Kun minä itse ja/tai edustamani yritys myy ja/tai toteuttaa lisäpalveluita Firan kuluttaja-asiakkaille, sitoudun seuraaviin ehtoihin:

1) Noudatan hyviä tapoja
2) Noudatan Suomen lakia
3) Noudatan kuluttajansuojalakia
4) Noudatan erikoisalani määräyksiä, ohjeita ja säädöksiä
5) Toteutan työnantajavelvoitteeni
6) En harjoita harmaata taloutta
7) Myyn ja toteutan palvelusuoritteen Firan kuluttaja-asiakkaille suunnatun lisäpalveluiden tilausohjeen mukaisesti
8) Myyn ja toteutan palvelusuoritteen Firan kumppaniyrityksille suunnatun lisäpalveluiden myyntiohjeen mukaisesti