Etusivu Blogi Kannattava asuntorakentaminen

Asuminen Rakentaminen Tehdään yhdessä

Asuntorakentaminen kannattavasti ja ihmislähtöisesti

May 29, 2018

Blog

Asunnot ovat olemassa elämää varten. Asuntorakentamisessa laadun rima on korkealla – asunto on hyvä, kun siinä on hyvä elää. Mutta asunnon rakennuttajan kannalta on tärkeää myös se, että rakennusprojekti on kannattava. Hyvässä asuntorakentamisessa pystytään yhdistämään sekä ihmislähtöisyys että kannattavuus.

Fira on ollut mukana monenlaisissa kerrostalorakentamisen hankkeissa. Firan asiakkaina näissä asuntorakentamisen projekteissa ovat olleet gryndi- ja vuokrarakennuttajat sekä muut erilaiset kumppanit. Joukkoon mahtuu myös parhaillaan käynnissä oleva ryhmärakentamishanke, jossa tavalliset ihmiset rakennuttavat yhdessä toiveidensa kerrostalon.

Yhteistoimintamallit mukana hankkeen kehityksessä ja sopimuksissa

Asuntorakentamisessa ihmislähtöisen näkökulman lisäksi tärkeitä tekijöitä ovat kustannukset ja kannattavuus. Aloitamme hankekehityksen kartoittamalla tavoitteet. Hyödynnämme tarvittaessa kehittämäämme palvelua Verstasta, jonka avulla saamme hankkeeseen kytkeytyviltä henkilöiltä näkemyksensä asiaan keräytymällä saman pöydän äärelle.

Keskustellessamme määrittelemme yhdessä kannattavuustavoitteet sekä taloudelliset tavoitteet. Kannattavuuden määrittelyssä arvioimme asiakkaan tuottoja verrattuna Firan tietoon rakennuskustannuksista. Jo vähäisilläkin tiedoilla pystymme tuottamaan kustannustietomallin kohteesta.

Kehitämme, suunittelemme ja rakennamme yhteistyössä tavoitteenne mukaisen asuintalon. Avoimella businessmallilla varmistumme yhdessä siitä, että kaikkien osapuolien tavoitteet täyttyvät.

Tuotannon osaaminen jo suunnitteluun mukaan

Jos tavoitteenanne on nopea toteutus tai tehokkaimmat neliöt, pidämme huolta, että hankkeessa toimivat alan huiput ja että tavoitteet toteutuvat.

Päämäärät hiotaan selkeiksi yhteisen pöydän ääressä, jossa jokainen hankkeen osapuoli pääsee osallistumaan prosessiin. Heti ensimmäisten luonnossuunnitelmien jälkeen laskemme hankkeen kustannukset, sekä kannattavuuden hyödyntäen laaja-alaisesti alan parhaita tietomallinnusohjelmistoja, kuten esimerkiksi RiB iTWO -kustannuslaskentaohjelmaa.

Tuotannon kytkemme mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta voimme varmistaa häiriöttömän prosessin, sekä timanttisen kädenjäljen.

Projektihallinnassa hyödynnämme parhaita työkaluja, joilla voimme valvoa ja johtaa aikataulua, seurata ja ennustaa syntyviä kustannuksia sekä ohjata työmaalla työskenteleviä ihmisiä – näin pystymme varmistamaan laadukkaan lopputuloksen.

Asuntokirjasto tukee hankkeen kannattavuutta

Asuntokirjastomme avulla voimme tehdä nopeasti luonnoksen kokonaisesta kerrostalosta. Jo muutaman tunnin työllä voimme ennakoida hankkeen hinnan muutaman prosentin tarkkuudella. Tämä tuo tukea päätöksentekoa varten ja antaa realistisen kuvan hankkeen lopputuloksesta.

Asuntokirjastomme ja hyvän suunnittelutyön ansiosta voimme jo heti aluksi varmistaa, että talo vastaa yhdessä asiakkaan kanssa sopimiamme kannattavuustavoitetta.

Me Firalla olemme huomanneet, että usein rakennushankkeissa pyörä keksitään aina uudelleen. Vakioimme teknisiä ratkaisuja ja tuotantotapoja, niin suunnittelussa kuin työmaallakin. Näin pystymme tarjoamaan vakioinnin hyödyt, kuitenkaan unohtamatta asiakkaan toiveita heidän laisestaan kerrostalosta. Tavoitteenamme on olla toimija, joka tuo parhaat kumppanit oikea-aikaisesti yhteen ja varmistaa näin parhaan lopputuloksen kerrostalohankkeissa.

Lue lisää asuntorakentamisen palveluistamme

Menesty rakennushankkeessasi - Lataa opas

Kirjoittaja

Lauri Kaunisvirta

Johtaja
Asiakkuudet ja myynti
+358 44 564 4872
lauri.kaunisvirta@fira.fi

Lue lisää