Etusivu Blogi Datasta tärkein aineeton pääoma

Building Movement Digitalisaatio

Rakennusalan momentum on nyt – datasta tärkein aineeton pääoma

November 25, 2020

Blog

Viimeiset vuodet olemme Firalla paiskineet töitä herätelläksemme rakennusalaa analogisesta unesta valjastamalla toimintaamme datan avulla. Vaikka olemmekin ottaneet suuria digitaalisia harppauksia viime vuosien aikana, on meillä silti rakennusalalla edelleen työn sarkaa datan täydelliseen omaksumiseen. 

Me Firalla kuitenkin näemme, että tämä on vain lähtötilanne ja juuri nyt on käänteentekevä hetki liittyä mukaan rakennusalan vallankumoukseen. Rakennusalalla momentum on nyt: emme ole vielä digitalisoituneet samassa tahdissa kuin muut toimialat, mutta positiivinen kehitys on vääjäämätöntä.

Juuri nyt kannattaa olla mukana tekemässä uutta rakennusteollista vallankumousta datan ja analytiikan suotuisalla avustuksella.

Tulevaisuuden tärkein aineeton pääoma

Toimialalla kuin toimialalla on käynnissä digitaalinen vallankumous – ei juuri löydy sellaista liiketoiminnan kehittämishanketta, jossa digitaalisuudella ei olisi keskeistä roolia. Digitaalisuuteen liittyy aina myös data ja siksi sen ymmärtämiseen ja sen laadun sekä toimitusketjun hallintaan tulee panostaa. Näin varmistamme, että data ei jää pelkäksi oheistuotteeksi.

Kun dataa hyödynnetään aidosti ja täysimitallisesti, pystymme valjastamaan siitä 2020-luvun tärkeimmän aineettoman pääoman, jonka merkitys uusien liiketoimintamallien ja toiminnan tehostamisessa on keskeinen.

Rakennusala lienee yksi maailman vähiten digitalisoituneista toimialoista. On kuitenkin näkökantakysymys, miten tähän suhtautuu. Me Firalla näemme asian lähtötilanteena ja äärimmäisen mielenkiintoisena haasteena koko toimialan kehittämisen kannalta.

“Kun hyödynnämme dataa aidosti ja kokonaisvaltaisesti, pystymme valjastamaan siitä 2020-luvun tärkeimmän aineettoman pääoman, jonka merkitys uusien liiketoimintamallien kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa on keskeinen.”

Työmaamme tuottavat jatkuvasti yhä enemmän ”digitaalista jalanjälkeä” eli dataa erilaisista asioista, kuten aikatauluista, laadunhallinnasta sekä työmaalla vallitsevista olosuhteista. Tämän datan saattaminen hyötykäyttöön toiminnan tehostamiseksi on yksi keskeisimmistä asioista, miksi data-analytiikkaan ja sen kehittämiseen panostetaan meillä. Käsissämme on huikea potentiaali, joka vie rakennustyömaiden tuottavuuden ja tehokkuuden aivan uudelle tasolle.

Koneoppimisella ja reaaliaikaisella tilannekuvalla kilpailuetua

Kehittämämme “Työmaan ohjaamo” on malliesimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun rakennustyömaan johdolle tuotetaan reaaliaikainen tilannekuva työmaan eri osa-alueilla tapahtuvista asioista. Loppuratkaisu on Microsoftin PowerBI:llä toteutettu Dashboard-ratkaisu, jonka data perustuu Firan “Dataholvi”-nimiseen data-alustaan. Tälle Googlen BigQueryn päälle toteutettuun data-alustaan noudetaan dataa tällä hetkellä noin kymmenestä eri tietolähteestä.

Työmaan ohjaamo on myös hyvä esimerkki perinteisemmän ns. rakenteisen datan (eng. structured data) hyötykäytöstä. Olemme Firalla panostaneet myös ns. rakenteettoman (eng. unstructured data) tiedon hyötykäyttöön koneoppivien mallien avulla. Olemme muun muassa tutkineet mahdollisuuksia hyödyntää rakennustyömaan johtamisen kannalta keskeistä informaatiota sisältäviä urakkasopimuksia tilannekuvan tuottamisessa.

Työmaan ohjaamon jatkokehitysaihioihin kuuluu koneoppivien mallien hyödyntäminen esim. betonin kuivattamisen yhteydessä siten, että pelkkien olosuhdetietojen raportoinnin sijaan syötämme koneoppivalle mallille olosuhdetietojen lisäksi myös aikataulullisia sekä laadunhallinallisia kontekstitietoja, joiden avulla malli pystyy pelkkien tilannetietojen raportoinnin sijaan myös ehdottamaan työmaan johdolle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia optimaalisten betonin kuivatusolosuhteiden ylläpitämiseksi.

 

Tommi Vihervaara on Firan Head of Data ja raudanluja data-analytiikan ammattilainen. Tommi suhtautuu intohimoisesti ongelmanratkaisuun datan ja digitalisaation avulla. Hän lähestyy asioita holistisella ja datakeskeisellä näkökulmalla.

Tommin kirjoitus liittyy AW Academyn 12 viikkoa kestävään data-analytiikkakoulutukseen, joka järjestetään keväällä 2021.

Kirjoittaja

Tommi Vihervaara

Head of Data
Fira Group
+358 40 518 1090

Lue lisää