Usein kysytyt kysymykset

Asumisosuuskunta

Mitä osuuskunta-asuminen on?

Osuuskunta-asuminen saattaa aluksi kuulostaa uudelta tavalta asua, mutta kyseessä on pari sataa vuotta vanha keksintö. 
Asumisosuuskunta on yhteisö, joka omistaa rakennuksen, jossa osuuskunnan jäsenet asuvat. Jäseneksi liittyvä maksaa liittymismaksun ja kuukausittain vuokraa. Rahaa vastaan jäsen saa elinikäisen oikeuden asua osuuskunnan asunnossa. Osuuskunta on talokohtainen ja se on aidosti jäsentensä määräysvallassa. 

Yleistä | Liittyminen osuuskuntaan
 • Mikä on osuuskunta-asunnon ja asumisoikeusasunnon (ASO) ero?

  Asumisosuuskunnan malli poikkeaa asumisoikeusasumisesta yhdessä hyvin ratkaisevassa merkityksessä. Asumisosuuskunnat ovat talokohtaisia ja ne ovat aidosti jäsentensä määräysvallassa.

  Asumisoikeusasunnot ovat Suomessa suurten asumisoikeusyhtiöiden omistuksessa muutamaan poikkeusta lukuunottamatta. Asumisoikeusmaksu, joka kerätään asukkailta, on 15 % asunnon arvosta. Se ei kuitenkaan luo asukkaille oikeutta osallistua yhteisön päätöksentekoon. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet perustuvat yhteishallintolakiin ja ovat siten samanlaiset kuin vuokrataloyhteisöissä.

   

 • Kuka perustaa osuuskunnan?

  Asumisosuuskunnan perustavat jäsenet. Perustamisen ehtona on, että jäseniä on vähintään puolet koko osuuskunnan jäsenmäärästä (puolet valitun kohteen huoneistoista on varattu). Fira huolehtii osuuskunnan rekisteröinnistä.

 • Voiko asunnon omistaa monta henkilöä yhdessä?

  Samassa taloudessa osuuskunnalta vuokratussa huoneistossa asuvat jäsenet voivat omistaa osuuden yhdessä määräosuuksin. Määräosuuksin osuuden ottavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan osuuden perusteella määräytyvän liittymismaksun osuuskunnalle yhteisvastuullisesti.

 • Voinko varata useamman asunnon?

  Kyllä, jos huoneistossa asuu perheenjäsen ja hän (vähintään yksi henkilö) liittyy osuuskunnan jäseneksi.

 • Pääseekö jäseneksi kuka vain, keneltä löytyy 10% rahoitusosuus?

  Jäseneksi pääsevät kaikki luottokelpoiset henkilöt, jotka pystyvät maksamaan 10 % omarahoitusosuuden ja vuokransa.

 • Miten osuuskunta omistaa koko talon, jos liittymismaksu on vain 10 % asunnon hinnasta?

  Asumisosuuskunta voi omistaa omaisuutta. Osuuskunta rahoitetaan jäseniltä kerättävällä 10 % omarahoitusosuudella. Loppuosa 90 % on lainaa, josta osuuskunta on vastuussa. Korkean lainoitusasteen mahdollistaa valtion takaus.


Asuminen osuuskunnassa
 • Miten asuntokohtainen kuukausivuokra määräytyy?

  Vuokran perusteena ovat todelliset kustannukset, jotka muodostuvat lainan lyhennyksestä, koroista, kiinteistön huolto- ja ylläpitokustannuksista. Asuntokohtainen vuokra määräytyy jyvitettyjen neliöiden perusteella.

 • Nouseeko kuukausittainen vuokra korkotasojen noustessa?

  Kustannusten nousu ja lasku voivat nostaa tai laskea vuokria. Lainojen lyhentäminen laskee vuokria. Korkeaan lainoitusasteeseen liittyy riskejä. Siksi lainojen lyhentäminen on tärkeää.

 • Mitä muita asumiskuluja tulee vuokran lisäksi?

  Vuokran lisäksi tulee vesimaksu. Esimerkiksi autopaikoista peritään maksu erikseen. Osuuskunta päättää maksuista itse.

 • Voiko osuuskunta-asuntoon saada asumistukea?

  Kyllä, vuokra-asumiseen on mahdollista saada tukea. Voit tarkistaa mahdollisuutesi asumistukeen Kelan sivuilta.

 • Voiko asuntoa remontoida jälkikäteen?

  Huoneiston pintaremontteja voi tehdä omalla kustannuksella rakentamisen jälkeen. Remontteihin, jotka vaikuttavat julkisivuun tai kiinteistön tekniikkaan kuten vesijohtoon, viemäröintiin, lämmitykseen, ilmanvaihtoon tai vesieristyksiin, vaaditaan aina asumisosuuskunnan hallituksen lupa.

 • Saako asunnon vuokrata eteenpäin?

  Lähtökohtaisesti huoneiston vuokraaminen on kiellettyä. Hallitus voi poikkeustapauksessa antaa luvan esimerkiksi tilapäisen toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi vuokrata asuntoa edelleen. Myös huoneistojen lyhytaikainen vuokraus AirBnB:n tai vastaavan palvelun kautta on säännöissä kielletty.

 • Miten päätöksenteko toimii osuuskunnassa?

  Osuuskunnan jäsenet valitsevat osuuskunnalle hallituksen ja toimitusjohtajan (vastaa asunto-osakeyhtiön isännöitsijää) vastaamaan juoksevien asioiden hoitamisesta, kuten vuokrahinnoista. Toimielinten valinta tapahtuu jäsenten yhteisessä kokouksessa. Ensimmäinen kokous pidetään sen jälkeen, kun osuuskunta on rekisteröity.

 • Kenen vastuulla on huolehtia asunnon kunnosta?

  Vastuu huoneiston hoidosta on huoneistossa asuvalla osuuskunnan jäsenellä. Vastuu talosta, sen teknisistä järjestelmistä, yleisistä tiloista ja piha-alueista on osuuskunnalla. Osuuskunta vastaa myös kiinteästi asennettujen kodinkoneiden rikkoutumisesta. Osuuskunnan ja jäsenen välinen vastuu määräytyy samalla tavalla kuin vuokra-asunnoissa.


Jäsenyyden päättäminen
 • Voiko varauksen perua?

  Siihen saakka, kun osuuskunta on rekisteröity, jäsenellä on oikeus peruuttaa varaus. Peruutustapauksessa maksettu varausmaksu palautetaan sellaisenaan. Osuuskunnan perustamisen jälkeen peruuttaminen ei ole mahdollista.

 • Voiko osuuskunnasta erota rakennushankkeen aikana?

  Sääntöjen mukaan jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ennen sen valmistumista. Jos jäsen eroaa osuuskunnasta rakennushankkeen aikana, tämä ei vapauta jäsentä velvollisuudesta suorittaa liittymismaksu ja tehdä määräaikainen vähintään vuoden mittainen vuokrasopimus osuuskunnan kanssa. Osuuskunta kuitenkin palauttaa vain osuusmaksun ei liittymismaksua.

  Tätä ehtoa ei sovelleta, jos se johtaisi kuluttajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen olosuhteiden muuttumisen esimerkiksi työttömyyden vuoksi.

 • Voiko osuuskunnasta erota asumisen aikana?

  Sääntöjen mukaan osuuskunnasta voi erota. Silloin palautetaan osuusmaksu. Liittymismaksua ei palauteta. Osuusmaksu palautetaan eroamisvuotta seuraavan tilikauden päättyessä.

 • Voiko asunnon myydä ja mihin hintaan?

  Jäsenellä on oikeus myydä osuuskunnan osuus. Myynti voi tapahtua rakentamisen aikana tai kohteen valmistuttua. Myynti tapahtuu siten, että jäsen etsii itse osuudelleen ostajan. Osuuden hinta määräytyy markkinoilla. Osuuskunnan tulee hyväksyä ostaja osuuskunnan jäseneksi. Jos näin ei tapahdu, kauppa purkautuu ja osuus palautuu myyjälle. Tämä edellyttää osuuskunnan laatiman mallikauppakirjan käyttämistä osuuden luovutuksessa.

 • Mitä jos joku jättää vuokransa maksamatta?

  Vuokranmaksun laiminlyönti voi johtaa osuuskunnasta erottamiseen. Mikäli jäsen tulee erotetuksi, hänen maksamansa osuusmaksu palautetaan, mutta liittymismaksua ei palauteta. Asumisosuuskunnan hallitus etsii erotetun tilalle uuden jäsenen. Muut jäsenet voivat joutua kattamaan mahdollisen rahavajeen asumisosuuskunnassa uuden jäsenen jäsen- ja liittymismaksun maksamiseen saakka. Osuuskunnalla on mahdollisuus tämän jälkeen velkoa maksamatta jääneitä vuokria.