Etusivu Blogi Yhteisöjen kukoistusta voidaan kiihdyttää sopivilla olosuhteilla

Kaupunki

Yhteisöjen kukoistusta voidaan kiihdyttää sopivilla olosuhteilla

June 6, 2017

Blog

Helsinki Challenge -kilpailussa kuluneen puolen vuoden aikana tiimimme jäsenet ovat moninaisten taustojensa ja huippuosaamisensa kautta lähestyneet kaupungistumista eri näkökulmista. Olemme kiehtovissa keskusteluissa pohtineet ja jopa väitelleet segregaatiosta, prosessien toimivuudesta, kaavoituksesta, osallistamisesta, läpinäkyvyydestä ja monesta muusta aiheesta. Haasteiden ja mahdollisuuksien vyyhti on ollut niin mittava ja monisäikeinen että olemme voineet nauttia runsauden pulasta ydinhaastetta kristalloidessamme. Kiteytettynä, haluamme kehittää kaupungistumisen kontekstissa olosuhteita, jotka edesauttavat yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten kukoistusta. Analyysimme mukaan ihmiset eivät kukoista kaupungeissa tavalla, joka olisi mahdollista. Oma työhistoriani myötä kaavoittajana kuin eri kiinteistö- sekä rakennusalan yritysten kehitysjohtajana lähestyn kaupungistumista luontevimmin fyysisen ympäristön luonnin ja sen mahdollisuuksien kautta.

Otakeila

Useat tieteenalat ovat edistäneet ihmisläheisten tavoitteiden saavuttamisessa vuosien varrella. Suomessa uusien urbaanien alueiden suunnittelu ja rakentaminen ovat ensisijaisesti asiantuntijoiden, poliittisten päättäjien, rahoittajien ja kiinteistö- sekä rakennusalan toimijoiden muodostaman perinteisen prosessin käsissä. Erilaiset lakiin kirjatut osallistumismenettelyt ja pitkitetyt suunnitteluprosessit eivät palvele tulevia käyttäjäyhteisöjä. Rakennetun ympäristön maksajat / loppukäyttäjät eivät ole osa prosessia, vaikka he kuitenkin loppukädessä vastaavat rahoillaan uusien kaupunginosien syntymisestä. Voitaisiinko loppukäyttäjien osallisuutta edistää ja täten edesauttaa myös yhteenkuuluvuutta sekä minuuden tukemista?

otakeila

Massakustomointi on lähestymistapana ehkä lupaavin avaus niin asiakaslähtöisyyden, prosessien nopeuttamisen kuin rakentamisen teollistumisenkin osalta. Sana voi kalskahtaa tuotantohihnalta mutta tarkoittaa ennen kaikkea personalisointia, jossa asiakkaat saavat sitä mitä haluavat ja mistä haluavat maksaa. Massakustomointi markkinointi-, suunnittelu- ja tuotantostrategiana on yhtä aikaa vastaus yksilöllistyvien toiveiden kuin tuottavuudenkin kehittämisen haasteisiin. Modulaarinen suunnittelu edistää myös rakennusosien automatisoitua tehdasvalmistusta, joka nostaa tuottavuutta.

Suunnittelussa massakustomoinnin avulla voidaan laadukkaasti nopeuttaa nykyisiä kaavoitus- ja suunnitteluprosesseja. Massakustomointi mahdollistaa erilaisten digitaalisten konfiguraattorien kehittämisen ja hyödyntämisen suunnittelun työkaluina mutta myös erilaisia uusia ihmisten välisiä yhteiskehittelyn muotoja. Tulevien käyttäjien maksuhalukkuuden ohjaama prosessi saattaisi tuoda esimerkiksi pysäköintiin, yhteistilavaatimuksiin ja moneen muihin ”ylhäältä” saneltuihin ja ”laatuun” tähtääviin määräyksiin uudeksi muuttujaksi asiakkaiden painavan sanan. Oheinen muutaman minuutin video osoittaa, että massakustomoinnin tukema proaktiivinen yhteiskehittely on täysin mahdollinen ja kaikkia tahoja tasavertaistava sekä käyttäjiä valtaistava suunnittelumahdollisuus. Lain mukaan kaava voidaan laatia alle puolessa vuodessa, jossa ajassa voidaan tuottaa kaikki muutkin suunnitelmat hintoja myöten. Tällöin voidaan esimarkkinoida ”raakamaata” käyttäjäyhteisöille, joille puolen vuoden odotusaika on aivan tavallisilta uudisasuntojen markkinoilta. Kyseessä on Firan kahden viikon putkiremontin takana oleva Sitedrive – filosofia, jolla voidaan ”hakkeroida” myös kaavoitus- ja rakennussuunnitteluprosessi.

Ovatko nykyisten prosessien haltijat halukkaita luovuttamaan ”valtaa” loppukäyttäjille ja muille yhteisöille? Voidaanko kaupungistumisen prosesseja johtaa systeemiälykkäästi uudella tavalla loppukuluttajia osallistaen. Asia voidaan selvittää tieteen ja demonstraatioiden avulla. Tähän tarkoitukseen voimme luoda tieteen loppupäätelmiin nojaavan yhteisen kielen. Lisäksi uuden tyyppistä yhteiskehittelyä kokeillaan ja demotaan Espoon Keilarannan Otakeila-visiointityössä. (Vanhanen & Vesterbacka & Hietala 2017) Alati täydentyvä materiaali voidaan julkaista kokonaisuudessaan vasta Helsinki Challenge kilpailun finaalivaiheessa 😉


Helsinki Challengen semifinaali huipentuu pitchauksiin keskiviikkona 7.6. klo 18-20 Helsingin yliopiston juhlasalisissa, Aleksanterinkatu 5. Jos haluat äänestää tiimimme finaalivaiheeseen, voit lähettää tekstivistinä numeron 12 yliopistolle puhelinnumeroon 045 7396 0300. Äänestys on auki 6.6. klo 18 – 7.6 klo 19:55 välisenä aikana.

Tervetuloa kuulemaan Teron ja Jarmon esittämä pitch. F-Factor -tiimiin kuuluvat Esa Saarinen, Peter Vesterbacka, Jarmo Suominen, Mari Vaattovaara, Lars Albäck, Jussi Aho, Juhani Vanhala, Markus Haapsaari ja Tero Vanhanen

Lue lisää
Tilaa uutiskirjeemme!

Mitä kasvavassa kaupungissa tapahtuu ja miten siellä asutaan?
Kokoamme uutiskirjeeseemme ajankohtaiset mietteet asumisen trendeistä, kaupungin rakentamisesta ja siellä muodostuvista yhteisöistä.

Tilaa uutiskirje nuolta klikkaamalla!