Modulaarinen rakentaminen

Modulaarisuus suunnittelun lähtökohtana

June 7, 2018

Blog

Kylpyhuone suunnitellaan yleensä rakennusprosessissa kohde kerrallaan. Suunnittelussa on otettava huomioon loputon määrä pieniä yksityiskohtia, sillä kylpyhuone rakentuu useista taloteknisistä osa-alueista. On huolehdittava, että tila kestää kosteutta ja viemäristö toimii. Lisäksi suunnittelussa täytyy kiinnittää huomiota kylpyhuoneen laatuun, materiaaleihin, ulkonäköön ja kokoon. Olemme Firassa kehittäneet valmiin ratkaisun, jonka avulla suunnittelussa säästetään aikaa ja resursseja.

Helpotamme suunnittelijan työtä

Fira Modules on tehtaassa valmiiksi rakennettu kylpyhuonemoduuli, joka voidaan sellaisenaan asentaa rakenteilla olevaan kerrostaloon. Modulaarisuus ei ole uusi asia rakennusalalla. Tavallisesti talosuunnittelussa modulaarinen elementti tilataan ja suunnitellaan vasta varsinaisen rakennuksen suunnittelun jälkeen.

Fira Modulesin visio on uudenlainen aikaisempiin moduuliratkaisuihin verrattuna, sillä modulaarisuus otetaan heti suunnittelun lähtökohdaksi. Niin säästetään kallista aikaa jo ennen kuin ensimmäistäkään tiiltä on muurattu.

Fira Modulesissa asioita on mietitty ja ratkottu valmiiksi suunnittelijan puolesta. Jokaista kylpyhuonetta ei tarvitse suunnitella erikseen, sillä kaikki mitä suunnitellaan, on kylpyhuonemoduulissa jo valmiina olemassa.

Modulaarinen kylpyhuonen

Talotekniikka valmiiksi suunniteltuna

Tehtaassa tuotettu kylpyhuonemoduuli sisältää tekniikkakuilun, johon kaikki tarvittava talotekniikka on kytketty. Kuilu toimittaa kanavat esimerkiksi ilmanvaihdolle, kylmälle ja lämpimälle vedelle sekä sähkölle. Kylpyhuoneen talotekniikan suunnittelu on yksi suunnitteluvaiheen vaikeimmista vaiheista ja aikaa säästyy, kun tarvittava ja toimiva talotekniikka liitetään mukaan tehtaalla ja voidaan helposti kytkeä muuhun rakennuksen tekniikkaan.

Kaksi kokovaihtoehtoa

Tekniikan lisäksi moduulissa on huolehdittu myös kylpyhuoneen vaadittavasta laadusta. Kylpyhuonemoduulista on saatavilla kaksi eri kokoa, joista on suunnitteluvaiheessa helppo valita tarkoitukseen sopivin. Pienempi on hieman alle neljä neliötä ja isompi hieman alle viisi neliömetriä. Kylpyhuonemoduuleista voidaan tarpeen mukaan tehdä myös peilikuvaversiot. Pitkälle vakioitunut tuotanto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kylpyhuone on jokaisessa identtisesti samanlainen, sillä moduulin sisustusta voidaan kustomoida halutulla tavalla.

Nopea asennus kuilun kautta

Kylpyhuonetta varten rakennukseen suunnitellaan jokaisen kerroksen läpäisevä kuilu, jota pitkin valmis moduuli asennetaan kerros kerrokselta valmiiksi. Yhden kuilun kaikki kylpyhuoneet voidaan asentaa yhden päivän aikana. Rakennuksen runko ja kerrokset voidaan siis rakentaa valmiiksi jo ennen kylpyhuoneen asentamista. Tämä säästää aikaa myös esimerkiksi logistiikkasuunnittelusta, kun esimerkiksi eri kylpyhuoneen osia asentavien työmiesten ja saapuvien materiaalien aikatauluja ei tarvitse sovittaa yhteen muun rakentamisen yhteydessä.


Lataa ilmainen tietomalli

Lue lisää