Etusivu Meistä Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikkamme

Firan ympäristöpolitiikka

Liiketoimintamalli keskiössä

Firalla vastuullisuus lähtee palvelulähtöisestä liiketoimintamallistamme. Rakennamme ja modernisoimme kohteita vain tarpeeseen tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella ja uusilla teknologioilla vaikutamme myönteisesti elämän laatuun, koko yhteiskunnan toimivuuteen ja kestävyyteen. Uudet ideat ja digitalisointi mahdollistavat liiketoiminnan skaalautuvuuden ja vaikuttavuuden kasvattamisen.

Kehitämme ja hyödynnämme tietopohjaisia ratkaisuja, joilla vähennämme suunnittelun ja rakentamisen aikaista hukkaa ja hävikkiä. Samalla parannamme tuottavuutta ja säästämme luontoa. Muotoilemme asumiseen ja elämiseen liittyviä ratkaisuja, joiden avulla ihmiset pääsevät itse vaikuttamaan elinympäristöönsä. Näin pystymme tarjoamaan terveellisempiä, edullisempia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja asiakkaillemme. Esimerkkeinä kehitystyöstämme ovat osuuskuntamuotoinen asuminen, ryhmärakentaminen, uusiutuvan ja hajautetun tuotantomuodon energian hyödyntäminen, modulaarinen rakentaminen sekä työntekoa ja asiakkaiden valintoja tukevat uudet ohjelmistot.

Uudet teknologiat, käyttäjälähtöiset sovellukset, digitaalisuus ja asennemuutos demokratisoivat rakentamista ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon palvelukseen.  Me Firassa viemme tätä muutosta eteenpäin ja kutsumme sitä nimellä Building Movement. Liiketoimintamme on vahvasti arvopohjaista joka rakentuu luottamuksen, läpinäkyvyyden ja välittämisen varaan.

Ympäristötavoitteet 2023

Firan tavoite on olla edelläkävijä ympäristötehokkaiden rakentamistapojen kehittämisessä. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja lopputuotteidemme ympäristötehokkuuden parantamisessa aina suunnittelusta, rakentamiseen ja käyttöön saakka. Digitaalisten ratkaisujen avulla käytössämme on aina ajankohtaista tietoa materiaaleista ja viimeisimmistä innovaatioista.

Huolehdimme ympäristönäkökulmien noudattamisesta kattavasti koko yhteistyöketjussa,  johon kuuluvat jokainen firalainen, yhteistyökumppanimme sekä kaikki ne tahot, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on paras mahdollinen elinympäristö kaikille. Parannamme jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa ja otamme huomioon ympäristönäkökulmat seuraavasti:

  • Käytämme digitaalisia työkaluja tuotteidemme koko elinkaaren ajan ympäristötehokkuuden parantamisessa
  • Minimoimme hukkaa ohjaamalla ylijäämämateriaalit uudelleen käyttöön sekä kierrättämällä ylijäämämateriaalin mahdollisimman tehokkaasti
  • Toiminnassamme kiinnitämme aktiivisesti huomiota rakennetun elinympäristön energian ja veden kulutuksen vähentämiseen suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon saakka
  • Työvaiheiden aikana pienennämme työmaan melu, pöly- ja päästökuormaa
  • Otamme kumppanimme mukaan kehittämään ympäristövastuullisuutta aktiivisesti
  • Kehitämme tavarantoimittajiemme kanssa toimitusketjua minimoidaksemme hukkaa kaikissa työvaiheissa niin materiaaleissa kuin käytetyssä työajassakin.

Toimimme aloitteellisena kumppanina asiakkaillemme ja tuemme heitä ympäristövastuullisten valintojen tekemisessä.

Meille on tärkeää toimia kuten sanomme, ja siksi koulutamme niin uudet kuin vanhat yhteisömme jäsenet Firan ympäristöpolitiikkaan ja tavoitteisin. Näin jokainen firalainen vastaa niiden toteutumisesta päivittäin omassa työssään.

Fira Group Oy:n, Fira Oy:n ja Fira Modules Oy:n ympäristönjohtamisjärjestelmälle on saatu ISO 14001:2015 -sertifikaatti. Kaikki Firan yhtiöt noudattavat toiminnassaan kyseistä ympäristöjohtamisjärjestelmää.