Etusivu Blogi Synkkä salaisuus uudisasuntojen hinnoista

Rakentamisen ABC

Synkkä salaisuus uudisasuntojen hinnoista

November 30, 2015

Blog

Asumisen hinnalla on merkitystä. Käytämme keskimäärin kolmanneksen tuloistamme asumiseen, ja kaupungistumisen myötä tämä osuus vain nousee. Kun asumisen haukkaa tuloistamme yhä suuremman osuuden, muuhun elämiseen jää vähemmän. Ja tämä synnyttää kiihtyvää keskustelua asumisen ja asuntojen hinnoista. Ja uusien asuntojen hinnat ne vasta keskustelua herättävätkin.

On täysin totta, että rakentaminen maksaa. On helppo osoittaa sormella kaavoitusta, joka asettaa kustannuksia nostavia määräyksiä. On yhtä helppoa syyttää valtiotason sääntelyä esimerkiksi väestönsuojista, rakennusmääräyksiä ja viranomaisten hidasta toimintaa kustannusten nousun aiheuttajiksi.

Mutta jotta ymmärtäisimme hinnanmuodostuksen oikein, meidän tulee pystyä erottamaan kaksi termiä toisistaan:

Tekninen hinta:

Asunnon rakentamisen kustannus

Markkinahinta:

Hinta, jonka grynderi rakennetusta asunnosta pyytää ja jonka joku on asunnosta valmis maksamaan.

Edellä kuvattu keskustelu on teknisen hinnan muodostusta. Tekniseen hintaan pystyy vaikuttamaan erityisesti sääntelyä keventämällä, seuraavaksi vaikuttavimmat keinot ovat tuotantokustannusten painaminen alas toimintaa kehittämällä. Kun esimerkiksi pysäköintinormi koko ajan kevenee Helsingissä, asuntojen rakentamisen tekninen hinta laskee samanaikaisesti. Rakenteellinen pysäköinti on teknisenä hintana 200-600 €/asm2 ratkaisusta riippuen, joten vaikutus on merkittävä.

Ihmisen näkökulmasta, ikävä kyllä teknisellä hinnalla ei ole suurtakaan merkitystä. Nykytilanteessa me asunnonostajat katsomme asuntojen markkinahintaa ostopäätöstä tehdessämme. Voimme vain katsoa sivusta, kun hinnat nousevat. Kaupungistuminen huolehtii siitä, että kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan. Hintakilpailu taas on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta täysin tuntematon käsite, koska jokainen grynderi vertaa hintojaan alueen muihin myyntikohteisiin ja pyytää vähintään saman. Mitä siis tehdä?

Systeeminen muutos suurimpiin ongelmiin lähtee aina perusolettamien kyseenalaistamisesta. Miksi annamme voiton tavoittelun nostaa asunnon kaltaisen perushyödykkeen hintaa yhä korkeammaksi ja korkeammaksi? Miksi emme itse organisoidu, ja rakenna asuntojamme? Tällä pienellä muutoksella kuromme teknisen hinnan ja markkinahinnan umpeen. Tehdään ensin se, ja aloitetaan sitten tekniseen hintaan vaikuttaminen. Muuten keskustelumme ei tuo muutosta maailmaan, ja grynderi nauraa edelleen matkalla pankkiin.

Lue lisää Firan asumisen palveluista

 

Lue lisää