Etusivu Blogi Yhdessä parempaa rakentamista

Building Movement Rakentaminen Tehdään yhdessä

Yhdessä parempaa rakentamista

August 29, 2019

Blog

Rakennetun ympäristön tehtävä on palvella ihmisiä mahdollisimman hyvin. Sen pitää helpottaa ihmisten arkea ja liikkumista. Eri ryhmillä on erilaiset tarpeet, joten uusien rakennushankkeiden onkin huomioitava paljon erilaisia toiveita: muun muassa rakennuttajan, viranomaisten, käyttäjien, suunnittelijoiden ja rakentajien. Kaikkien toiveiden yhteensovittaminen on haasteellista ja rakennusprojekteista on tullut entistä monimutkaisempia.

Jokaiselle työlle on oma, paras asiantuntijansa ja tekijänsä. Yksi on hyvä suunnittelemaan talotekniikkaa, toinen kuulee käyttäjien toiveita ja tarpeita, kolmas ymmärtää kustannuslaskennasta ja neljäs osaa johtaa projektia kokonaisuutena. Jotta homma pysyy kasassa ja kaikki kartalla projektin vaiheista, tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä eri osapuolten välillä.

Hanke onnistuu, kun vuorovaikutus onnistuu

Lukuisat rakennusliikkeet, suunnittelijat ja tilaajat ovat ottaneen modernit fasilitoinnin ja big room -menetelmät käyttöönsä. Positiivista on ollut myös huomata, että alalle on tullut edellä mainittujen tapojen sekä muiden lean -käytäntöjen kouluttamiseen erikoistuneita yhtiöitä. Yksittäisten toimijoiden lisäksi hyvää vauhtia on antanut muun muassa LCI Finland ja heidän jäsenyhteisönsä tutkimus- ja kehitysprojektien kautta.

Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä tekemällä ja avoimella viestinnällä. Firalla yhdessä kehittäminen tapahtuu Verstaissa, jossa hankkeeseen osallistujat istuvat saman pöydän ääressä suunnittelemassa. Esimerkiksi käyttäjät saavat ilmaista tarpeensa ja toiveensa ja ne sovitetaan yhteen teknisten ja taloudellisten vaatimusten kanssa. Suunnittelijat, rakennuttajakonsultti ja rakentaja ratkovat asioita yhdessä kestävästi ja taloudellisesti. Kaikki osapuolet siis työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen. Verstaan ansiosta hankkeen osapuolet tietävät, missä mennään ja miksi. Keskusteluväylän luominen ja läpinäkyvyys ovatkin Verstaan suurimmat hyödyt.

Yhteen kootut ideat ja toiveet muodostavat hankkeeseen liittyvistä tarpeista kokonaiskuvan. Käyttäjiltä kerätyt tarpeet käännetään rakennuskielelle ja erilaisille ratkaisuille lasketaan hinta. Näin kaikille hankkeen osapuolille on selvää, paljonko eri vaihtoehdot kustantavat ja mitä kannattaa toteuttaa. Kustannustiedon avulla priorisointi ja päätöksenteko helpottuvat.

Osallistamista ei kuitenkaan tehdä osallistamisen ilosta. Moni asia kannattaa edelleen jättää asiantuntijan työstettäväksi. Kuten kaikessa tekemisessä, osallistaminen pitää miettiä fiksusti ja ajoittaa oikeaan aikaan. Silloin kun haetaan yhteistä suuntaa, sitoutumista ja parhaita ratkaisuja, tarvitaan myös ihmisten välistä vuorovaikutusta.


Kuulemme ja vaihdamme mielellämme ajatuksia ajatuksia aiheesta. Lataa myös rakennuttajan oppaamme, josta löydät vinkkejä sekä kokemuksia rakennushankkeiden rakennuhankkeiden menestyksekkäämpään läpivientiin.

Menesty rakennushankkeessasi - Lataa opas

Kirjoittaja

Lauri Kaunisvirta

Johtaja
Asiakkuudet ja myynti
+358 44 564 4872
lauri.kaunisvirta@fira.fi

Lue lisää