakentaminen

Laajuus
4 pysäköintilaitosta; yhteensä 626 autopaikkaa

Pääsuunnittelija
Arkkitehdit NRT Oy

Urakkamuoto
KVR-urakka


Kohteen kuvaus

Pyöreä muoto lisää turvallisuutta

Kruunuvuorenrantaan rakennettuihin pyöreämuotoisiin pysäköintihalleihin on helppoa ja turvallista ajaa. Hallien suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuuden tarpeet, sillä kaikista autopaikoista löytyy sähköautojen latauspiste.

KVR-hankkeena toteutetut Kruunuvuorenrannan pysäköintihallit ovat edustava esimerkki arkkitehtitoimisto Arkkitehdit NRT:n ja Firan saumattomasta yhteistyöstä. Neljä pysäköintihallia tarjoaa 626 autopaikkaa Kruunuvuorenrannan asukkaille.

Arkkitehdit NRT:n toimitusjohtaja, arkkitehti Teemu Tuomi kuvailee yhteistyötä Kruunuvuorenrannan pysäkointihallien rakennuttajana toimineen Firan kanssa innostavaksi oppimisprojektiksi.

”Perinteiseen urakkaan verrattuna KVR-hankkeessa suunnittelua voidaan toteuttaa joustavasti yhteistyössä rakennuttajan kanssa, jolloin toteutusvaiheeseen liittyviä ideoita saadaan vietyä nopeasti käytäntöön ja löytää usein myös kustannuksiltaan ja aikataulultaan tehokkaampia ratkaisuja”, Tuomi sanoo.

Firan kehittämä tapa toteuttaa pysäköintihallit betonielementeistä liittorakenteina osoittautui nopeammaksi ratkaisuksi kuin alkuperäisessä viitesuunnitelmassa ajateltu paikallavalurunko.

Näin voitiin varmistaa, että neljä pysäköintihallia valmistuu sovitussa aikataulussa.

Tietomallinnus helpottaa ja havainnollistaa suunnittelua

Pyöreiden, spiraalimaisten ja samalla nousevien pysäköintihallien suunnittelu oli Tuomen mukaan haastavaa. Hallien suunnittelussa hyödynnettiin 3D-tietomallinnusta, jonka avulla hallin kiertyvän ja nousevan korkeuden suunnittelu oli huomattavasti helpompaa kuin perinteisessä 2D-suunnittelussa. Tietomallinnus helpottaa havainnollistamaan suunnitelmaa myös urakan eri yhteistyökumppaneille.

”Tietomallinnuksen avulla arkkitehtuurimalliin on helppo yhdistää sähkö-, LVI- ja rakennemallit, jolloin voidaan konkreettisesti vertailla yksityiskohtia ja varmistaa, että putket ja kanavat mahtuvat suunniteltuihin paikkoihin”, Tuomi sanoo.


LATAA TOIMITILARAKENTAMISEN   REFERENSSITARINAT TÄSTÄ


Tehokkaampaa projektinhallintaa

Suunnittelun lisäksi tietomallinnus tehostaa projektien läpivientiä.

”Tietomallinnus lisää urakan läpinäkyvyyttä”

”Tietomallinnus lisää urakan läpinäkyvyyttä, sillä rakennuttaja voi seurata reaaliaikaisesti, miten projekti etenee käytännössä työmaalla. Tietomallinnuksen avulla projektia voi myös esitellä havainnollisesti muille ulkopuolisille tahoille, joilla ei välttämättä tietämystä rakennussuunnittelusta”, Tuomi toteaa.

Suunnittelu tietomallinnuksen avulla on samalla myös investointi tulevaisuuteen, sillä mallinnukseen koottua dataa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kohteen ylläpidossa tai korjausrakentamisessa.

Värimaailma ja viherkatot lisäävät arjen estetiikkaa

Kruunuvuorenrannan pysäköintihallit ovat julkisivuiltaan punaisia, sinisiä, vihreitä ja violetteja. Tummemmasta ja vaaleammasta värisävystä muodostuvat seinämät istuvat esteettisesti hyvin ympäröivien asuinrakennusten maisemaan.

”Pyöreä muoto mukailee alueella aiemmin olleita öljysäliöitä. Ne eivät estä naapuritalon näkymiä niin paljon kuin suorakulmaiset pysäköintihallit tekisivät. Pyöreä muoto on tilankäytöltään tehokkaampi ratkaisu luoda riittävä määrä autopaikkoja tiiviiseen tilaan. Pyöreys lisää myös liikennöinnin turvallisuutta, sillä parkkihalliin on helppo ajaa ja pysäköidä, kun tiellä ei ole pilareita”, Tuomi kuvailee.

Korkeimmillaan viisikerroksisissa pysäköintihalleissa on käytetty viherkattoja, jotka naapuritalojen yläkerroksista katsottuna sopeuttavat hallit ympäröivään luontoon.

”Viherkatoilla on myös ympäristöllinen tehtävä. Ne hidastavat sadevesien virtaamista viemäristöön”, Tuomi sanoo.

Sähköautojen tuloon on varauduttu

Kruunuvuorenrannan pysäköintihallien suunnittelussa on varauduttu myös tulevaisuuden autokannan muutoksiin.

”Jokainen autopaikka on varustettu johdotuksella, josta on mahdollista ladata normaalia lohkolämmityssähköä tai lataussähköä koko yön”, Tuomi toteaa.

Kruunuvuorenrannan pysäköintihallien suunnittelu oli Tuomen mukaan Arkkitehtitoimisto NRT:lle

jännittävä ja erilainen hanke, sillä toimisto on erikoistunut enemmänkin asuin- ja korjausrakentamiseen.

Arkkitehdit NRT:n hyvin sujunut yhteistyö Firan kanssa jatkuu seuraavaksi Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n Otaniemen kohteessa, missä yliopiston aiemmat laboratorio-, opetus- ja auditoriotilat muunnetaan moderneiksi monityötilaympäristöiksi.

”Ideana on luoda joustavasti muuntuvia start up -tiloja, jotka voidaan nopeasti ja pienin muutoksin muokata vastaamaan käyttäjien tarpeita”, Tuomi kertoo.


New call-to-action

Muita projekteja

As Oy Töölön Pasuuna

Mechelininkatu 32, Helsinki
2016 - 2017

Rubiiniparkki

Rubiinikuja, Vantaa
2014 - 2015