Etusivu Blogi Verkkokauppa, jossa ostokset tehdään porukalla

Asumisen muutos Koti Rakentaminen Tehdään yhdessä

Verkkokauppa, jossa ostokset tehdään porukalla

February 1, 2018

Blog

Uskomme Firalla siihen, että rakentamisen vallankumous lähtee ihmisistä ja yhteisöistä. Tätä tavoittelimme myös Pinspire -nimisessä KIRA-digi -kokeiluhankkeessa, jonka keskeisiä lähtökohtia olivat:

  • kuluttajan palvelukokemuksen parantaminen rakennushankkeessa
  • läpinäkyvyys asukkaiden ja toteuttajan välillä
  • yhtenäinen digitaalinen palvelukokemus rakennushankkeen elinkaarelle
  • asukkaiden kiinnostus yhdessä naapurien kanssa tehtyihin edullisiin hankintoihin.

2017 vuoden kesästä syksyyn saakka kestäneen projektin tavoitteena oli selvittää yhteishankinta-alustan potentiaalia luomalla alustasta prototyyppi, jonka avulla asukkaat pystyivät yhdessä naapuriensa kanssa suunnitella ja tilata tuotteita sekä palveluita koteihinsa.

Kaksi versiota

Alustasta luotiin kaksi prototyyppiä. Ensimmäinen proto oli visuaalinen laatutasovalitsin, jossa yhteishankinta perustui siihen, että taloyhtiön osakkaat valitsivat putkiremontin laatutason. Toinen prototyyppi oli tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppa, jossa hinnoittelu perustui siihen, että yksittäinen talous saa hankinnan sitä edullisemmin mitä useampi talous teki saman valinnan. Protoja kokeiltiin yhdeksässä Firan putkiremonttikohteessa.

Visuaalisen laatutasovalitsimen pilotoinnin avulla tunnistettiin markkinapotentiaalia rakennushankkeen valintakonfiguraattori-tuotteelle. Kyseisen prototyypin haasteeksi tunnistettiin jokaisen osapuolen palveleminen yhden ratkaisun kautta. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppakokeilun avulla tunnistettiin markkinapotentiaalia useassa asiakasryhmässä.

Risut ja ruusut

Projektissa haasteeksi muodostuivat hankintojen määrällinen kasvattaminen saman aikaisesti sekä tuotteen tai palvelun tarpeellisuus asukkaalle sen toimitushetkellä.

Potentiaaliksi kohteiksi yhteisesti hankittavien tuotteiden ja palveluiden saralla olivat sisustus- ja remonttityöt, muutto- ja siivouspalvelut, irtaimiston varastointi sekä väliaikaismajoitus.

Kehitystarpeet ja seuraavat askeleet

KIRA-digi -projektin aikana kerätyn palautteen ja selvitystyön avulla pystyimme todentamaan yhteishankinnan potentiaalia rakennusalan tuottavuutta ja asiakaskokemusta parantavana ratkaisuna. Pilotoinnissa tunnistimme seuraavia jatkokehitystarpeita:

  • paremmin skaalautuva palvelumalli
  • tehokkaampi markkinointi kohderyhmille
  • kysynnän tarpeet asumisen elinkaarella, eli myös suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden jälkeen

Projektia jatketaan selvittämällä edellytyksiä yhteishankintaverkoston tehokkaalle ja käyttäjälähtöiselle toiminnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa kuluttaja-asiakkaiden, taloyhtiöiden, rakennusliikkeiden ja tuotteita / palveluita myyvien yritysten vähimmäisvaatimuksia yhteishankintapalvelulle.

Lisätietoja kokeiluhankkeen tavoitteista, tuloksista, haasteista ja jatkosta löydät Pinspire -hankkeen loppuraportista.

Lue lisää