Etusivu Blogi Mitä kaikkea kylpyhuoneen laajennus putkiremontin yhteydessä vaatii? Kurkistus kulissien taakse

Asuminen Koti Putkiremontti

Mitä kaikkea kylpyhuoneen laajennus putkiremontin yhteydessä vaatii? Kurkistus kulissien taakse

February 20, 2015

Blog

Putkiremontin yhteydessä oma asunto on yleensä joka tapauksessa jonkin aikaa poissa käytössä, joten miksei samalla tekisi vähän isompaa remonttia? Kylppäriremontti kerrostalossa vaatii enemmän paperitöitä kuin esimerkiksi omakotitalossa, koska ratkaisut pitää hyväksyttää myös taloyhtiöllä. Toisaalta samalla saa ammattilaisen tuen remontin toteutukseen. Esittelen tässä yhden esimerkin kylpyhuoneen laajennuksesta ja siitä, mitä se remontin toteuttavan yrityksen puolella vaatii. Myöhemmin tulossa on myös yksityiskohtaisempi postaus kylpyhuoneremontin suunnittelusta asiakkaan näkökulmasta.

Ennen oman huoneiston remontin alkua jokainen osakas pääsee tekemään taloyhtiön asettamissa rajoissa sisustusvalintoja oman huoneiston korjaustöihin liittyen. Riippuen siitä, kuinka paljon valinnat poikkeavat taloyhtiön valitsemasta perustasosta, saattavat ne käydä läpi pitkänkin prosessin useiden eri välikäsien kautta ennen huoneiston oveen kiinnitettäviin työohjeisiin päätymistä. Esimerkkitapauksessa osakas halusi laajentaa kylpyhuonetta korjaustöiden yhteydessä sekä tehdä urakasta poikkeavia valintoja kalusteiden suhteen.

1. Lopulliset valinnat ja asunnon mittaus aloituskatselmuksessa – ajoissa valmistautuminen kannattaa

Huoneistossa järjestettävä aloituskatselmus on meillä Fira Palveluilla se tilaisuus, jolloin osakas viimeistään lyö lukkoon tekemänsä valinnat ja ilmoittaa ne meille. Valinnat merkitään osakaskyselyyn, joka jaetaan jokaiselle osakkaalle putkiremontin infomateriaalin yhteydessä ennen taloyhtiön korjaustöiden alkamista. Yksinkertaisimmillaan valintojen tekeminen vaatii osakkaalta parinkymmenen raksin piirtämistä ja allekirjoitusta.

Kylpyhuonetta laajennettaessa tai muita suurempia muutoksia teetettäessä osakkaalla on kuitenkin velvollisuuksia myös ennen aloituskatselmusta. Esimerkkitapauksessa osakas oli toiminut mallikkaasti ohjeiden mukaan ja ottanut ajoissa yhteyttä taloyhtiön palkkaamaan pääsuunnittelijaan, joka oli laatinut valmiin suunnitelman kylpyhuoneen laajennuksesta kaluste- ja mittatietoineen aloituskatselmukseen meidän käyttöömme.

Katselmuksessa osakaskyselyyn tehdyt valinnat käydään läpi kohta kohdalta. Aina aika-ajoin saan huolestuneita puheluita ennen katselmusta, kun kyselystä on täyttämättä muutama hämmästystä herättänyt kohta, ja ohjeet velvoittavat palauttamaan kyselyn kokonaisuudessaan täytettynä katselmuksessa. Epäselvät asiat kuitenkin toki käydään osakkaan kanssa katselmuksessa yhdessä läpi : ) Yleensä ne osakkaat, jotka haluavat keskustella valinnoistaan ennen katselmusta, varaavat myös neuvonta-ajan taloyhtiöön rakennettuun kalustenäyttelyyn.

Aloituskatselmuksessa kylpyhuoneesta otetaan myös mitat, joiden pohjalta jokaisen huoneiston kylppäristä piirretään työkuva. Samalla keskustellaan esimerkiksi peilikaappien ja altaiden asennuskorkeuksista, jos osakkaalla on erityisiä toiveita niiden suhteen.

2. Huonekortti – osakkaan valinnat koottuna yhteen dokumenttiin

Aloituskatselmuksen jälkeen alkaa ehkä oman työni aikaa vievin vaihe eli valintojen kokoaminen huonekortiksi, jonka perusteella asentajat lopulta toteuttavat remontin. Helpommillaan tämä tarkoittaa osakaskyselyn parinkymmenen raksin siirtämistä huonekortin taulukkoon ja laattojen vaihtamista kylpyhuoneen työkuvaan.

Esimerkkitapauksessa huomioitavia asioita on kuitenkin enemmän. Kalusteet ovat urakasta poikkeavia ja mitoitus erilainen kuin muissa saman huoneistolinjan kylpyhuoneissa, joten kuvan piirtämiseen saa kulumaan tuplasti enemmän aikaa peruskylpyhuoneeseen verrattuna. Aloitan työt piirtämällä arkkitehdin laatiman laajennuskuvan pohjalta kylpyhuoneen työkuvan. Tässä vaiheessa tehdään myöskin vielä jotain tarkennuksia kalusteisiin liittyen osakkaan kanssa sähköpostitse.

Kun kylpyhuoneen kuva on piirretty, dokumentoidaan samat asiat sanallisesti huonekorttiin. Jokainen kaluste, varuste ja lisätyö listataan huonekorttitaulukkoon omalle paikalleen. Urakasta poikkeavat valinnat erotetaan selkeästi urakan mukaisista valinnoista sekä osakkaan, että viimein myös asentajien ja työnjohdon työn helpottamiseksi.

Kun huonekortin valintataulukko on valmis, aloitan lisätöiden hinnoittelun. Lähetän sähköpostitse tarjouspyyntöjä muutamille kalustetoimittajille liittyen urakasta poikkeavien kalusteiden hintoihin. Lisäksi lähetän kylpyhuoneen työkuvan kohteen LVI-urakoitsijalle, jotta hän voi hinnoitella omien töidensä osalta lisätyöhinnan laajennukselle. Keskustelen myös työpäällikön kanssa rakennustöiden hinnoittelusta liittyen laajennukseen.

Kun eurot, sentit ja sanamuodot ovat kohdallaan huonekortissa, käyn sen vielä kertaalleen läpi. Tietoa huonekorttiin on koottu useasta paikasta ja olen itse vähän turhankin neuroottinen mahdollisten ristiriitaisuuksien ja virheiden varalta : D

Seuraavaksi on aika päästää huonekortit maailmalle eli toimittaa ne tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä osakkaille että myös taloyhtiölle.

3. Osakkaan hyväksymästä huonekortista työohjeiksi

Osakkaalle huonekortti lisätyötarjouksineen saapuu tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi postissa. Huonekortissa olevat tiedot kannattaa tarkastaa huolellisesti varsinkin silloin, kun valinnat poikkeavat perusratkaisusta. Lisätyöt hyväksytään tai hylätään jo osakaskyselystä tutuksi tulleella raksi ruutuun-periaatteella, jonka jälkeen huonekortti palautetaan meille.

Tarkastan palautuneista huonekorteista osakkaiden hyväksymät ja hylkäämät lisätyöt ja päivitän huonekortteja ja työkuvia niiden mukaisesti. Poistan huoneiston oviin menevistä huonekorteista myös hintatiedot lisätöistä, jotta ne eivät ole ohikulkijoiden nähtävissä.

Tämän jälkeen lopulliset työnaikaiset huonekortit ja työkuvat lähtevät tiedoksi sähköpostitse taloyhtiölle, työnjohdolle sekä jokaiselle aliurakoitsijalle ennen korjaustöiden alkamista. Viimeisenä itselläni on vuorossa vielä työohjeiden tulostus sekä toimittaminen työmaalle, jossa työnjohto teippaa ne huoneistojen oviin.

Miksi kaikki tämä?

Koko yllä oleva prosessi tulee toistettua jokaisessa projektissa huoneistojen määrästä riippuen jopa parisataa kertaa, joten jonkinlainen rutiini tähän on jo ehtinyt kehittyä. Vaikka urakasta poikkeavat valinnat tietävätkin aina enemmän tai vähemmän lisäpanostusta osakkaan lisäksi myös palveluinsinööriltä, tuovat ne ainakin itselleni kaivattua vaihtelua perusratkaisujen keskelle.

Tällä joskus raskaaltakin tuntuvalla prosessilla pyritään myös varmistamaan se, että asiakas saa juuri sitä, mitä on tilannut ja mahdollisesti pitkään suunniteltu muutos muuttuu todelliseksi kun huoneiston remontti valmistuu.

Kuten alussa mainitsin, tulossa on myös tarkempi postaus siitä, mitä kaikkea kylpyhuoneremontin suunnittelu konkreettisesti vaatii asiakkaalta. Sitä odotellessa vinkkejä ja vastauksia remontin suunnittelua koskeviin kysymyksiin voi lukea esimerkiksi täältä.

Lue lisää