Etusivu Blogi Datasta tärkein aineeton pääoma

Building Movement Digitalisaatio

Rakennusalan momentum on nyt – datasta tärkein aineeton pääoma

November 25, 2020

Blog

Viimeiset vuodet olemme Firalla paiskineet töitä herätelläksemme rakennusalaa analogisesta unesta valjastamalla toimintaamme datan avulla. Vaikka olemmekin ottaneet suuria digitaalisia harppauksia viime vuosien aikana, on meillä silti rakennusalalla edelleen työn sarkaa datan täydelliseen omaksumiseen. 

Me Firalla kuitenkin näemme, että tämä on vain lähtötilanne ja juuri nyt on käänteentekevä hetki liittyä mukaan rakennusalan vallankumoukseen. Rakennusalalla momentum on nyt: emme ole vielä digitalisoituneet samassa tahdissa kuin muut toimialat, mutta positiivinen kehitys on vääjäämätöntä.

Juuri nyt kannattaa olla mukana tekemässä uutta rakennusteollista vallankumousta datan ja analytiikan suotuisalla avustuksella.

Tulevaisuuden tärkein aineeton pääoma

Toimialalla kuin toimialalla on käynnissä digitaalinen vallankumous – ei juuri löydy sellaista liiketoiminnan kehittämishanketta, jossa digitaalisuudella ei olisi keskeistä roolia. Digitaalisuuteen liittyy aina myös data ja siksi sen ymmärtämiseen ja sen laadun sekä toimitusketjun hallintaan tulee panostaa. Näin varmistamme, että data ei jää pelkäksi oheistuotteeksi.

Kun dataa hyödynnetään aidosti ja täysimitallisesti, pystymme valjastamaan siitä 2020-luvun tärkeimmän aineettoman pääoman, jonka merkitys uusien liiketoimintamallien ja toiminnan tehostamisessa on keskeinen.

Rakennusala lienee yksi maailman vähiten digitalisoituneista toimialoista. On kuitenkin näkökantakysymys, miten tähän suhtautuu. Me Firalla näemme asian lähtötilanteena ja äärimmäisen mielenkiintoisena haasteena koko toimialan kehittämisen kannalta.

“Kun hyödynnämme dataa aidosti ja kokonaisvaltaisesti, pystymme valjastamaan siitä 2020-luvun tärkeimmän aineettoman pääoman, jonka merkitys uusien liiketoimintamallien kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa on keskeinen.”

Työmaamme tuottavat jatkuvasti yhä enemmän ”digitaalista jalanjälkeä” eli dataa erilaisista asioista, kuten aikatauluista, laadunhallinnasta sekä työmaalla vallitsevista olosuhteista. Tämän datan saattaminen hyötykäyttöön toiminnan tehostamiseksi on yksi keskeisimmistä asioista, miksi data-analytiikkaan ja sen kehittämiseen panostetaan meillä. Käsissämme on huikea potentiaali, joka vie rakennustyömaiden tuottavuuden ja tehokkuuden aivan uudelle tasolle.

Koneoppimisella ja reaaliaikaisella tilannekuvalla kilpailuetua

Kehittämämme “Työmaan ohjaamo” on malliesimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun rakennustyömaan johdolle tuotetaan reaaliaikainen tilannekuva työmaan eri osa-alueilla tapahtuvista asioista. Loppuratkaisu on Microsoftin PowerBI:llä toteutettu Dashboard-ratkaisu, jonka data perustuu Firan “Dataholvi”-nimiseen data-alustaan. Tälle Googlen BigQueryn päälle toteutettuun data-alustaan noudetaan dataa tällä hetkellä noin kymmenestä eri tietolähteestä.

Työmaan ohjaamo on myös hyvä esimerkki perinteisemmän ns. rakenteisen datan (eng. structured data) hyötykäytöstä. Olemme Firalla panostaneet myös ns. rakenteettoman (eng. unstructured data) tiedon hyötykäyttöön koneoppivien mallien avulla. Olemme muun muassa tutkineet mahdollisuuksia hyödyntää rakennustyömaan johtamisen kannalta keskeistä informaatiota sisältäviä urakkasopimuksia tilannekuvan tuottamisessa.

Työmaan ohjaamon jatkokehitysaihioihin kuuluu koneoppivien mallien hyödyntäminen esim. betonin kuivattamisen yhteydessä siten, että pelkkien olosuhdetietojen raportoinnin sijaan syötämme koneoppivalle mallille olosuhdetietojen lisäksi myös aikataulullisia sekä laadunhallinallisia kontekstitietoja, joiden avulla malli pystyy pelkkien tilannetietojen raportoinnin sijaan myös ehdottamaan työmaan johdolle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia optimaalisten betonin kuivatusolosuhteiden ylläpitämiseksi.

 

Tommi Vihervaara on Firan Head of Data ja raudanluja data-analytiikan ammattilainen. Tommi suhtautuu intohimoisesti ongelmanratkaisuun datan ja digitalisaation avulla. Hän lähestyy asioita holistisella ja datakeskeisellä näkökulmalla.

Tommin kirjoitus liittyy AW Academyn 12 viikkoa kestävään data-analytiikkakoulutukseen, joka järjestetään keväällä 2021.

Kirjoittaja

Antti Immonen

Laskentapäällikkö
+358 400 537 010

Antti Kauppila

Kehityspäällikkö
Rakennusliiketoiminta
+358 40 124 7272

Ayala Maimon

Myynti ja asiakaspalvelu
Kuluttajamyyntipäällikkö
+358 40 524 9600
ayala.maimon@fira.fi

Fira asukaspalvelut

Putkiremonttiasiakkaiden puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9-11 ja 12-14
+358 40 663 3476
asukaspalvelu@fira.fi

Heidi Elfström

Rekrytointipäällikkö
Rekrytointi
+358405378104

Heikki Ruski

Johtaja
Asuminen ja asuntorakentamisen palvelut
+358405760647

Hely Taurén

HR-asiantuntija
+358406249413

Henri Mämmi

Johtaja
Toimitilarakentaminen
+358 50 346 9076

Ilmo Pöntinen

Projektipäällikkö, Myynti
Putkiremontit
+358 400 262 500
ilmo.pontinen@fira.fi

Inka Nummelin

Palveluinsinööri
+358 40 180 6294
inka.nummelin@fira.fi

Jaakko Viitanen

Kehitysjohtaja
+358 50 414 7721

Jari Koivu

Toimitusjohtaja
Fira Oy
+358 40 502 4268

Jarmo Kärkkäinen

Head of IT
+358 40 539 7756

Jenni Mattila

Lead Designer
+358406727427
jenni.mattila@fira.fi

Jonas Meling

Digital Marketing Manager
+358 40 7716813

Juha Lanne

Hankekehitysjohtaja
Asuntorakentaminen
+358 40 5250344
juha.lanne@fira.fi

Juha Piironen

Tuotantojohtaja
Putkiremontit
+358 40 679 5218

Jyrki Sivén

Tuotantojohtaja
Toimitilarakentaminen
+358 40 7738729

Katja Koskivirta

HR-assistentti
+358 40 825 2309

Kukka Eerola

Viestintä- ja markkinointipäällikkö
+358405698715
kukka.eerola@fira.fi

Lauri Kaunisvirta

Johtaja
Asiakkuudet ja myynti
+358 44 564 4872
lauri.kaunisvirta@fira.fi

Mervi Leikas

Henkilöstöjohtaja
+358 50 5422 097

Miikka Hämäläinen

Group Controller
Fira Group
+358406564969

Mika Karkulahti

Rakennuttaja-asiamies
+358 50 5641125
mika.karkulahti@fira.fi

Mika Lindvall

Johtaja
Modernisointi
+358405328210

Mikko Anttila

Hankintajohtaja
+358 40 137 4035

Otto Alhava

Kehitysjohtaja
+358 400 792 493

Pekka Sipponen

Johtaja
Modernisointi
+358 40 513 3035

Sami Kokkonen

Johtaja
Putkiremontit & asuntokorjaukset
+358 400 204 250
sami.kokkonen@fira.fi

Sylvia Hyry

HR-päällikkö
+358 400 350 835

Terhi Halonen

Asiakaspalvelu ja myynti
Palveluinsinööri
+358 40 6431 902
terhi.halonen@fira.fi

Tero Vanhanen

Ilmiörakentaja
+358 50 360 2276

Topi Laine

Johtaja
Asuntorakentaminen
+358 400 792 492

Tuomas Lankinen

Kategoriavastaava
Toimitilarakentamisen hankekehitys
+358 44 378 6454

Ville Huuppola

Projektipäällikkö, tontinhankinta
Asuntorakentaminen
+358 40 772 0235
ville.huuppola@fira.fi

Ville Sireni

Tuotantojohtaja
Asuntorakentaminen
+358 50 5744 859

Lue lisää