Etusivu Blogi Fira Ketterä: aikataulussa ja budjetissa pysyminen

Fira Ketterä Putkiremontti

Fira Ketterä: aikataulussa ja budjetissa pysyminen

January 10, 2019

Blog

Fira Ketterä on parempi tapa tehdä putkiremontti, jonka lähtökohtana ovat elämisen tarpeet kodeissa ja koko kiinteistössä. Me uskomme yhdessä tekemiseen ja haluamme tarjota alan parhaan palvelukokemuksen. Sitoutamme kaikki osapuolet toimimaan kohti yhdessä asetettuja tavoitteita – laadullisia ja taloudellisia. Ketterä putkiremontti on helppo, jossa kaiken saa samalta luukulta hankesuunnittelusta toteutukseen saakka.

Pitävä aikataulu

Fira Ketterä tunnetaan nopeudestaan – parhaimmillaan asuntoevakkoon joudutaan vain kahdeksi viikoksi. Mutta miten Ketterän kesto onkaan niin lyhyt? Ketterässä aikataulutetaan remontti kylpyhuonekohtaisesti, ei linjakohtaisesti. Asuntokohtaisesti suunnittelu auttaa pilkkomaan aikaa tuntikohtaiseksi, viikkokohtaisen sijaan. Kun kaikki etenevät töissään oikeassa järjestyksessä, pystymme minimoimaan remontoitavien tilojen tyhjilläänolon.

Sitedrive-aikataulutusohjelma sujuvoittaa työtä

Aikataulussa tapahtuu muutoksia hankkeessa kuin hankkeessa. Siksi aikataulun tekeminen ja muuttaminen tulee olla ketterää. Oman aikataulutussovelluksemme Sitedriven avulla pidämme pieniin osiin pilkotun hankkeen aikataulussa ja kokonaisuuden hallinnassa.

Sitedrivessa aikataulua pystyy muuttamaan tarpeen mukaan. Tarvittavat korjausliikkeet saadaan jokaisen putkiremonttityömaalla työskentelevän tietoon reaaliajassa: sovellus toimii verkon yli. Näin yhdessä asetetussa tavoitteessa ja aikataulussa pysytään, eivätkä tilat seiso tyhjillään.

Aikataulua muokataan viikkotasolla työnjohdon toimesta ja tehtävät pilkotaan tuntikohtaisiksi. Muokkaukset lyödään lukkoon yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa, jolloin viikkosuunnittelun myötä työntekemisen laatu ja tavoitteet täyttyvät.

Isännöitsijällä tai taloyhtiönhallituksella on mahdollisuus seurata työmaan reaaliaikaista tilannetta Sitedriven kautta. Visuaalisesti hahmotettava kokonaiskuva putkiremontin etenemisestä tuo läpinäkyvyyttä ja laadukkuutta työntekemiseen, koska yhdessä asetettuihin tavoitteisiin päästään vain yhdessä työskentelemällä. Sitedrive tukee ja auttaa työmaata pysymään aikataulussa muuttuvissakin tilanteissa.

Tavoitehintainen projektinjohtourakka

Perinteinen putkiremonttihanke on pilkottu kolmeen osaan: hanke- ja toteutussuunnitteluun sekä itse toteutukseen. Kolmeen osaan palasteltu hanke voi tarkoittaa sitä, että hankkeen kokonaisuuksilla kaikilla on eri toteuttaja.

Fira Ketterä -putkiremontissa saa perinteisesti kolmeen osaan palastellun kokonaisuuden samalta tiskiltä. Olemme jakaneet kokonaisuuden kahteen osaan, jossa hankesuunnitelman jälkeen on mahdollista kilpailuttaa toteutussuunnittelu ja toteutus tai vaihtoehtoisesti ottaa koko paketti Firalta.

Fira Ketterä -putkiremontti koostuu:

  • hankesuunnittelusta
  • toteutussuunnittelusta ja toteutuksesta.

Kun kokonaisuuden hallinta on yhdellä osapuolella koko hankkeen ajan, helpottuu niin hallituksen, isännöitsijän kuin asukkaiden roolit putkiremontissa. Samalla säästyy aikaa ja rahaa.

Tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa tilaaja ja toteuttaja istuvat samalla puolen pöytää. Heillä on yhtenevät taloudelliset intressit: talous on yhteinen ja laskutus on avointa hankkeen osapuolille. Hankesuunnitelman pohjalta kokonaisuudelle toteutussuunnitelman myötä asetetaan tavoitehinta, joka tarvittaessa päivittyy suunnitelmien muuttuessa.

Kokonaisuuden kattohinta koostuu tavoitehinnasta + 10 %. Toteuttaja eli Fira vastaa kattohinnan ylittävistä kustannuksista, tavoitehinnan ylittävät kustannukset jaetaan tilaajan ja toteuttajan kesken sekä mahdolliset alitukset eli hyödyt jaetaan tilaajan eli taloyhtiön ja toteuttajan välillä. Tavoitehintainen projektinjohtourakka helpottaa tilaajan roolia ja istuttaa toteuttajan samalle puolen pöytää.

Läpinäkyvä ja pitävä kustannusseuranta

Kustannusseurantamme koostuu useasta palasesta. Hankesuunnittelun jälkeen remontille asetetaan yhdessä tavoite- ja kattohinta, joihin hankkeen osapuolet sitoutuvat. Avaamme putkiremontin kirjanpidon taloyhtiön hallitukselle. Tarvittaessa remontin kustannuksiin voi perehtyä jopa yksittäisten laskujen tasolla. Lue lisää putkiremontin kustannuksista Tiedä mistä maksat -blogistamme.

TAVOITEHINTA JA KATTOHINTA
  • Hankesuunnittelun päätteeksi saatte putkiremontille tarjouksen, joka sisältää tavoitehinnan sekä kattohinnan. Hinta koostuu yhdessä määritetystä remontin sisällöstä. Fira vertailee kustannustietoja toteutuneiden hankkeiden ja kilpailutuksen tuloksena saatujen tarjousten pohjalta. Kattohinta koostuu tavoitehinnasta + 10 %. Tavoitehinta nousee ainoastaan silloin, mikäli urakan sisältöä päätetään muuttaa.
YHTEINEN TALOUDELLINEN INTRESSI
  • Toteutusmallissamme Fira, taloyhtiö ja yhteistyökumppanit sitoutuvat yhdessä pyrkimään tavoitehinnan alitukseen. Mikäli tavoitehinta onnistutaan alittamaan, hyöty jaetaan taloyhtiön kanssa ennalta sovitussa suhteessa.
LÄPINÄKYVÄ KUSTANNUSSEURANTA
  • Fira Ketterässä avaamme kirjanpitomme taloyhtiön hallitukselle. Hallituslaisilla on halutessaan mahdollisuus perehtyä kustannuksiin jopa yksittäisten laskujen tarkkuudella. Kustannusasiantuntijamme tuottavat tarkat kustannustiedot hankkeisiin ja hintavertailua tehdään koko hankkeen ajan.

Lue lisää, miten Fira Ketterä-putkiremontissa taataan laadukas lopputulos loistavan asukaspalvelun kera.


Mikä Fira Ketterä?

Fira Ketterä on Firan lanseeraama putkiremontti, jossa:

  • Annetaan valta asukkaille ja parannetaan arkea. Putkiremontti suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa ja autetaan taloyhtiötä yhteisen tahdon muodostamisessa. Asukkaat voivat tehdä yksilöllisiä ratkaisuja omissa kodeissaan.
  • Kustannukset pysyvät kurissa. Remontille annetaan tavoitehinta ja kattohinta, jota enempää remontti ei maksa. Kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja kustannusten läpinäkyvyyteen. Useimmissa remonteissa on päästy 5-20% säästöön.
  • Remontin kesto asunnoissa on puolitettu.

Jos kiinnostuit ketterästä putkiremontista, älä epäröi ottaa yhteyttä:

Perttu Paavola
Projektipäällikkö, Ketterä
045 131 0987
kettera@fira.fi

New call-to-action

Lue lisää