Etusivu Blogi Parasta työkaverille
Blog

Moderni henkilöstöjohtaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Byrokraattiset toimintamallit eivät tue tämän päivän työntekoa, koska elämäntilanteet ja roolit ovat erilaisia sekä alati muuttuvia kokonaisuuksia. Monet HR-mallit on tehty hooärrän näkökulmasta, ei työntekijän näkökulmasta, jolloin todelliseen tarpeeseen vastaaminen jää taka-alalle.

Tieto lisääntyy päätä huimaavaa vauhtia ja kaikessa pitäisi pysyä mukana. Jätti yritykset eivät enää kiepu Paras työnantaja -listojen kärjessä, vaan yhteisöllisyys ja työn merkityksen soveltuvuus omaan arvomaailmaan korostuu. Modernissa henkilöstöjohtamisessa ihminen on kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet ovat balanssissa.

Yhteisö tukee yksilön kehittymistä

Itsensä johtaminen on Firan yksi keskeisistä teemoista henkilöstöjohtamisen saralla. Jotta työntekijän kehitystä pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla, tulee yrityksen toimintamallit tukea yksilön kehittymistä.

Työyhteisö asettaa raamit toimintamalleille, antaa tukea urapolulle, sparrausapua kouluttautumiseen ja mahdollisuuksia siirtyä uudenlaisiin työtehtäviin talon sisällä. Työntekijät tulee nähdä yksilöinä ja kokonaisuutena, johon kytkeytyy lähipiiri ja vapaa-aika, sekä psyykkinen kuin fyysinen hyvinvointikin. Esimerkiksi Aki Hintsa avaa, Voittamisen Anatomia kirjassaan, osuvasti miten kokonaisuuden tulee olla kunnossa, jotta huipputuloksiin päästään. Palasten on loksahdettava paikoilleen työelämässäkin.

Työntekijä 2.0

Me Firalla huolehdimme siitä, että jokainen työntekijä pysyy ajan hermolla, oppimisen eturintamassa. Jotta kehitymme, on oppimiseen, kehitystyöhön ja innovointiin panostettava. Tulevaisuudessa koneiden ja teknologian avulla pystymme helpottamaan ja järkevöittämään työtämme, tulevaisuuden eteen on töitä tehtävä nyt.

Työaika on laatuaikaa

HR kehitysjohtamme Henri Hietala kyseenalaisti Työelämä on ihmisen parasta aikaa -blogitekstissään käsitystämme laatuajasta ja siitä, miksi työaikaa ei mielletä, ainakaan kovin helposti, laatuajaksi. “Vaikka hyvä työntekijäkokemus on jo itsessään tavoittelemisen arvoinen, sillä on myös paljon positiivisia heijastevaikutuksia. Hyvällä kokemuksella maanantaina on kiva tulla töihin ja se hyvä fiilis tuntuu sekä näkyy itsemme lisäksi asiakkaille, kumppaneille ja tietysti myös kollegoillesi synnyttäen vielä parempaa kokemusta.”

Jotta aamuisin on mukava herätä uuteen työpäivään, tulee henkilöstöjohtamista ajatella ja kehittää työntekijän näkökulmasta, palvelullistamista hyödyntämällä.

Jos firalaisuus tuntuu omalta jutulta, katso avoinna olevat työpaikkamme täältä!

 

 

Lue lisää