Etusivu Blogi Putkiremonttisanakirja: Yleiskaapelointirasia pintalistalla? Sähkösanasto tutuksi

Putkiremontti Työmaa

Putkiremonttisanakirja: Yleiskaapelointirasia pintalistalla? Sähkösanasto tutuksi

July 12, 2015

Blog

Putkiremontin yhteydessä voi kätevästi asennuttaa pistorasiat niihin kohtiin huoneistossa, joista sellainen on tuntunut puuttuvan. Mutta millaisia pistorasioita asennuttaisi? Entä pitäisikö johtojen suojaksi asentaa pintalista vai ei ja mikä on paras johtoreitti? Näiden vaihtoehtojen pohtimisessa auttaa selventävä sähkösanasto.

Ryhmäkeskus:

Huoneiston ryhmäkeskuksella tarkoitetaan huoneistossa olevaa sähkötaulua, jossa sijaitsevat esim. sulakkeet. Nimitys ryhmäkeskus johtuu siitä, että esim. eri huonetilojen sähköjohdot ovat keskuksessa erillisiä ”sähköryhmiä” eli erillisten sulakkeiden takana. Ryhmäkeskukselta vedetään johtoja eri huonetiloihin esimerkiksi pistorasioita ja valaisimia varten. Huoneiston sisäiset sähköryhmät yhdistyvät ryhmäkeskuksella ja lähtevät siitä yhtenä ryhmänä kohti koko kiinteistön keskusta.

IT-keskus:

Usein putkiremontin yhteydessä uudistetaan myös koko talon antenni- ja tietoliikenneverkkoa. Niitä varten voidaan esimerkiksi eteiseen asentaa IT-keskus, joka toimii huoneiston omien ja koko talon yhteisten tietoliikennekaapelien yhdistymispaikkana. IT-keskuksen sisälle voi useimmiten sijoittaa esimerkiksi oman modeemin remontin jälkeen. Lisäksi IT-keskukselta voidaan ryhmäkeskuksen tavoin vetää johdolla antenni- ja tietoliikennepisteitä asunnon eri tiloihin.

Pintalista / johtolista:

Putkiremontin yhteydessä vesijohtojen ja viemärien lisäksi uudistetaan usein myös huoneistojen sähköasennuksia muualtakin kuin kylpyhuoneista. Huoneiston alkuperäisten sähköasennusten johdot on yleensä talon rakennusvaiheessa piilotettu kulkemaan seinärakenteen sisällä. Putkiremontin yhteydessä tehtävät sähköasennukset taas yleensä määritetään tehtäväksi pinta-asennuksena eli sähköjohdot kulkevat huoneiston sähkökeskukselta asennuspaikalle seinän, katon tai lattian pinnassa. Sähköjohdot peitetään usein esim. valkoisella muovisella listalla, jota kutsutaan pintalistaksi tai johtolistaksi.

Johtoreitti:

Reitti, jonka kautta sähköjohdot kuljetetaan huoneiston sähkökeskukselta paikalle, jonne esim. uusi pistorasia tai antennipiste asennetaan. Putkiremontin yhteydessä tehtävien uusien sähköasennusten johtoreitti käydään läpi asukkaan kanssa huoneiston aloituskatselmuksessa ja asukkaalla on yleensä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä kautta johdot kuljetetaan.

Telepiste / datapiste:

Korvaa alkuperäisen ns. puhelinpistokkeen, johon voi asentaa esim. lankapuhelimen tai modeemin. Uuteen tele- / datapisteeseen tarvitsee erillisen liitinjohdon, jos siihen haluaa kiinnittää esimerkiksi vanhan kolmipiikkisen lankapuhelimen pistokkeen.

Yleiskaapelointirasia:

Sähkökaluste, joka sisältää sekä antennipisteen esim. tv:tä varten, että tele/datapisteen esim. puhelinta tai modeemia varten.

CE-merkintä:

Tuotteen valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintöjä. Mikäli osakas haluaa itse toimittaa urakoitsijan asennettavaksi sähkölaitteita tai kalusteita, tulee osakkaan pystyä todentamaan, että niille on myönnetty CE-merkintä.

Maadoitettu vs. maadoittamaton pistorasia:

Vanhoissa taloissa alkuperäiset pistorasiat huonetiloissa ovat usein maadoittamattomia. Suojamaadoitetussa pistorasiassa

Lue lisää