Työmaa

Sanakirja: selviytymisopas remonttisanojen viidakkoon

July 13, 2015

Blog

Sankirjapostaussarjan viimeisessä osassa pureudun LVI-sanastoon. Ennen kuin tilaat ihanan antiikkisen hanan Italiasta uuteen kylppäriisi, kannattaa selvittää esimerkiksi hanan ääniluokka; nimittäin Suomen rakentamismääräykset asettavat sille rajoituksia. LVI -sanasto ei siis ole tavallisen tallaajankaan kannalta triviaa.

Vesikaluste:

Tarkoittaa kalustetta, jonka läpi kulkee vettä jonkun tekniikan avustamana. Vesikalusteita ovat esimerkiksi hanat, vesikiertoiset kuivauspatterit ja wc-istuimet. Pesuallasta ei lasketa vesikalusteeksi, vaikka vesi sen läpi virtaakin.

Sekoittaja:

Sekoittajalla tarkoitetaan hanaa. Sana sekoittaja liittyy hanan toimintaan, koska hanan sisällä sinne eri vesijohtoja pitkin tulevat kylmä ja kuuma vesi sekoittuvat sellaisessa suhteessa, että hanasta tulee ulos asukkaan valinnan mukaisen lämpöistä vettä.

Ääniluokka:

Kerrostaloasuntoihin asennettavilta hanoilta ja lattiamateriaaleilta vaaditaan, että ne kuuluvat tiettyyn ääniluokkaan, jotta muihin asuntoihin ei kantaudu niiden käytön takia liikaa ääntä. Esimerkiksi hanan ääniluokka mitataan testeillä laskemalla hanasta tietyllä paineella vettä ja mittaamalla, kuinka kova ääni veden laskemisesta desibeleinä aiheutuu. Hanan ääniluokka lukee hanan tiedoissa, joita voi kysyä hanan toimittajalta. Osakkaan tulee omia hanoja tai lattiamateriaaleja toimittaessa pystyä taloyhtiötä varten todentamaan, mihin ääniluokkaan materiaalit kuuluvat.

Tyyppihyväksyntä:

Suomessa käytössä oleva hyväksymismenettely, jonka avulla tuotteen valmistaja osoittaa, että tuote täyttää sille laissa määritellyt vaatimukset. Tyyppihyväksyntää vaaditaan yleensä sellaisilta tuotteilta, joilla on vaikutusta rakennuskohteen teknisten vaatimusten täyttymiseen. Putkiremontissa osakas voi itse toimittaa esimerkiksi keittiöön tai kylpyhuoneeseen hanoja, joilta vaaditaan tyyppihyväksyntä. Tyyppihyväksyntätodistuksen saa hanan valmistajalta.

Pintakromi:

Putkiremontin yhteydessä vesijohdot siirretään usein kulkemaan seinärakenteen sisältää seinärakenteen pintaan. Tällöin uudessa kylppärissä kulkee seinän pinnassa kromin värisiä vesiputkia, joita useasti nimitetään pintakromeiksi.

Tässä olivat sanaselitykset tällä erää. Lisätietoa putkiremonteista löydät myös kattavasta putkiremonttioppaastamme!

New call-to-action

Lue lisää