Etusivu Blogi Verstas helpottaa rakentajan työtä
Blog

Olemme Firassa luoneet uuden tavan tehdä putkiremontin laajuuden ja toteutustavan määrittävän hankesuunnitelman, Verstaan, joka palvelee sekä käyttäjää että rakentajaa. Se on ihmisiä osallistava malli, jossa kuullaan eri käyttäjien toiveita ja tarpeita ja sovitetaan ne yhteen kohteen vaatimusten mukaisen teknisen toteutuksen kanssa. Näin sekä rakentajat että käyttäjät ovat samalla sivulla heti hankkeen alussa. Verstas on tehokas menetelmä myös työssä käytettävien menetelmien määrittämiseen ja toteutuksen suunnitteluun.

Tekniset ratkaisut helpommaksi tarpeet huomioimalla

Onnistuneessa hankkeessa valmis tila vastaa käyttäjän toiveita mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että tila on suunniteltu yhdessä ihmisten kanssa, heidän toiveitaan ja tarpeitaan kuunnellen.

Verstaissa kutsumme projektin eri osapuolet yhteiseen tilaan keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tilan tulevilta käyttäjiltä kerätään arvokasta tietoa tilan tarpeista sekä ideoidaan, miten nämä tarpeet parhaiten toteutuisivat. Samalla käyttäjät oppivat ymmärtämään mikä on mahdollista teknisesti ja mitä erilaiset ratkaisut kustantavat. Fasilitointimenetelmien avulla toiveista muodostetaan selkeä kokonaisuus sekä käyttäjille että rakentajille.

”Aluksi määritetään tarve ja sitä kautta lähdetään sitten hakemaan teknisiä ratkaisuja”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Halonen.

Verstaissa ennaltaehkäistään toteutusvaiheen yllätyksiä

Verstas-vaiheen aikana keräämme lisäksi tarkempaa tietoa kiinteistöstä. Teemme esimerkiksi kuntotarkastuksia ja purkuja sekä tutkimme rakennuksen piirroksia. Tällä tavoin saamme valmista tietoa siitä, millaisia asioita kiinteistössä voidaan lähteä toteuttamaa ja pyrimme näin ennaltaehkäisemään työn aikana vastaan tulevia yllätyksiä. Rakennusvaiheen ongelmakohtia taklataan siis jo hankesuunnittelussa ja samalla vähennetään lisäkustannusten riskiä toteutusvaiheessa.

Kerätystä tiedosta syntyy toteutuskelpoinen suunnitelma

Kiinteistön lähtötietojen ja käyttäjien toiveiden avulla voimme päättää toteutuksessa käytettävät menetelmät ja tehdä näihin perustuvan hankesuunnitelman. Tavoitteena on, että toteutussuunnitteluun mennään yhden selkeän hankekokonaisuuden kanssa, joka on tarkkaan todettu toteutuskelpoiseksi.

”Verstaista syntyvä suunnitelma ei siis ole mikään arvaus tai pelkkien toiveiden kokonaisuus, vaan taustalla on suuri määrä teknistä tietoa ja ammattitaitoa”, sanoo hankekehityksen ja suunnitteluohjauksen johtaja Jani Rintala.

Vahvan taustatiedon ansiosta hankesuunnitteluvaiheessa tehtävät kustannusarviot perustuvat aidosti sen hetkiseen tietoon, eivätkä ole vain arvauksia. Näin myös asiakas saa päätöksenteon tueksi luotettavan arvion siitä, mitä toteutus tulee maksamaan.

Ainakin näillä tavoin Verstas auttaa teknistä toteutusta:

  • Käyttäjien toiveet ovat selkeästi esillä, joten tiedetään mitä lähdetään hakemaan
  • Yllätykset ja lisäkustannukset minimoidaan, kun kohteeseen tutustutaan perusteellisesti
  • Hankesuunnitteluvaiheesta jää selkeä suunnitelma toteutukseen
  • Kustannuslaskelmat perustuvat aidosti sen hetkiseen tietoon.

Kokosimme asiantuntijoidemme parhaat vinkit putkiremonttioppaaseen. Lataa veloituksetta opas oheisen linkin kautta!

LATAA PUTKIREMONTTIOPAS TÄSTÄ!

Lue lisää