Putkiremontti

Kaksi tärkeintä asiaa, joilla varmistaisin onnistuneen putkiremontin

July 9, 2015

Blog

Mitä yhteistä on nilkkaleikkauksella ja putkiremontilla?

Joitakin vuosia sitten mursin tapaturmaisesti nilkkani. Vamma leikattiin pikimmiten päivystävän kirurgin toimesta ja nilkkaani asennettiin titaanilevy. Itselleni jäi käytännössä olemattomat mahdollisuudet vaikuttaa työn tekijän valintaan ja jouduin luottamaan “systeemiin”. Pian kuitenkin selvisi, että lopputulos ei ollut toivotunlainen. Luutumista edistämään asennettu levy toimi päinvastoin kuin suunniteltu ja asennetut ruuvit painoivatkin murtumakohtaa erilleen sen sijaan, että ne olisivat lukinneet sen takaisin yhteen.

Alkuperäistä kirurgia en koskaan enää tavannut. Tapaus kuitattiin sanomalla, että leikkauksissa on aina riskinsä. En tiedä, tietääkö kyseinen kirurgi vielä tänäkään päivänä leikkauksen olleen epäonnistunut ja onko hän oppinut tapauksesta mitään.

Onnekseni löysin osaavan ortopedin, joka otti asiani omakseen. Alkuperäinen 6:n viikon toipumisaika venyi 3:n vuoden mittaiseksi ja yhteensä 4:n leikkauksen sarjaksi, mutta nykyään nilkka ei estä urheilua tai rajoita elämää muutenkaan. Tästä olen onnellinen, mutta toisinkin olisi voinut käydä.

Voi olla, että nilkka- ja putkiremontin yhteys vaikuttaa ensilukemalla aavistuksen kaukaa haetulta, mutta itse näen tapauksissa paljonkin yhteistä. Sekä leikkaus, että putkiremontti ovat:

  • Pakollisia: murtunut nilkka haittaa elämää siinä missä yläkerrasta valuva p***a.
  • Ainutkertaisia projekteja – vaikka nimitys onkin sama kohteesta riippumatta: leikkaus on leikkaus ja putkiremppa on putkiremppa vaikka jokainen nilkka ja jokainen talo on erilainen.
  • Tilaajalle usein hyvin tärkeitä ja henkilökohtaisia: veitsen alle suostuminen ja oman kodin avaimen antaminen vaativat luottamusta.
  • Palveluprosessi on onnistumisen kannalta yhtä tärkeä kuin lopputulos: Neuvot, apu, vaihtoehtojen tarjoaminen ja tunne siitä että joku välittää edesauttaa leikkauksesta toipumista, eikä siitä varmasti ole haittaa putkiremontissakaan.
  • Toteuttajan pitää asiakkaan ohella olla sitoutunut projektiin ja onnistunut työ vaatii yhteistyötä ja luottamusta: Jos hommat tekee puolikkaalla sydämellä, syntyy hutiloituja nilkkoja ja kylppäreitä.

Erona tapauksissa on, että koti voi putkiremontin jälkeen olla usein entistä ehompi. Nilkan kohdalla tämä harvemmin on mahdollista.

Oma oppini tapauksesta on se, että vastaavassa tilanteessa pyrkisin kaikin tavoin varmistamaan kaksi asiaa:

  1. Sen, että toteuttaja on paneutunut asiaan ja ymmärrämme toisiamme
  2. Sen, että projekti on yhteinen ja minusta on myös toteuttajan mielessä sekä kasvot, että nimi

Putkiremontin kohdalla näiden kahden tavoitteen saavuttaminen käynnistyy hankemallin valinnasta, jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa eri osapuolten välisen yhteistyön laatuun. Mitä aiemmin toteuttaja eli urakoitsija otetaan mukaan prosessiin, sen varmemmin projekti on yhteinen ja palvelukokemus onnistunut. Tilaajilla – niin taloyhtiön hallituksen jäsenillä kuin yksittäisillä asukkailla – on silloin remontin tekijöiden silmissä kasvot ja nimi.

Lue lisää