Etusivu Blogi Ydinryhmäläisenä saan enemmän Firan ryhmärakentamishankkeissa

Ryhmärakentaminen

Ydinryhmäläisenä saan enemmän Firan ryhmärakentamishankkeissa

April 20, 2016

Blog

Ydinryhmän toisessa tapaamisessa Kontoretissa kuhisi, kun 20 ryhmärakentajaa kokoontui keskustelemaan yhteiskäyttötiloista. Ydinryhmä määritti yhteiset pelisäännöt ja tavat viestintään. Päätöksenteoksi otettiin äänestys, jonka toivottiin tapahtuvan tapahtuman jälkeen kyselyillä. Facebook-ryhmän perustamista ei pidetty ainakaan tässä hankkeen kohdassa järkevänä ajatuksena, mutta se otetaan uudelleen esille kun talo on rakenteilla.

Ensimmäisessä tapaamisessa esiin nousseet asiat kuten hankkeen aikataulu, ansaintalogiikka, työtilojen yhdisteltävyys ja tontin hinnoittelu käytiin yhteisesti läpi.

Ydinryhmäläiset olivat nostaneet aiemmin esille Firan ansaintalogiikan toimivuuden hankkeessa. Ansaintalogiikan uusi ehdotus esiteltiin ja hedelmällisen keskustelun jälkeen ydinryhmä päättyi yksimieliseen päätökseen uuden mallin hyväksymisestä. Uusi malli on progressiivinen ja perustuu projektinjohtourakkaan, jolle on määritetty kattohinta ja kehityspalkkio.

Osallistavan osuuden pohjusti arkkitehti, joka kertoi yhteistilojen mitoitusperusteista. Arkkitehdin pohjustuksen jälkeen keskusteltiin yhteiskäyttötiloista tila kerrallaan. Ryhmä oli yksimielinen siitä, että kaikkia tiloja kannattaa pystyä varaamaan ja hallinnoimaan tilavarausjärjestelmällä, jolla voidaan ohjata ja seurata tilojen käyttöä. Porrastupaan linjattiin mahdollisimman monipuolinen käyttö lastenkutsuista etätyöhuoneeksi ja varattavasta vierashuoneesta lasten pakopaikaksi. Arkkitehti myös esitteli saunan ja sen yhteydessä sijaitsevan terassin suunnitteluratkaisua. Yhteissaunan terassi on nykyiselläänkin jo suuri, mutta sen laajentamisesta edelleen aurinkoterassiksi katon päälle kiinnostuttiin.

Liiketiloihin liittyen eniten keskustelua ja tunteita herätti rasvahormi, josta aiotaan äänestää ennen seuraavaa kokousta.

Ydinryhmäläiset linjasivat, että ydinryhmään kuuluvat asuinkunnat saavat vaihtaa ja muokata asuntopohjiaan, mikäli näin muodostuvat tilat ovat hankkeen etenemistä edistäviä.

Tapaamisen lopuksi esiteltiin uusi ydinryhmäläisperhe, joka oli voittanut ydinryhmäarvonnassa mutta sopivaa asuntoa ei kuitenkaan ollut valmiiden suunnitelmien joukosta löytynyt. Sopiva asunto kuitenkin löytyi lopulta kun kaksi asuntoa yhdistettiin osittain toisiinsa.

Kaiken kaikkiaan tilaisuudessa saavutettiin innostunut tunnelma ja myös eriävien mielipiteiden vaihtaminen oli hankkeen kehittämisen kannalta hedelmällistä. Keskustelluista asioista laaditaan lisäksi digitaalinen äänestys, joka ohjaa päätöksentekoa ja suunnittelua. Äänestyksen tuloksia esitellään seuraavassa tapaamisessa, jolloin teemana on laatutaso.

Lue lisää