Etusivu Blogi Putkiremontin hinta ja miten se muodostuu

Fira Ketterä Putkiremontti

Putkiremontin hinta ja miten se muodostuu

February 25, 2018

Blog

Mikä on putkiremontin hinta ja mitä remontti tulee maksamaan

Kun taloyhtiössä havahdutaan putkiremontin tarpeeseen, ensimmäinen kysymys on usein; mikä on putkiremontin hinta ja mitä remontti tulee maksamaan. Kustannusten hallittavuus on yksi tärkeimpiä tekijöitä onnistumisessa: kukaan ei halua maksaa putkiremontista yllättäen tuplasti sitä, mitä oli ajatellut.

Uransa varrella monenlaisia putkiremontteja asiantuntijana nähnyt, Fira Ketterän kehittämisessä mukana oleva projektipäällikkö Jarmo Halonen tiivistää, mikä putkiremontin kustannusten hallinnassa on oleellista.

Putkiremontti hinta

Mistä putkiremontin hinta muodostuu?

Putkiremonttia kannattaa ajatella ostoskorina: mitä enemmän koriin valikoidaan korjattavia asioita, sitä enemmän se yleensä maksaa. Suppeimmillaan putkiremontti voi tarkoittaa pelkkää viemärien sukitusta, laajimmillaan taas putkien vaihtamisen, kylpyhuoneiden uusimisen, sähköremontin ja lämmöntalteenottojärjestelmän kattavaa perusparannusta. Laajempi remontti on kalliimpi, mutta toisaalta asumisen tasokin paranee remontissa silloin enemmän ja korjaustarve lähitulevaisuudessa vähenee. Korjausten yhdistäminen voi tulla myös kokonaisedullisemmaksi.

Oleellista on selvittää, mitä aidosti halutaan tehdä ja ymmärtää, miten erilaisten ratkaisujen sisällyttäminen vaikuttaa hintaan. Myös talon kunto vaikuttaa remontin hintaan ja teknisiin vaihtoehtoihin.

Näin Putkiremontin hinta muodustuu

Mikä on mielestäsi paras tapa hallita kustannuksia?

Tärkeintä on tehdä päätökset riittävillä tiedoilla siten, että niiden kustannusvaikutukset ymmärretään ja ne palvelevat asumisen tarpeita.

Fira Ketterässä putkiremontin hankesuunnittelu aloitetaan tarjoamalla asukkaille tarvittavat perustiedot remontista ja kartoittamalla heidän toiveitaan. Tämän jälkeen aletaan hahmotella taloyhtiön tilanteeseen sopivia teknisiä ratkaisuja. Eri vaihtoehdoille lasketaan vertailuhintoja päätöksenteon tueksi. Hankesuunnittelun lopuksi taloyhtiön valitsemalle kokonaisuudelle annetaan kustannusarvio.

Teknisessä suunnittelussa tarkennetaan edellisessä vaiheessa määritellyt isot linjat konkreettisiksi suunnitelmiksi asiantuntijoiden ja taloyhtiön hallituslaisten kanssa. Samalla aiemmin annettua hinta-arvioita täsmennetään ja annetaan remontille tavoitehinta sekä kattohinta, jota enempää remontti ei taloyhtiölle maksa. Fira Ketterässä toteuttaja, taloyhtiö ja yhteistyökumppanit sitoutuvat lisäksi yhdessä pyrkimään tavoitehinnan alittamiseen. Jos siinä onnistutaan, hyöty jaetaan kaikkien osapuolten kesken.

Suunnittelun osuus kokonaiskustannuksista on yhteensä alle 10%. Suunnitteluun panostaminen edesauttaa toteutuksen onnistumista ja ehkäisee kalliita yllätyksiä.

Mikä takaa, että remontin budjetti pitää?

Putkiremontti on aidosti monimutkainen hanke, jossa uutta tekniikkaa yhdistetään vanhoihin rakenteisiin. Yllätysten mahdollisuutta ei voida täydellisesti sulkea pois, mutta Fira Ketterässä se on minimoitu. Budjetin hallinnassa kaksi asiaa nousee keskeiseen rooliin: huolellinen suunnittelu ja yhteisten tavoitteiden luominen.

Fira Ketterässä putkiremontin tekninen suunnittelu tehdään yhdessä hallituksen ja asiantuntijoiden kanssa Big Room-työskentelynä. Big Roomissa eri alojen asiantuntijat sovittavat esimerkiksi LVI-, sähkö- ja rakennesuunnitelmat yhteen. Teemme myös rakenneavauksia, jotta varsinaisessa toteutusvaiheessa ei tule yllätyksiä. Putkiremonttien toteutuksessa ilmeneviä tyypillisiä, kalliita ongelmia nimittäin ovat esimerkiksi oletettua ohuempien seinien sortumiset tai se, että uudet putket eivät mahdukaan vanhoihin hormeihin. Riittävillä selvityksillä ehkäistään nämä ongelmat ennalta.

Miten kustannuksia seurataan?

Kustannusten kertymistä projektin aikana seurataan reaaliaikaisesti Firan kehittämällä työkalulla, josta hallituksen on helppo saada yleiskäsitys kustannuksista. Halutessaan kustannuksiin voi perehtyä vaikka yksittäisten laskujen tarkkuudella.

Kuka maksaa, jos tulee yllätyksiä?

Normaalissa kilpailu-urakassa taloyhtiö on vastuussa suunnittelusta ja suunnitteluvirheistä. Jos tulee yllätyksiä, ne maksavat erikseen. Fira Ketterässä Fira ottaa suunnitteluvastuun. Projektille annetaan tavoitehinta ja kattohinta, ja kattohinnan yläpuolelle nousevista kustannuksista Fira kantaa vastuun.

Ovatko asukkaat tietoisia hinta-arvioista?

Fira Ketterässä putkiremontti suunnitellaan alusta asti asukkaiden toiveiden pohjalta. Asukkaille tiedotetaan jatkuvasti asioiden etenemisestä ja mahdollisista tarkennuksista suunnitelmiin ja hinta-arvioon.  Viestinnässä avainroolissa on palveluinsinööri, joka on asukkaiden yhteyshenkilö suunnittelusta remontin päättymiseen asti.

Onko halvempi huonompi?

Fira Ketterän tapauksessa kyse on sekä nopeammasta, paremmasta että edullisemmasta putkiremontista.

Miten tämä on mahdollista?

Siten, että taloyhtiö, Fira ja kaikki hankkeessa mukana olevat sitoutuvat samaan tavoitteeseen. Jos me teemme homman nopeasti ja olemme suunnitelleet kaiken niin hyvin, että budjetissa pysytään, se on kaikkien etu. Meillä on intressi tehdä työ kerralla oikein, koska muutostyöt tulevat kaikille osapuolille kalliiksi.

Jotta budjetissa ja aikataulussa pysytään, on suunnitteluvaihe erittäin tärkeää tehdä hyvin. Näin putkiremontista tulee hallittava kokonaisuus, jossa ei makseta turhasta.

VARAA ILMAINEN KOHDEKARTOITUS


Mikä Fira Ketterä?

Fira Ketterä on Firan lanseeraama putkiremontti, jossa:

  • Annetaan valta asukkaille ja parannetaan arkea. Putkiremontti suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa ja autetaan taloyhtiötä yhteisen tahdon muodostamisessa. Asukkaat voivat tehdä yksilöllisiä ratkaisuja omissa kodeissaan.
  • Kustannukset pysyvät kurissa. Remontille annetaan tavoitehinta ja kattohinta, jota enempää remontti ei maksa. Kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja kustannusten läpinäkyvyyteen. Useimmissa remonteissa on päästy 5-20% säästöön.
  • Remontin kesto asunnoissa on puolitettu

Jos kiinnostuit ketterästä putkiremontista, älä epäröi ottaa yhteyttä

New call-to-action

Lue lisää
Lataa ilmainen putkiremonttiopas

Kokosimme asiantuntijoidemme parhaat vinkit tähän oppaaseen. Klikkaa ja käy lataamassa opas!