Etusivu Blogi Tiedolla johtaminen vähentää kitkaa

Digitalisaatio Rakentaminen Tehdään yhdessä

Tiedolla johtaminen vähentää kitkaa

May 31, 2018

Blog

Reaaliaikainen tieto poistaa päällekkäisyyksiä tehtävätasolla, jolloin aikaa ja kustannuksia säästyy. Kun hyödynnämme kuranttia tietoa tekemisissämme, vahvistamme samalla luottamusta työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneidemme välillä.

IBM Finlandin Deputy Country General Manager Kaija Sellman on puheissaan ennustanut datan määrän tuplaantuvat 18 kuukauden välein. Tiedon määrän kasvaessa mieletöntä vauhtia, meidän on osana työpäiväämme hallittava suuria tietomääriä.

Tiedolla johtaminen ei ole vain tiiminvetäjän asia

Datalla ja automatisoinnilla pystymme edesauttamaan tehtävien järkevöittämistä ja sitä kautta jaksamistamme. Kehnosti toimivat ja aikaa vievät tietojärjestelmät eivät ole kenenkään etu: pahimmillaan ne aiheuttavat kitkaa yrityksen sisällä.

Datan avulla valintoja ei tarvitse arpoa, kun päätöksenteon tukena on relevanttia tietoa. Esimerkiksi hankkeen alkuvaiheessa, vain laskemalla saadaan tehokkain kokonaisuus selville. Kun hankkeen eri vaihtoehdot mallinnetaan tietomalliin, helpottuu niin hintavertailu kuin päätöksen tekokin.

Kitkan vähentäminen

Järjestelmillä ja tietomalleilla pystytään parhaassa tapauksessa tehostamaan yhteisöjen tiedonkulkua. Tiedon vieminen digitaaliseen muotoon ei vielä riitä, tieto on saatava kulkemaan tekijöiden ja tehtävien välillä.

Rakennushankkeissa päätöksenteko ja tieto saattavat sijaita eri paikoissa. Tieto työmaan menoista, kuluista ja ajasta voi olla repaleista, epäluotettavaa tai vaikeasti ymmärrettävää.

Tiedolla johtamisen mahdollistaa oikea teknologia, sopivat kumppanit sekä avoin ja toimiva yhteistyö. Edellä mainittujen ansiosta takaamme parhaan tiedon päätöksenteon tueksi – projektin kaikissa vaiheissa. Tiedolla johtamisen tavoitteena on parantaa kaikkien osapuolien onnistuminen omassa tehtävässään.

Teknologia linkittää kaikki mukaan digitalisaatioon

Meillä Firalla on käytössämme muun muassa älykkäät RiB iTWO – ja Fira Insite -ohjelmat, joiden avulla osapuolet pysyvät kartalla siitä, mitä työmaalla tapahtuu. RiB iTWO on järjestelmä, jonka avulla työmaan talous, aikataulu ja hankinnat ovat koko projektin ajan osapuolien hallittavissa. RiB iTWO:lle kertynyttä tietoa ylläpidetään ja hyödynnetään digitaalisen projektisuunnitelman rakentamiseksi.

Fira Insite on sen sijaan ohjelma, joka välittää reaaliaikaisen tietolähteitä yhdistävän tilannekuvan kaikkiin projekteihin, myös kumppaneillemme. Siinä yhdistyvät mm. kustannus-, hankinta-, aikataulu-, turvallisuus- ja poikkeamatiedot. Insite on yksi kehittämistämme sovelluksista Firan Open Data Platformin, eli rakentamistiedon avoimen alustan päälle. Open Data Platform on digitaalinen alusta, johon kaikki ohjelmistot voivat helposti liittyä, hyötyä olemassa olevasta tiedosta ja tuottaa uutta tietoa. Kertyneen tietovaraston avulla rakentamisen tuottavuus ja palvelut kehittyvät kaikkien osapuolien hyödyksi ennennäkemättömällä vauhdilla.

Tieto lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta sekä mahdollistaa jatkuvaa oppimista ja liiketoiminnan uudistumista.

Lue lisää testialustana toimineesta Firan Capella-työmaasta, jossa rakentaminen oli laadukkaampaa, nopeampaa ja turvallisempaa. 

 


New call-to-action

Lue lisää