Usein kysytyt kysymykset

Asumisosuuskunta

Mitä osuuskunta-asuminen on?

Osuuskunta-asuminen saattaa aluksi kuulostaa uudelta tavalta asua, mutta kyseessä on pari sataa vuotta vanha keksintö. 
Asumisosuuskunta on yhteisö, joka omistaa rakennuksen, jossa osuuskunnan jäsenet asuvat. Jäseneksi liittyvä maksaa liittymismaksun ja kuukausittain vuokraa. Rahaa vastaan jäsen saa elinikäisen oikeuden asua osuuskunnan asunnossa. Osuuskunta on talokohtainen ja se on aidosti jäsentensä määräysvallassa. 

Yleistä | Liittyminen osuuskuntaan
 • Mikä on osuuskunta-asunnon ja asumisoikeusasunnon (ASO) ero?

  Asumisosuuskunnan malli poikkeaa asumisoikeusasumisesta yhdessä hyvin ratkaisevassa merkityksessä. Asumisosuuskunnat ovat talokohtaisia ja ne ovat aidosti jäsentensä määräysvallassa.

  Asumisoikeusasunnot ovat Suomessa suurten asumisoikeusyhtiöiden omistuksessa muutamaan poikkeusta lukuunottamatta. Asumisoikeusmaksu, joka kerätään asukkailta, on 15 % asunnon arvosta. Se ei kuitenkaan luo asukkaille oikeutta osallistua yhteisön päätöksentekoon. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet perustuvat yhteishallintolakiin ja ovat siten samanlaiset kuin vuokrataloyhteisöissä.

   

 • Kuka perustaa osuuskunnan?

  Asumisosuuskunnan perustavat jäsenet. Perustamisen ehtona on, että jäseniä on vähintään puolet koko osuuskunnan jäsenmäärästä (puolet valitun kohteen huoneistoista on varattu). Fira huolehtii osuuskunnan rekisteröinnistä.

 • Voiko asunnon omistaa monta henkilöä yhdessä?

  Samassa taloudessa osuuskunnalta vuokratussa huoneistossa asuvat jäsenet voivat omistaa osuuden yhdessä määräosuuksin. Määräosuuksin osuuden ottavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan osuuden perusteella määräytyvän liittymismaksun osuuskunnalle yhteisvastuullisesti.

 • Voinko varata useamman asunnon?

  Kyllä, jos huoneistossa asuu perheenjäsen ja hän (vähintään yksi henkilö) liittyy osuuskunnan jäseneksi.

 • Pääseekö jäseneksi kuka vain, keneltä löytyy 10% rahoitusosuus?

  Jäseneksi pääsevät kaikki luottokelpoiset henkilöt, jotka pystyvät maksamaan 10 % omarahoitusosuuden ja vuokransa.

 • Miten osuuskunta omistaa koko talon, jos liittymismaksu on vain 10 % asunnon hinnasta?

  Asumisosuuskunta voi omistaa omaisuutta. Osuuskunta rahoitetaan jäseniltä kerättävällä 10 % omarahoitusosuudella. Loppuosa 90 % on lainaa, josta osuuskunta on vastuussa. Korkean lainoitusasteen mahdollistaa valtion takaus.

 • Mitä tarkoitetaan varausmaksulla, osuusmaksulla ja liittymismaksulla?

  Osuuskunnan jäsenenä maksat omarahoituksena 10% asunnon rakentamiskustannuksista. Nämä maksut koostuvat:

  • varausmaksusta / osuusmaksusta
  • liittymismaksusta.

  Varausmaksulla vahvistetaan asunnon asunnon varaus. Varausmaksu muuttuu osuusmaksuksi eli osuuskunnan osuuspääomaksi asumisosuuskunnan perustamisen jälkeen. Varausmaksun suuruus on 790 euroa/asunto, ja sen saa tarvittaessa takaisin rakentamisen aloittamiseen saakka.

  Liittymismaksulla tarkoitetaan kahta viimeistä erää omarahoituksesta, jotka maksetaan rakentamisen edetessä. Ensimmäinen osa liittymismaksusta tulee maksettavaksi silloin, kun hankkeelle on haettu rakennuslupa ja rakentaminen voidaan aloittaa. Toinen puolisko sitten, kun asunto on muuttovalmis. Maksu pitää suorittaa ennen muuttoa. Liittymismaksu voidaan palauttaa ainoastaan siinä tilanteessa, jos osuuskunta puretaan ennen rakentamista.

 • Hoitaako osuuskunta itse isännöinnin tai palkkaa siihen valitsemansa isännöintitoimiston? Vai hoitaako Fira isännöinnin?

  Osuuskunnalla valitaan toimitusjohtaja osuuskunnan hallituksen toimesta, tämä vastaa asunto-osakeyhtiön isännöitsijää. Firan kanssa on mahdollista sopia rakennusaikaisen isännöinnin hoitamisesta, jos se sopii molemmille osapuolille.

 • Jos kohteen lopulliset hintatiedot eivät ole vielä selvillä alustavaa varausta tehtäessä, voiko sen perua siinä vaiheessa kun hintatiedot tulevat?

  Kyllä, varaus on mahdollista perua.


Asuminen osuuskunnassa

Jäsenyyden päättäminen
 • Voiko varauksen perua?

  Siihen saakka, kun osuuskunta on perustettu, jäsenellä on oikeus peruuttaa varaus. Peruutustapauksessa maksettu varausmaksu palautetaan sellaisenaan. Osuuskunnan perustamisen jälkeen peruuttaminen ei ole mahdollista.

 • Voiko osuuskunnasta erota rakennushankkeen aikana?

  Sääntöjen mukaan jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ennen sen valmistumista. Jos jäsen eroaa osuuskunnasta rakennushankkeen aikana, tämä ei vapauta jäsentä velvollisuudesta suorittaa liittymismaksu ja tehdä määräaikainen vähintään vuoden mittainen vuokrasopimus osuuskunnan kanssa. Osuuskunta kuitenkin palauttaa vain osuusmaksun ei liittymismaksua.

  Tätä ehtoa ei sovelleta, jos se johtaisi kuluttajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen olosuhteiden muuttumisen esimerkiksi työttömyyden vuoksi.

 • Voiko osuuskunnasta erota asumisen aikana?

  Sääntöjen mukaan osuuskunnasta voi erota. Silloin palautetaan osuusmaksu. Liittymismaksua ei palauteta. Osuusmaksu palautetaan eroamisvuotta seuraavan tilikauden päättyessä.

 • Voiko asunnon myydä ja mihin hintaan?

  Jäsenellä on oikeus myydä osuuskunnan osuus. Myynti voi tapahtua rakentamisen aikana tai kohteen valmistuttua. Myynti tapahtuu siten, että jäsen etsii itse osuudelleen ostajan. Osuuden hinta määräytyy markkinoilla. Osuuskunnan tulee hyväksyä ostaja osuuskunnan jäseneksi. Jos näin ei tapahdu, kauppa purkautuu ja osuus palautuu myyjälle. Tämä edellyttää osuuskunnan laatiman mallikauppakirjan käyttämistä osuuden luovutuksessa.

 • Mitä jos joku jättää vuokransa maksamatta?

  Vuokranmaksun laiminlyönti voi johtaa osuuskunnasta erottamiseen. Mikäli jäsen tulee erotetuksi, hänen maksamansa osuusmaksu palautetaan, mutta liittymismaksua ei palauteta. Asumisosuuskunnan hallitus etsii erotetun tilalle uuden jäsenen. Muut jäsenet voivat joutua kattamaan mahdollisen rahavajeen asumisosuuskunnassa uuden jäsenen jäsen- ja liittymismaksun maksamiseen saakka. Osuuskunnalla on mahdollisuus tämän jälkeen velkoa maksamatta jääneitä vuokria.