Etusivu Blogi Rakentamisen eturintamassa vastaava mestarikin kehittyy jättiharppauksin

Firalaiset Työkulttuuri

Rakentamisen eturintamassa vastaava mestarikin kehittyy jättiharppauksin

June 21, 2017

Blog

Vieraskynässä tänään Duunitori, joka kävi tutustumassa Firan porukkaan ja kirjoitti sivuilleen jutun vastaavista mestareistamme

Fira on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa. Nopean kasvun myötä rakennushankkeisiin tarvitaan jatkuvasti uusia työntekijöitä – muun muassa vastaavia työnjohtajia, joita myös vastaaviksi mestareiksi kutsutaan.  Tässä artikkelissa pääsevät ääneen kaksi Firan vastaavaa mestaria, Jouni Juntunen ja Pekka Kaven.

Kaikkien sidosryhmien inhimillinen kohtaaminen Firan toiminnan ytimessä

Jouni Juntunen työskenteli raksalla apumiehenä vuosina 2001-2005, jonka jälkeen tie vei neljäksi vuodeksi liikunta-alan opintoihin. Edessä oli kuitenkin paluu rakennusalalle vuonna 2010. ”Kuuntelin työmaalle saapuneiden insinöörien juttuja ja ajattelin, että onpa mielenkiintoisen kuuloista hommaa.” Kiinnostuksen herääminen johtikin diplomi-insinöörin tutkinnon hankkimiseen ja työllistymiseen Firalle vuonna 2014.

Ilman pelisilmää ja lehmän hermoja ei pärjää

Pekan mielestä vastaavan mestarin työssä vaaditaan asiaosaamisen lisäksi pelisilmää, jonka avulla työntekijät saadaan pelaamaan yhteen. ”Pitää osata lukea erilaisten ihmisten ominaisuudet ja osaamiset”, Pekka kiteyttää. Hänen mielestään työntekijöille on annettava myös vapautta, mikä tarkoittaa pidättäytymistä liialliselta ohjaamiselta.

”Vastaavalla mestarilla pitää olla lehmän hermot”, murjaisee puolestaan Jouni ja nostaa esille myös kyvyn hahmottaa kokonaisuuksia, kattavan teknisen osaamisen sekä hyvät ihmissuhde- ja neuvottelutaidot. ”Alan termistö pitää olla hyvin hallussa, koska keskustelua käydään monella eri alueella”, hän toteaa.

Kaikkien sidosryhmien inhimillinen kohtaaminen Firan toiminnan ytimessä

Jounilla on aiempaa kokemusta pienistä ja keskisuurista rakennusliikkeistä. Aiempiin työpaikkoihinsa nähden Fira on tietomalliosaamisessaan pitkällä. Siinä missä aiemmissa työpaikoissa keskityttiin vain teknisten asioiden painottamiseen, Firalla korostetaan asiakaslähtöisyyden ja ihmisten johtamisen tärkeyttä. ”Täällä kuunnellaan vastaavan mestarin huolia ja murheita sekä autetaan aina tarvittaessa”, kertoo puolestaan Pekka.

Firalla myös asiakkaiden kuunteleminen on syvällä DNA:ssa. ”Kyllä me pyrimme päämäärään aina tilaajan toiveet huomioon ottaen”, veistelee Pekka. Jounin mukaan asiakkaan kuunteleminen näkyy esimerkiksi korjauskohteissa siinä, että suunnittelussa otetaan huomioon, kenen tiloissa työskennellään. Ratkaisuja tehtäessä täytyy muistaa, että taloja tehdään jonkun käyttöä varten, jolloin helpoin ja halvin ratkaisu ei ole aina paras vaihtoehto. ”Sitä painotusta ei ole aiemmin urallani tullut näin selvästi eteen”, Jouni sanoo.

Hyvä suunnittelu ja yhteiset tavoitteet luovat pohjan myös johtamiselle

Työsuunnittelu onkin Jounin mielestä erityisen tärkeää rakentamisessa. ”Se pitää tehdä riittävän huolellisesti etukäteen”, hän opastaa. Myös vastuiden selkeys on tärkeää erityisesti isolla työmaalla. Jouni on arvostanut mahdollisuutta olla mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa. ”Sitä kautta olen päässyt vaikuttamaan resursointiin ja esimerkiksi logistiikkajärjestelyihin”, hän kertoo ja jatkaa: ”Johtaminenkin on helpompaa, kun on saanut olla vaikuttamassa hankkeen alusta alkaen.”

Pekka nostaa lisäksi esille tuotantoryhmän yhteiset tavoitteet niin laadussa, aikataulussa kuin kustannuksissakin. Kun tavoitteet on tehty, vastaavan mestarin on omaksuttava mahdollistajan rooli: ”Huolehdin, että työnjohto pystyy tekemään työnsä sovitusti.”

Verstaassa törmäytetään hankkeen osapuolet

Firalla on hoksattu, että rakennushankkeen kaikki osapuolet eivät välttämättä kertaakaan istu saman pöydän ääreen hankkeen aikana. Oivalluksesta syntyi Verstas-konsepti, jossa tilaaja, tilan käyttäjät, suunnittelijat ja toteuttajat kokoontuvat yhdistämään osaamisensa ja suunnittelemaan tulevaa hanketta. Pekka ei vielä ole päässyt osallistumaan Verstaaseen, mutta Jounille Verstas ja yleensäkin Big Room on hyvinkin tuttu: ”Tein diplomityön Big Roomissa ja olen vetänyt niitä kahdessa hankkeessa.”

Verstas-käytäntö on suurimmalle osalle asiakkaista uutta. Tottumattomuus voi vielä näkyä vaihtelevana suhtautumisena, mutta vastaanotto on onneksi ollut asiakkaiden suunnalta myönteinen.

Asiakkaan odotukset on tehty ylitettäviksi

Kysyimme molemmilta haastateltavilta heidän merkittävimpiä onnistumisia Firalla. Pekka mainitsee erään pääkonttorin saneerauksen, joka valmistui etuajassa kiireisestä aikataulusta huolimatta. Hyvä yhteishenki oli onnistumisen edellytys: ”Vastoinkäymisetkin vain nostattivat taistelutahtoa.” Kiitosta saavat myös työporukan ammattitaito ja johdolta saatu tuki.

Jouni nostaa esille edellisen rakennushankkeensa, jossa rakennuksen jokainen kerros rakennettiin täysin valmiiksi ennen seuraavan kerroksen rakentamista. Jounin vastuulla ollut ensimmäinen kerros oli haastavin. ”Kuulin jälkeenpäin, että tilaajapuoli oli vahvasti epäillyt rakentamisen onnistumista”, Jouni kertoo. Projekti vietiin kuitenkin maaliin ennennäkemättömällä taistelulla ja venymisellä niin, että asiakas pääsi ottamaan tilan käyttöön tismalleen aikataulussa.

Rakennusala digitalisoituu – hyödyt jo nähtävissä työmaalla

Fira tekee konkreettisia tekoja toimialansa digitalisoimiseksi. Jouni nostaakin esille mobiilisovellukset. Älypuhelimen tai tablettitietokoneen ruudulle saa näkyville niin virheilmoitukset kuin vika- ja puutelistatkin. Tarjolla on myös reaaliaikainen seuranta työmaan vahvuudesta. Vaikka koko ajan tuleekin jotain uutta, teknologiaa ei kannata pelätä. ”Kyllä näistä pääsee nopeasti kärryille”, Jouni rohkaisee.

Pekka on seurannut alan kehitystä 1980-luvun lopulta saakka. ”Urani alkuaikoina jo fax oli iso asia”, hän muistuttaa. Digitalisaation hyödyt ovat Pekan mielestä kiistattomat: ”Saan aiempaa nopeammin yhteyden esimerkiksi projektipankkeihin tai suunnittelijaan.” Loppua kehitykselle ei ole näköpiirissä – ja hyvä niin. ”Kehitys on hyväksi paikallaan polkeneelle rakennusalalle”, Pekka toteaa.

Vierivä kivi ei sammaloidu

Digitalisaation muuttaessa rakennusalaa nopeammin kuin koskaan on vastaavan mestarinkin kehitettävä jatkuvasti osaamistaan. Vaikka Fira tarjoaakin paljon koulutusmahdollisuuksia, jokaisen työntekijän on Pekan mielestä tiedostettava oma vastuunsa.

Jounin mukaan jokainen projekti vaatii uudenlaista osaamista. Perinteisiin koulutuksiin osallistumisen tai ammattikirjallisuuden lukemisen lisäksi vastaava mestari voi liittyä erilaisiin kehitysryhmiin.

Jounin mielestä Firalla kyllä noudatetaan yhteisiä prosesseja, mutta luovuudellekin muistetaan jättää tilaa. Työnantaja nimittäin kannustaa työntekijöitään jatkuvasti pohtimaan, kuinka asioita voisi tehdä nykyistäkin paremmin. Toimiviksi todetut käytännöt ja prosessit pyritään levittämään muillekin työmaille.

Paikoilleen jämähtäminen ei ole vaihtoehto. ”Ainakin minun ikäiseni vastaavan mestarin on oltava avoimin mielin, jos haluaa pysyä mukana kehityksessä”, hän neuvoo ja jatkaa: ”Nöyryyttä on myös löydyttävä sen verran, että seinän tullessa vastaan uskaltaa sanoa sen ääneen.”

Vain perushommien tekeminen ei Firalla riitä, vaan työhön kuuluu jatkuva kehittäminen sekä uusien ratkaisujen kokeilu. ”Vähän se homma vaatii aikaa ja hermoja. Mutta kyllä tässä on kyydissä vain pysyttävä”, Jouni naurahtaa. Vaikka työ onkin varsin hektistä, projektien välissä on toisinaan rauhallisempaa, jolloin voi ladata hetken akkuja ja opiskella uusia asioita.

Arvot eivät ole irrallisia työmaan arjesta

Firan arvot, välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys, ovat Pekan työmaalla käytännön asioita, jotka on omaksuttu aliurakoitsijoita myöten. Arvot näkyvät paitsi työyhteisössä, myös tilaajan kohtelussa. ”Ehkä se kertoo jotakin Firan hengestä, ettei arvoista ole tarvinnut erikseen muistuttaa”, Pekka arvioi.

Välittäminen näkyy Jounin mukaan siinä, että työntekijöistä välitetään myös ihmisinä. Henkilöstön hyvinvointia seurataan jatkuvasti, jottei esimerkiksi stressitaso pääse nousemaan liian korkealle. Luottamus on Jounin mielestä ”ihan ykkösjuttu”, sillä Firan hankemalleissa pelataan avoimin kortein. Tämä tarkoittaa läpinäkyvyyttä tilaajan suuntaan niin kustannusten kuin aikataulunkin osalta. ”Pitää olla sataprosenttinen luottamus koko ajan, jotta homma onnistuisi”, Jouni korostaa.

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Duunitorin sivuilla

Artikkelin kuvat: Vesa Laitinen

Lue lisää