Modulaarinen rakentaminen

Fira Modules vähentää työmaalla tehtäviä sisätöitä puolella

June 11, 2018

Blog

Kylpyhuone on monelle meistä oman asuntomme tärkeimpiä paikkoja, ehkä jopa tietämättämme. Vietämme siellä vähemmän aikaa kuin muissa huoneissa, mutta juuri siksi huoneen merkitys elämiselle korostuu. Kaikilla on oma mielipide siitä, minkälainen sen tulisi olla: iso, pieni, siisti, viihtyisä, kaunis, tilava, avara, valoisa, lämmin, tunnelmallinen, persoonallinen… Hyvä kylpyhuone on kuitenkin ennen kaikkea toimiva: siellä on hyvä ilmanvaihto, se kestää kosteutta ja hanasta saa säätämällä sekä kylmää että kuumaa vettä.

Teknisesti toimivan kylpyhuoneen rakentaminen on tarkkuutta vaativa prosessi. Kylpyhuone sisältää paljon talotekniikkaa, joka on rakentamisen vaativimpia osa-alueita. Rakentaminen vaatii siis reilusti aikaa ja useita ammattilaisia. Tämän prosessin tehostamiseksi olemme Firassa kehittäneet uudenlaista taloteknistä ratkaisua, moduuleista rakennettua kylpyhuonetta, Fira Modulesia. Haluamme muuttaa rakentamista kohti modulaarista kokoonpanemista, nostaa rakentamisen laatutasoa, lisätä käyttäjien valintamahdollisuuksia sekä parantaa asiakaskokemuksia. Älykkäät ratkaisumme sensoreineen mahdollistavat myös asumista hyödyntävien toimintojen kehittämisen.

Mikä on Fira Modules?

Fira Modules on kylpyhuone, talotekniikka ja älymoduuli yhdessä kuilussa, mikä ulkoistaa rakentamisen suurimmat kipukohdat yhteen, älykkääseen ratkaisuun. Fira Modules on ennakkoon suunniteltu ja vakioitu ratkaisu, joka mahdollistaa myös kustomoinnin käyttäjän toiveiden mukaan. Se on hallituissa tehdasolosuhteissa valmiiksi rakennettu kylpyhuone, johon myös talotekniset osa-alueet – kuten lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö – yhdistetään ennen työmaalle viemistä. Valmis sinetöity kylpyhuone asennetaan rakenteilla olevaan kerrostaloon.

Sisätöiden tarve puolittuu

Tavallisesti kylpyhuoneen rakentaminen vaatii useita työvaiheita sekä paljon ammattilaisia, työkaluja ja materiaaleja. Logistiikan, tekijöiden ja aikataulujen yhteensovittaminen on vaativa ja aikaa vievä työvaihe. Valmiin moduulin myötä eri osapuolten, työnjohdon ja logistiikan tarve prosessissa vähenee huomattavasti, kun rakentamista ei tehdä enää pala palalta. Kylpyhuonemoduulilla vähennämme keskimäärin 27 käyntiä jokaista kylpyhuonetta kohden.

Aikaisemmin kylpyhuone on rakennettu muun kerroksen mukana rakentamisen edetessä.  Fira Modules ratkaisua käytettäessä rakennuksen runko, kerrokset ja yläpohja rakennetaan ensin valmiiksi. Tilattu kylpyhuonemoduuli asennetaan päällekkäin rakennukseen kerros kerrokselta sitä varten suunniteltua kuilua pitkin. Yhden tehdasvalmisteisen kylpyhuoneen asentaminen kerrokseen vie noin tunnin ja kaikki kuilun kylpyhuoneet voidaan tällä hetkellä asentaa päivässä. Koko huoneiston valmiusaste nousee tunnissa moduulin asentamisen myötä 40 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan sisätöihin käytettävä aika saadaan jopa puolittumaan entisestä. Kun moduuli tuodaan myöhäisessä vaiheessa, työmaa pystyy hallitsemaan prosessia ja asentamaan moduulin oikealla hetkellä välttäen samalla mahdolliset kosteusriskit.

Modulaarinen kylpyhuone on älykäs

Modulaarisiin kylpyhuoneisiin on valmiiksi integroitu paitsi talotekniikkaa, myös älyä. Älysensorit keräävät jatkuvasti rakennuksesta dataa, jota voidaan analysoida ja jalostaa eri käyttäjien tarpeita varten. Sensoreiden avulla esimerkiksi työmaan ja asunnon olosuhteita voidaan seurata jo rakennusprosessin aikana. Rakennuksen valmistumisen jälkeen älysensorit jatkavat toimintaansa helpottamalla asukkaidensa arkea.

Tällä hetkellä valmiita kylpyhuonemoduuleja on toimitettu Firan työmaille Kirkkonummelle ja Espooseen. Fira Modules ratkaisu on kaikkien hyödynnettävissä. Sitoudumme tuomaan asumiseen sydämen, joka luo elämyksen asukkaille, suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakentajille ympäri maailman.


Lataa ilmainen tietomalli

Lue lisää