Etusivu Blogi Asukkaat joutuivat muuttamaan pois kahdeksi viikoksi Firan kahden viikon putkiremontissa

Fira Ketterä Putkiremontti

Asukkaat joutuivat muuttamaan pois kahdeksi viikoksi Firan kahden viikon putkiremontissa

November 27, 2016

Blog

Remontin hankesuunnittelu aloitettiin toukokuussa ja valmistelevat työt elokuussa. Putkiremontin asumishaitta-aika, jonka ajaksi asukkaat joutuivat etsimään sijaisasunnon, oli kaksi viikkoa.

Helsingin Sanomat julkaisi tänään sunnuntaina 27.11. jutun nopeista putkiremonttimenetelmistä, jonka kainalojutussa kritisoitiin Firan kahden viikon putkiremonttia. Jutussa kyseenalaistettiin remontin kahden viikon kesto ja ihmeteltiin, mihin se perustuu, kun putkiremonttia alettiin suunnitella toukokuussa, työt käynnistyivät taloyhtiössä elokuussa ja valmista tuli marraskuussa.

Kahden viikon kestolla Fira Palvelut viittaa asumishaitta-aikaan eli aikaan, jonka asukkaat joutuvat asumaan poissa kodeistaan. Tyypillisesti sijaisasumista vaativa haitta-aika suomalaisissa putkiremonteissa on 8-12 viikkoa. Roihuvuoren remontissa tämän haitta-ajan kesto oli kaksi viikkoa. Haitta-aika yleensä aiheuttaa eniten harmia ja kustannuksia putkiremonteissa, koska asukkaat joutuvat etsimään sen ajaksi sijaisasunnon. Fira on kertonut avoimesti remontin sisällöstä ja eri vaiheiden kestosta toimittajille annetuissa haastatteluissa ja kahdessa aiheesta pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Putkiremontin kesto ja hankkeen kokonaiskesto ovat eri asioita

On hyvä erottaa toisistaan putkiremonttihankkeen kokonaiskesto ja asumishaitta-ajan kesto. Jälkimmäisestä puhutaan usein putkiremontin kestona ja siihen Firakin on tiedotuksessaan viitannut. Hankkeen kokonaiskesto puolestaan sisältää hankesuunnittelun, toteutussuunnittelun ja putkiremontin toteutuksen. Se on suomalaisissa putkiremonteissa yleensä n. 1-3 vuotta. Valmistelevat työt vievät tyypillisesti muutaman kuukauden ja asumishaitta-aika on tavanomaisesti 2-3 kuukautta.

Kahden viikon putkiremontissa asumishaitta-ajan kesto oli kaksi viikkoa. Hankkeen kokonaiskesto hankesuunnittelun alusta toteutuksen loppuun oli 8 kuukautta. Hanketta suunniteltiin taloyhtiön kanssa toukokuusta lähtien. Suunnittelu koostuu erilaisista suunnittelutapaamisista asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa eikä siitä ole haittaa asumiselle. Syksyn aikana tehtiin valmistelevia töitä, kuten kaikissa putkiremonteissa. Valmistelevat työt eivät estä huoneistoissa asumista. Niihin kuuluvat esimerkiksi työt kellareissa ja porrashuoneissa. Roihuvuoren remontissa rakennettiin esimerkiksi vesijohtonousut ennakkoon porraskäytävään. On todettava, että olisi epärealistista olettaa, että hankkeen kokonaiskesto voisi olla kaksi viikkoa sisältäen sekä suunnittelun, valmistelun että toteutuksen.

Helsingin Sanomat kertoi, että remontti asunnoissa olisi kuvien perusteella ollut kesken valmistumispäivänä. Uutiskuvat oli otettu asunnosta, jossa eteisestä näkyy purettuun keittiöön. Kyseisessä asunnossa asukas teettää myöhemmin itsenäisesti keittiöremontin, joka ei kuulu putkiremonttiurakkaan. Fira on purkanut putkiremontin aikana sovitusti vanhan keittiön ja asentanut sinne uudet vesijohdot, viemärit ja sähköt. Putkiremontin päätyttyä asukkaan itse tilaama erillinen urakoitsija asentaa tilaan keittiön. Putkiremontti ja kylpyhuoneet kaikissa asunnoissa valmistuivat kerrotussa aikataulussa.

Roihuvuoressa tehtiin perinteinen putkiremontti

Roihuvuoren taloyhtiössä tehtiin ns. perinteinen putkiremontti, jolla viitataan putkiremonttiin, jossa vaihdetaan viemärit ja uusitaan kylpyhuoneet. Hybridiremontista, johon Helsingin Sanomat viittaa, puolestaan puhutaan yleensä, kun viemärit sukitetaan, mutta vesijohdot vaihdetaan uusiin. Hybridiremontissa voidaan yleensä joko uusia kylpyhuoneet tai säilyttää ne ennallaan.

Roihuvuoren lyhyessä putkiremontissa kaikki pystyviemärit vaihdettiin uusiin tai vanhoihin hormeihin. Vesijohdot ja sähköt vaihdettiin. Kylpyhuoneiden kalusteet ja pinnat purettiin ja uusittiin. Lisäksi kahden viikon remonttiin sisällytettiin vielä oviremontti, joka oli alun perin tarkoitus tehdä vasta putkiremontin jälkeen. Taloyhtiön pohjaviemäri sukitettiin, kuten suurimmassa osassa kaikista putkiremonteista. Lisäksi osassa huoneistolinjoista sukitettiin noin kahden metrin pätkä hankalassa paikassa sijaitsevaa keittiön vaakaviemäriä.

Asukkailla laajat valinnanvapaudet

Helsingin Sanomien jutussa annettiin ymmärtää, että lyhyt remontti vähentäisi asukkaiden vaikutus- ja valinnan mahdollisuuksia. Esimerkiksi tehdasvalmisteisia elementtejä käytettäessä näin voi toki ollakin. Firan kahden viikon remontissa jokainen asukas on saanut suunnitella yksilöllisen kylpyhuoneen yhdessä palveluinsinöörin kanssa ennen remontin alkua. Asukkaille tarjottiin Firan mallistosta valmiita vaihtoehtoja. Tämän lisäksi asukkailla oli mahdollisuus suunnitella suomalaisten rakennusmääräysten puitteissa täysin omanlaisensa kylpyhuone, joka toteutettiin putkiremontin haitta-ajan puitteissa.

Fira Ketterä –mallilla toteutetussa remontissa asukkaiden vaikutusvalta pyrittiin maksimoimaan ja he olivat aktiivisesti mukana remontin suunnittelussa. Asukkaiden toiveena oli lyhyt haitta-aika. Taloyhtiön kanssa sovittiin yhdessä, että Roihuvuoressa tehdään kahden viikon putkiremonttipilotti allianssimallilla, jossa oli taloyhtiö, Fira Palvelut, Vahanen-yhtiöiden suunnittelijat ja tärkeimmät aliurakoitsijat alusta asti mukana suunnittelemassa remonttia yhdessä. Fira Ketterä-remontista kerrotaan lisää täällä.

Lue lisää